CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hỗ trợ tiền thuê nhà ở lên đến 90% cho người có công với cách mạng

Bởi ebh.vn - 16/02/2022

Hỗ trợ tiền thuê nhà ở lên đến 90% cho người có công nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân. Mới đây, tại Nghị định 131/2021/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2021 đã quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Hỗ trợ tiền thuê nhà ở lên đến 90% cho người có công với cách mạng.

Hỗ trợ tiền thuê nhà ở lên đến 90% cho người có công với cách mạng.

1. Về đối tượng được hỗ trợ theo quy định

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó quy định cụ thể chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng. Tại Điều 2, Nghị định này quy định đối tượng là người có công với cách mạng (quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng) và thân nhân của người có công với cách mạng (quy định tại Khoản 2, Điều 3, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng).

>>> Tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện từ 1/1/2022

Cụ thể đối tượng được hỗ trợ cải thiện về nhà ở bao gồm: 

 • Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;

 • Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

 • Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

 • Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân;

 • Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

 • Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993;

 • Người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh;

 • Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

 • Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;

 • Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;

 • Người có công giúp đỡ cách mạng.

2. Về các hình thức hỗ trợ nhà ở

Chính phủ thực hiện hỗ trợ nhà ở theo nhiều hình thức. Các hình thức hỗ trợ nhà ở gồm có:

 • Nhà nước và xã hội tặng nhà tình nghĩa đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

 • Hỗ trợ khi thuê nhà ở xã hội (NOXH), nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Điều 100 Nghị định này;

 • Hỗ trợ khi mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (không bao gồm tiền sử dụng đất) theo quy định của pháp luật về nhà ở;

 • Hỗ trợ giải quyết cho mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không phải do Nhà nước đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về nhà ở;

 • Hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước để mua, thuê mua NOXH;

 • Xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định của pháp luật về nhà ở;

 • Hỗ trợ kinh phí để cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới đối với nhà ở tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng theo quy định tại Điều 102 Nghị định này.

Về nguyên tắc hỗ trợ, Nghị định quy định, việc hỗ trợ cải thiện nhà ở bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, phân bổ công bằng và hợp lý các nguồn lực hỗ trợ. Phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật khác có liên quan.

>>> Những chính sách mới về bảo hiểm xã hội năm 2022 Xem thêm

3. Về mức hỗ trợ tiền thuê nhà ở

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà ở căn cứ vào từng đối tượng. Trên thực tế sẽ căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Cụ thể căn cứ theo Khoản 3, Điều 100, Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ miễn, giảm tiền thuê nhà ở như sau:

Giảm 90% tiền thuê nhà với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945

Giảm 90% tiền thuê nhà với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

(1) Giảm 90% tiền thuê nhà 

Giảm 90% tiền thuê nhà với nhiều đối tượng gồm:

 • Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945; 

 • Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%.

(2) Giảm 80% tiền thuê nhà ở

Giảm 80% tiền thuê nhà ở đối với các đối tượng gồm:

 • Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993;

 • Người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%.

(3) Giảm 70% tiền thuê nhà ở 

Giảm 70% tiền thuê nhà ở đối với các đối tượng gồm:

 • Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40%. 

 • Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày. 

 • Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng Tháng Tám năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến, thân nhân liệt sĩ.

(4) Giảm 65% tiền thuê nhà ở

Nghị định quy định các đối tượng được giảm 65% tiền thuê nhà gồm có:

 • Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. 

 • Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến.

Ngoài hỗ trợ thuê nhà trên còn được kết hợp, lồng ghép với các chương trình đầu tư, hỗ trợ khác của Trung ương, địa phương và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp.

4. Đối tượng có công với cách mạng được miễn tiền thuê nhà ở

Bên cạnh các đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà ở thì có các đối tượng đặc biệt được miễn tiền thuê nhà ở (được quy định tại Khoản 2, Điều 100, Nghị định 131/2021/NĐ-CP) gồm:

 • Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; 

 • Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; 

 • Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; 

 • Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; 

 • Các đối tượng thuộc diện được giảm tiền thuê nhà ở theo quy định hiện đang sống cô đơn, không nơi nương tựa (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở thuê).

Như vậy, theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP hỗ trợ tiền thuê nhà ở lên đến 90% cho người có công với cách mạng cùng với nhiều hỗ trợ đặc biệt khác sẽ giúp những người thiệt thòi vơi bớt gánh nặng trong cuộc sống, thể hiện lòng biết ơn và sự quân tâm của Chính phủ đối với các đối tượng đặc biệt này.

>>> Bảo hiểm xã hội cho bộ đội - quy định và thời gian tính đóng BHXH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu