CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

BHXH Việt Nam tiếp tục cắt giảm xuống còn 25 thủ tục hành chính

Bởi ebh.vn - 29/04/2021

Theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/2/2021 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam vừa được ban hành, bộ TTHC của ngành BHXH Việt Nam tiếp tục cắt giảm xuống còn 25 TTHC, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức khi làm hồ sơ thủ tục.

Cắt giảm thủ tục hành chính về BHXH

Cắt giảm thủ tục hành chính về BHXH, BHYT góp phần giảm thời gian thực hiện BHXH, BHYT

1. Chỉ còn 25 thủ tục hành chính về BHXH, BHYT

Cụ thể Quyết định số 222/QĐ-BHXH được ban hành ngày 25/2/2021 thay thế Quyết định số 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015, Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 và Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo quyết định mới này, BHXH Việt Nam tiếp tục cắt từ 27 TTHC xuống còn 25 TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Theo đó các thủ tục hành chính được thay thế, các thủ tục hành chính được giữ nguyên và các thủ tục hành chính được bãi bỏ cụ thể như sau.

BẢNG 1: DANH MỤC 24 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ

STT

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh

BHXH huyện

1

Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

1.1

BXH-250297

Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

x

x

1.2

BXH-250296

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH.

nt

x

x

1.3

BXH-250295

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

nt

x

x

2

Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

2.1

BXH-1002759

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

x

x

3.

Lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH

3.1

BXH-1001667

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

 

x

x

3.2

BXH-2000693

Giải quyết hưởng chế độ thai sản

 

x

x

3.3

BXH-1001598

Giải quyết hưởng trợ cấp DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN

 

x

x

3.4

BXH-1001632

Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu

 

x

x

3.5

BXH-1001521

Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát

 

x

x

3.6

BXH-1001643

Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp đã bị TNLĐ, BNN, nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN

 

x

x

3.7

BXH-2000821

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

 

x

x

3.8

BXH-2000762

Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg

 

x

 

3.9

BXH-1001613

Giải quyết hưởng BHXH một lần

Công văn số 1017/BHXH-CSXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam

x

x

3.10

BXH-2000605

Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã

nt

x

x

3.11

BXH-2000755

Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam

nt

x

x

3.12

BXH-2000809

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

nt

x

x

3.13

BXH-1001742

Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

nt

x

x

3.14

BXH-1001710

Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

nt

x

x

3.15

BXH-1001646

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP

Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ

x

x

4.

Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT

4.1

BXH-1001798

Ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ

x

x

4.2

BXH-1001909

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở khám, chữa bệnh BHYT

nt

x

x

4.3

BXH-1001656

Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT

nt

x

x

5

Lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH

5.1

BXH-2000740

Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân

 

x

x

5.2

BXH-1001601

Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp

 

x

x

BẢNG 2: DANH MỤC 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN

1

Lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH

2.1

BXH-2000717

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận

x

x

BẢNG 3:  DANH MỤC 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

STT

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

1.

Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

1.1

BXH-250294

Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

Đã được quy định chi tiết tại các TTHC liên quan

2.

Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT

2.1

BXH-1001759

Khám, chữa bệnh BHYT

Không thuộc chức năng, nhiệm vụ

 

Quyết định 222/QĐ-BHXH có ý nghĩa quan trọng trong công tác cải cách TTHC của ngành BHXH Việt Nam năm 2021. Thay vì được quy định tại 03 văn bản thì hiện tại các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam hiện nay được quy định tại 01 văn bản. Trong tổng 25 TTHC có 24 TTHC được thay thế trên cơ sở tiếp tục điều chỉnh quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thiết kế lại biểu mẫu kê khai theo quy định của pháp luật và thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam. 

2. Tra cứu thông tin thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử

Bên cạnh việc trực tiếp tra cứu các quy định TTHC về BHXH, BHYT thông qua các văn bản pháp luật, bảng niêm yết công khai TTHC tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện hay các trung tâm Phục vụ hành chính công tại địa phương, để thực hiện tra cứu các TTHC người dân và doanh nghiệp có thể truy cập vào các địa chỉ:

Cổng thông tin điện tử của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Cổng thông tin điện tử của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tại các cổng thông tin điện tử trên sẽ đăng tải đầy đủ quy định về TTHC về lĩnh vực BHXH, BHYT giúp người dân và doanh nghiệp có thể nắm bắt được thông tin nhanh chóng thuận tiện.

Quyết định số 222/QĐ-BHXH được ban hành đã đơn giản hóa các quy trình nghiệp vụ liên quan đến BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật và theo thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam. Việc ban hành Quyết định không chỉ góp phần tiếp tục hoàn thiện công tác cải cách hành chính của ngành BHXH Việt Nam mà còn đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Đầu tiên phải kể đến là giúp doanh nghiệp giảm thời gian cập nhật thông tin đề nghị giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động. Thứ hai là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai giao dịch điện tử trong hỗ trợ các doanh nghiệp kê khai nộp BHXH.

Có thể thấy chỉ trong một thời gian ngắn TTHC của Ngành BHXH Việt Nam là 114 thủ tục (năm 2015) thì đến nay đã cắt giảm xuống còn 25 thủ tục (năm 2021) là kết quả nỗ lực không ngừng của Ngành. Kết quả góp phần không nhỏ trong công cuộc đưa ứng dụng công nghệ vào quản lý, xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến xây dựng xã hội điện tử. Đồng thời việc cắt giảm TTHC cho thấy chúng ta đã có những kết quả tích cực phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay.

>>> Công bố ứng dụng VssID - Bước tiến mạnh mẽ trong cải cách hành chính

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu