CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Công ty nợ tiền BHXH, người lao động có hủy quá trình đóng BHXH được không?

Bởi ebh.vn - 08/06/2022

Liên quan đến vấn đề công ty nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động, bạn Nguyễn Minh Anh tại Hà Đông, Hà Nội đã có câu hỏi như sau:

“Em làm công ty cũ được 1 năm, tuy nhiên công ty chỉ mới đóng BHXH cho em được 5 tháng và nợ đóng 4 tháng. Mới đây, em xin nghỉ và chuyển sang làm công ty mới. Tuy nhiên, nhiều lần em đề nghị công ty cũ vẫn chưa đóng BHXH cho em 4 tháng còn lại và chưa chốt sổ BHXH. Vậy em có thể hủy quá trình đóng BHXH ở công ty cũ nợ đóng để tiếp tục đóng ở công ty mới không? Em chân thành cảm ơn ạ!”

Công ty nợ tiền đóng BHXH, người lao động được hủy quá trình đóng

Công ty nợ tiền đóng BHXH, người lao động được hủy quá trình đóng nhưng chịu nhiều thiệt thòi.

Với thắc mắc của bạn Nguyễn Minh Anh Bảo hiểm xã hội điện tử eBH xin trả lời như sau: 

1. Về trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 48, Bộ luật Lao động 2019 quy định về trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau: 

“3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.”

Mặt khác, tại Điểm 1.2, Khoản 72, Điều 1, Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/qđ-bhxh ngày 14/4/2017 của tổng giám đốc BHXH Việt Nam quy định sửa đổi, bổ sung Điều 46 như sau:

“1.2. Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.”

Theo quy định này, công ty cũ của bạn sẽ có trách nhiệm phải ưu tiên hoàn thiện số tiền BHXH của 4 tháng còn nợ đóng cho bạn. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ chốt sổ BHXH để bạn có thể thuận lợi tham gia BHXH tại đơn vị mới. Nếu chưa đóng bổ sung đủ 4 tháng thiếu thì vẫn có thể thực hiện chốt sổ cho những tháng đã đóng BHXH.

2. Người lao động có hủy quá trình đóng BHXH được không?

Theo Khoản 5, Mục I, Công văn 3663/BHXH-THU của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến gộp sổ BHXH của người lao động có nhiều sổ quy định về các nguyên tắc xử lý liên quan đến gộp sổ BHXH như sau:

“5. Trường hợp NLĐ cam kết không thừa nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN thì phải trình bày rõ trong Đơn đề nghị (mẫu D01-TS). Cán bộ xử lý nghiệp vụ khóa dữ liệu quá trình đóng BHXH, BHTN bằng phương án KB, KT và lập biên bản hủy sổ tại mục “Hủy có nhiều sổ”. Đơn đề nghị của NLĐ có phê duyệt của Ban Giám đốc BHXH quận, huyện hoặc Lãnh đạo phòng Thu BHXH Thành phố để thay thế cho sổ thu hồi.

Trường hợp đặc biệt phải phục hồi lại quá trình đã khóa phương án KB, KT, thì chỉ được thực hiện khi có sự phê duyệt (nơi đã khóa dữ liệu trước đây) của Ban Giám đốc BHXH quận, huyện hoặc lãnh đạo phòng chức năng của Thành phố và đúng theo quy trình phục hồi số sổ đã hủy.”

Như vậy, bạn có thể hủy quá trình đóng BHXH tại công ty cũ, để thực hiện quá trình đóng BHXH tại công ty mới. Tuy nhiên để hủy quá trình đóng BHXH bạn cần viết cam kết không thừa nhận quá trình tham gia và ghi rõ trong Mẫu D01-TS.

3. Lưu ý những thiệt thòi trong việc hủy quá trình đóng BHXH

Việc hủy thời gian đóng BHXH ở công ty cũ sẽ khiến người lao động chịu nhiều thiệt thòi. Số thời gian đóng BHXH là điều kiện hưởng chế độ BHXH đồng thời cũng là căn cứ tính mức hưởng các chế độ BHXH. Ví dụ như:

Người lao động hủy quá trình đóng bảo hiểm xã hội.

Người lao động hủy quá trình đóng bảo hiểm xã hội.

  1. Hưởng lương hưu: người lao động phải đóng đủ 20 năm BHXH, cứ đóng giảm đi 1 năm bị trù đi 2% tỷ lệ hưởng lương hưu đối với các trường hợp thông thường.

  2. Hưởng chế độ thai sản: người lao động bắt buộc phải có thời gian tham gia BHXH từ đủ 03 hoặc 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con và tháng tùy từng trường hợp mà tổng số tháng đóng BHXH có thể phải lớn hơn 12. 

  3. Hưởng trợ cấp thất nghiệp: Người lao động buộc đóng đủ 12 tháng trở lên trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. 

  4. Hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần: thời gian tham gia BHXH là căn cứ tính hưởng BHXH 1 lần. 

  5. Hưởng chế độ ốm đau: thời gian tham gia BHXH là căn cứ tính số ngày nghỉ hưởng chế độ ốm đau. 

2.1 Hướng giải quyết có lợi cho người lao động

Ở trường hợp của bạn Nguyễn Minh Anh bạn có thể đề nghị công ty cũ chốt sổ cho bạn thời gian đã đóng BHXH ở công ty cũ nếu công ty không đóng nốt cho bạn số tháng tham gia BHXH còn thiếu. Không nên hủy toàn bộ quá trình tham gia BHXH của mình như vậy sẽ mất đi lợi ích của thời gian tham gia BHXH đã hủy.

Thời gian đóng BHXH là điều kiện xét hưởng chế độ BHXH

Thời gian đóng BHXH là điều kiện xét hưởng chế độ BHXH và là căn cứ tính mức hưởng các chế độ BHXH

Trường hợp công ty cũ không thực hiện thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH/ chốt sổ BHXH bạn có thể làm đơn khiếu nại theo quy định tại Điều 15, Nghị định 24/2018/NĐ-CP. Thời hạn giải quyết không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý đối với các vụ việc thông thường và không quá 60 ngày đối với vụ việc đặc biệt. 

Nếu quá thời hạn giải quyết nêu trên mà không được giải quyết hoặc người lao động không đồng ý với quyết định được đưa ra thì có thể khiếu nại lần hai đến Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần 02 đối với các vụ việc thông thường là 45 ngày kể từ ngày thụ lý, không quá 90 ngày đối với vụ việc đặc biệt.

Về phía công ty cũ của bạn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 01 - 20 triệu đồng (theo quy định tại Khoản 1, Điều 11, Nghị định 28/2020/NĐ-CP). Do đó thông thường nếu bạn đã có đơn khiếu nại thì các công ty, đơn vị sẽ buộc phải chốt sổ BHXH cho bạn theo đúng quy định. Trân trọng.!

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu