CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Thay đổi lớn liên quan đến chế độ tử tuất từ 1/7/2020

Bắt đầu từ 1/7/2020 mức lương cơ sở tăng dẫn đến 2 thay đổi lớn về mức hưởng chế độ tử tuất gồm mức trợ cấp mai táng và mức trợ cấp tuất hàng tháng. Khi mức lương cơ sở tăng, chế độ tử tuất tăng theo tỉ lệ quy định. Lưu ý đối với cán bộ đang làm chế độ tử tuất cho người lao động và các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cần nắm được. 

Thay đổi lớn liên quan đến chế độ tử tuất 1

2 thay đổi lớn liên quan đến chế độ tử tuất từ 1/7/2020.

I. Thay đổi lớn liên quan đến chế độ tử tuất 1/7/2020

Căn cứ vào Khoản 7, Điều 3, Nghị quyết 86/2019/QH14 thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng áp dụng từ 01/07/2020 theo đó, chế độ tử tuất thay đổi người tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng quyền lợi tốt hơn.

1. Thay đổi chế độ tử tuất từ 1/7/2020 tăng trợ cấp mai táng

Theo nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 66, Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014 thì mức hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người được hưởng trợ cấp mai táng chết. 

Như vậy ta có mức hưởng trợ cấp mai táng:

- Từ ngày 01/01/2020

Mức trợ cấp mai táng bằng 10 x 1,49 triệu đồng = 14,9 triệu đồng.

- Từ ngày 01/7/2020

Mức trợ cấp mai táng bằng 10 x 1,6 triệu đồng = 16 triệu đồng (tăng 1,1 triệu đồng).

Như vậy, trợ cấp tử tuất từ ngày 1/7/2020 xét mức trợ cấp mai táng tăng lên mức 1,1 triệu đồng/tháng do tăng mức lương cơ sở. Đây là mức tăng khá cao trong vòng 6 năm trở lại đây nhằm cải thiện cuộc sống, bù đắp mất mát cho thân nhân người mất giúp họ phần nào cải thiện được tình hình trong điều kiện kinh tế xã hội hiện tại.

2. Thay đổi chế độ tử tuất từ 1/7/2020 tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng

Theo nội dung quy định tại Điều 68, Luật bảo hiểm xã hội 2014 trợ cấp tuất hàng tháng được tính như sau:

 • Bằng 50% mức lương cơ sở đối với mỗi thân nhân
 • Bằng 70% mức lương cơ sở trong trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng.

Thay đổi lớn liên quan đến chế độ tử tuất 2

Tăng mức trợ cấp tử tuất hàng tháng từ 1/7/2020.

Như vậy từ ngày 01/01/2020 chế độ cấp tuất hàng tháng:

 • Mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 50% x 1.490.000 đồng/tháng = 745.000 đồng/tháng;
 • Mức trợ cấp bằng 70% x 1.490.000 đồng/tháng = 1.043.000 đồng/tháng đối với với thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng

Từ ngày 01/7/2020 chế độ cấp tuất hàng tháng:

 • Mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 50% x 1.600.000 đồng/tháng = 800.000 đồng/tháng (tăng 55.000 đồng/tháng);
 • Mức trợ cấp bằng 70% x 1.600.000 đồng/tháng = 1.120.000 đồng/tháng (tăng 77.000 đồng/tháng) đối với thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng.

II. Thay đổi về mức trợ cấp tuất một lần 

Chế độ tử tuất từ ngày 1/7/2020 có những thay đổi đáng kể về mức hưởng. Ngoài thay đổi về mức trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng thì mức trợ cấp tuất một lần cũng thay đổi do mức lương cơ sở thay đổi xét trong trường hợp người lao động là công chức, viên chức nhà nước, đối tượng làm việc trong các cơ quan, tổ chức nhà nước, những người nhận lương từ ngân sách nhà nước.

thay đổi lớn liên quan đến chế độ tử tuất 3

Thay đổi về mức trợ cấp tử tuất 1 lần từ 1/7/2020.

Mức trợ cấp tuất một lần được tính theo Điều 70, Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội

 • Bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014
 • Bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi
 • Mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu:

 • Nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng;
 • Nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

Mức lương cơ sở dùng để tính trợ cấp tuất một lần là mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 66 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 chết.

Lưu ý:

 • - Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được tính từ tháng liền kề sau tháng mà người lao động chết. Trường hợp khi bố chết mà mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của con tính từ tháng con được sinh ra.
 • - Một người chết thì tối đa 4 thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, nếu 2 người chết thì thân nhân được hưởng 2 lần mức trợ cấp tương ứng với 2 người đã chết.

Với chia sẻ về 2 thay đổi lớn liên quan đến chế độ tử tuất 01/07/2020 Bảo hiểm xã hội điện tử eBH hy vọng sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về cách tính chế độ tử tuất mới. Chủ động trong việc tính chế độ tử tuất theo quy định mới cho người tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người thân của mình.

Bài viết cùng chủ đề:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu