CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Người lao động về hưu được hưởng BHXH 1 lần khi nào?

Bởi ebh.vn - 29/09/2023

Có phải người lao động về hưu nào cũng có thể rút bảo hiểm xã hội một lần khi có yêu cầu gửi đến cơ quan BHXH không? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Hãy cùng EBH tìm hiểu câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Lao động nghỉ hưu hưởng BHXH một lần

Lao động nghỉ hưu hưởng BHXH một lần

1. Lao động về hưu được hưởng BHXH 1 lần trong trường hợp nào?

1) Theo Điều 58 và Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH cao hơn thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

2) Người lao động thuộc đối tượng hưởng BHXH một lần quy định tại Khoản 1, Điều 60, Luật BHXH 2014 đến tuổi nghỉ hưu có yêu cầu được nhận BHXH một lần nếu thuộc các trường hợp sau:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Ra nước ngoài để định cư.

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

- Trường hợp người lao động quy định tại Điểm đ và Điểm e, Khoản 1, Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Như vậy không phải trường hợp nào người lao động khi về hưu cũng có thể rút bảo hiểm xã hội một lần mà cần đáp ứng được các điều kiện nêu trên khi có yêu cầu gửi đến cơ quan BHXH sẽ được hưởng chế độ BHXH theo đúng quy định.

Trợ cấp BHXH một lần khi nghỉ hưu theo quy định mới nhất.

Trợ cấp BHXH một lần khi nghỉ hưu theo quy định mới nhất

2. Lao động về hưu được hưởng trợ cấp 1 lần khi nào?

Người lao động nghỉ hưu năm 2023 được hưởng trợ cấp 1 lần khi đáp ứng các điều kiện sau:

1) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH).

2) Có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%.

3) Đối với lao động nam, từ năm 2021, số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% là 34 năm. Từ năm 2022, số năm này là 35 năm.

4) Đối với lao động nữ, từ năm 2021, số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% là 30 năm.

Trợ cấp 1 lần được tính theo công thức sau:

- Mức trợ cấp 1 lần = (Tổng số năm đóng BHXH - Số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%) x 0,5 x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

- Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng tổng số tiền lương tháng đóng BHXH chia cho tổng số tháng đóng BHXH.

Hiện nay, khoản tiền trợ cấp này được phân ra thành 3 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Trợ cấp BHXH 1 lần khi vượt tỷ lệ lương hưu 75%

Nhận trợ cấp 1 lần khi vượt tỷ lệ lương hưu 75% là trường hợp khi nghỉ hưu người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%.

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 58, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH cao hơn thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với trường hợp đóng trên 35 năm người lao động ngoài mức lương hưu hàng tháng sẽ nhận được mức trợ cấp BHXH 1 lần khi nghỉ hưu.

1) Đối với lao động nam nghỉ hưu từ năm 2023 phải đóng BHXH tối thiểu 35 năm để được hưởng trợ cấp 1 lần.

Ví dụ: Người lao động nam nghỉ hưu năm 2023, đã đóng BHXH 40 năm, mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH là 10 triệu đồng. Mức trợ cấp 1 lần của người này sẽ là:

- Mức trợ cấp 1 lần = (40 - 35) x 0,5 x 10 = 25 triệu đồng

2) Đối với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2023 phải đóng BHXH tối thiểu 30 năm để được hưởng trợ cấp 1 lần. 

Ví dụ: Người lao động nữ nghỉ hưu năm 2023, đã đóng BHXH 35 năm, mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH là 15 triệu đồng. Mức trợ cấp 1 lần của người này sẽ là:

- Mức trợ cấp 1 lần = (35 - 30) x 0,5 x 15 = 37,5 triệu đồng

Trường hợp 2: Trợ cấp BHXH 1 lần khi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. 

Trong trường hợp người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại Khoản 3, Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện sẽ được xét hưởng BHXH 1 lần.

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 60 Luật BHXH 2014, mức hưởng BHXH 1 lần khi về hưu cứ mỗi năm được tính như sau:

+ 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014.

+ 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

+ Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

- Mức hưởng trợ cấp BHXH 1 lần thực hiện theo quy định không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. 

Lưu ý: Thời điểm tính hưởng BHXH 1 lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội. 

Trường hợp 3: Trợ cấp BHXH 1 lần khi nghỉ hưu nhưng đủ điều kiện hưởng lương hưu. 

Trợ cấp BHXH 1 lần khi về hưu nhưng đủ điều kiện hưởng lương hưu chỉ được xét khi người lao động có yêu cầu được nhận BHXH 1 lần. Mức hưởng BHXH 1 lần trong trường hợp này được tính tương tự như đối với trường hợp  khi về hưu nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu. 

Mức hưởng BHXH 1 lần được tính như sau:

Cách tính BHXH một lần căn cứ vào nội dung quy định tại Khoản 4, Điều 19, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định trợ cấp BHXH 1 lần được chi trả dựa trên 2 yếu tố.

  • T: Thời gian người lao động tham gia BHXH

  • MBQTL: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Mức hưởng BHXH 1 lần = (1,5 x Mbqtl x  T trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x T từ năm 2014)

Người lao động quyết định hưởng trợ cấp BHXH 1 lần khi nghỉ hưu trong trường hợp đủ điều kiện nhận lương hưu hàng tháng (mà không phải là nhận trợ cấp 1 lần khi vượt tỷ lệ lương hưu 75%) sẽ bị giảm đi lợi ích. Người lao động cần cân nhắc kỹ trước khi yêu cầu được nhận BHXH 1 lần khi nghỉ hưu.

Bảo hiểm xã hội điện tử EBH hy vọng những thông tin trên sẽ có ích cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc gì khác, xin vui lòng liên hệ với EBH, cơ quan BHXH gần nhất hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam 19009068 (1000 đồng/phút) để được hỗ trợ.

Tài Phạm - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu