CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

BHXH thành phố Hà Nội ban hành Công văn hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT năm 2020

   Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5496/BHXH-QLT hướng dẫn chi tiết các doanh nghiệp trên địa bàn về thực hiện thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN và gia hạn thẻ BHYT năm 2020.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý các đối tượng tham gia BHYT cần thực hiện hai nội dung chính như sau:

1. Hướng dẫn người tham gia BHYT rà soát, kiểm tra các thông tin trên thẻ BHYT bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, thời hạn sử dụng thẻ BHYT đủ 5 năm liên tục,... Trường hợp có thông tin bị sai cần đề nghị cấp lại thẻ.

hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT năm 2020 1

Người tham gia BHYT cần rà soát lại thông tin trên thẻ BHYT và đề nghị cấp lại nếu có sai sót.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ chủ động gia hạn thẻ BHYT năm 2020 căn cứ vào dữ liệu của người tham gia đang lưu trên hệ thống và chỉ cấp lại thẻ BHYT trong một số trường hợp: thay đổi thông tin trên thẻ, thẻ bị mất, hỏng hoặc rách.

Vì vậy, các cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT, đơn vị sử dụng lao động cần phổ biến, hướng dẫn, cung cấp thông tin và đốc thúc người tham gia BHYT thực hiện rà soát sớm để kịp gia hạn thẻ năm 2020. 

hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT năm 2020 2

Hạn chế cấp lại thẻ BHYT nhiều lần làm  ảnh hưởng đến người tham gia nếu phát sinh nhu cầu khám, chữa bệnh.

Công tác kiểm tra, rà soát cần có sự phối hợp giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội, đơn vị sử dụng lao động và người tham gia BHYT để hệ thống lại thông tin đầy đủ, chính xác, tránh bị sai lệch, không khớp dữ liệu giữa các bên.

Đồng thời, các cơ quan cần tuyên truyền ý thức giữ gìn, bảo quản thẻ BHYT cẩn thận, hạn chế trường hợp cấp đi cấp lại nhiều lần. Bởi các thủ tục cấp lại thẻ BHYT thường mất nhiều thời gian và có thể khiến người tham gia gặp rắc rối khi có phát sinh nhu cầu khám, chữa bệnh.

2. Để các quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị có trách nhiệm đóng BHYT thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của năm 2019 trước ngày 25/12/2019 theo đúng quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT năm 2020 3

Trường hợp không đóng hoặc đóng BHXH không đầy đủ có thể bị xử lý hình sự.

Trường hợp đơn vị không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Năm 2020 chỉ còn cách thời điểm hiện tại khoảng 2 tuần nữa. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị liên quan có nhiệm vụ thực hiện đúng chỉ đạo đã nêu trong Công văn 5496/BHXH-QLT để công tác gia hạn thẻ BHYT được tiến hành đúng hạn và đảm bảo quyền lợi đầy đủ cho người tham gia BHYT.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu