CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Thủ tục nhận tiền tử tuất bảo hiểm xã hội như thế nào?

Bởi ebh.vn - 20/02/2024

Tử tuất là một trong những quyền lợi mà người tham gia đóng Bảo hiểm xã hội tại Việt Nam được nhận khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Pháp luật. Vậy thủ tục nhận tiền tử tuất được thực hiện như thế nào? Mời bạn hãy cùng EBH tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Các bước làm thủ tục nhận tiền tử tuất

Các bước làm thủ tục nhận tiền tử tuất

1. Hướng dẫn làm thủ tục nhận tiền tử tuất theo quy định

Nhận tiền tử tuất bảo hiểm xã hội là nhu cầu và quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, để được hưởng chế độ này người tham gia cần đáp ứng đủ các điều kiện hưởng chế độ tử tuất theo quy định của Pháp luật.

Theo đó, tiền tử tuất là một chế độ bảo hiểm xã hội dành cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội khi người đó chết. Thân nhân được hưởng tiền tử tuất bao gồm con, vợ, chồng, cha mẹ, và thành viên khác trong gia đình theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Điều kiện để hưởng tiền tử tuất là người tham gia bảo hiểm xã hội đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên, hoặc chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Tiền tử tuất gồm hai loại: trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần. Trong đó:

1) Trợ cấp mai táng là một khoản tiền một lần được trả cho người lo mai táng cho người tham gia bảo hiểm xã hội khi người đó chết. Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người tham gia bảo hiểm xã hội chết. Hiện nay, mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 đến nay đang là 1,8 triệu đồng, do đó, mức trợ cấp mai táng là 18 triệu đồng.

2) Trợ cấp tuất hàng tháng là một khoản tiền hàng tháng được trả cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội khi người đó chết. Mức trợ cấp tuất phụ hàng tháng thuộc vào số thân nhân được hưởng và mức lương cơ sở.

- Mỗi thân nhân được hưởng mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 50% mức lương cơ sở.

- Nếu thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Trường hợp thân nhân không đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định hoặc thân nhân có nguyện vọng thì có thể hưởng trợ cấp tuất một lần (trừ một số trường hợp theo quy định). Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân người hưởng lương hưu mất được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu:

- Nếu mất trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng.

- Nếu mất vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức hưởng thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

Hướng dẫn các bước làm thủ tục nhận tiền tử tuất

Hướng dẫn các bước làm thủ tục nhận tiền tử tuất

1.1 Hồ sơ nhận tiền tử tuất gồm những giấy tờ gì?

Để thực hiện thủ tục nhận tiền tử tuất, bạn là thân nhân của người tham gia BHXH chết (mất) cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

1)  Đơn đề nghị hưởng chế độ tử tuất (theo mẫu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

2) Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử của người tham gia BHXH hoặc quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

3) Sổ bảo hiểm xã hội của người tham gia BHXH.

4) Giấy chứng nhận quan hệ thân nhân với người tham gia BHXH (giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận độc thân, giấy chứng nhận nuôi dưỡng...).

5) Giấy chứng nhận khả năng lao động của thân nhân nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

6) Giấy chứng nhận không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở của thân nhân nếu không phải là con của người tham gia BHXH.

Bạn cần nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người tham gia BHXH đóng bảo hiểm xã hội trước khi chết, hoặc nơi thường trú của người tham gia bảo hiểm xã hội trước khi chết. Thời hạn nộp hồ sơ là trong vòng 12 tháng kể từ ngày người tham gia bảo hiểm xã hội chết (Căn cứ theo Nghị định số 115/2015/NĐ-CP).

Nếu nộp hồ sơ quá thời hạn, bạn sẽ bị trừ số tiền tử tuất tương ứng với thời gian quá hạn.

Trong vòng 08 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định sẽ được giải quyết hưởng chế độ tử tuất. Nếu không giải quyết sẽ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Trường hợp người nhận trợ cấp mai táng và thân nhân hưởng trợ cấp tuất không phải cùng một người. Quy định tại Khoản 1.1.2 Điều 7 Quyết định 166/QĐ-BHXH về giải quyết hưởng chế độ tử tuất như sau:

- Giải quyết trợ cấp mai táng cho trường hợp là thân nhân lo mai táng.

- Giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần cho thân nhân được cử đại diện nhận trợ cấp. 

- Giải quyết hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với các thân nhân đủ điều kiện hưởng.

Trên đây là những chia sẻ về thủ tục nhận tiền chế độ tử tuất theo quy định kèm mức hưởng cụ thể. Bảo hiểm xã hội điện tử EBH hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn. Nếu bạn có câu hỏi khác liên quan đến vấn đề này, xin vui lòng liên hệ với EBH hoặc liên hệ tổng đài CSKH của BHXH Việt Nam 1900 9068 (Phí 1000 đồng/phút) để được trợ giúp.

Tài Phạm - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu