CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động từ 2022

Bởi ebh.vn - 14/04/2022

Ngày 28/3 vừa qua Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 08/QĐ-TTg, theo đó người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ được hỗ trợ tiền thuê nhà, mức hỗ trợ lên đến 500.000 đồng mỗi tháng. 

Chính sách mới về hỗ trợ tiền thuê phòng trọ cho người lao động

Chính sách mới về hỗ trợ tiền thuê phòng trọ cho người lao động

Do những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 người lao động hiện vẫn đã chịu những ảnh hưởng nặng nề, trong đó có nhóm đối tượng phải thuê nhà trọ. Để giảm bớt một phần gánh nặng về chi phí cho nhóm đối tượng này, mới đây Thủ tướng chính phủ ra Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao, bảo đảm kịp thời hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn.

Về đối tượng và điều kiện được hỗ trợ 

Căn cứ theo quy định tại Điều 4, Quyết định 08/QĐ-TTg quy định về đối tượng được hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

  1. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2022 đến ngày 30/6/2022.

  2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01/4/2022.

  3. Đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Bên cạnh đó, trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Khoản 4, Điều 2, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000 đồng/người/tháng trong vòng tối đa là 3 tháng

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000 đồng/người/tháng trong vòng tối đa là 3 tháng

Về mức hỗ trợ tiền thuê nhà

Người lao động thuộc các đối tượng được hỗ trợ và đủ điều kiện hỗ trợ sẽ được nhận mức hỗ trợ tiền thuê nhà là 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng.

Tuy nhiên, mức người lao động sẽ không được chi trả tiền hỗ trợ một lần cho các tháng mà sẽ nhận tiền hỗ trợ hằng tháng theo quy định.

Về hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

Tại Điều 6, Quyết định 08/QĐ-TTg quy định về hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà gồm danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (sau đây gọi là Mẫu số 02).

Đối với trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì hồ sơ đề nghị cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Có thể thấy đây là một trong những sách thiết thực góp phần hỗ trợ người lao động trong thời điểm nền kinh tế vẫn đang khó khăn, vật giá leo thang như hiện nay. Tuy nhiên, do vẫn còn nhiều vướng mắc mà địa phương vẫn chưa thể triển khai vì phải chờ Bộ LĐTBXH và UBND tỉnh có hướng dẫn thực hiện Quyết định 08/2022 QĐ-TTg cụ thể. Hiện các cơ quan đang nỗ lực phối hợp với doanh nghiệp để có thể sớm hoàn tất các thủ tục hỗ trợ người lao động kịp thời đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tiền hỗ trợ đến tay người lao động sớm nhất

>>> Hỗ trợ tiền thuê nhà ở lên đến 90% cho người có công với cách mạng

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu