CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Tổng hợp sự thay đổi mức lương cơ sở qua các năm

Bởi ebh.vn - 05/02/2020

Mức lương cơ sở qua các năm từ năm 2004 - 2020 liên tục tăng, đặc biệt năm 2020 mức lương cơ sở đạt mốc 1.490.000 đồng/tháng đáp ứng tốt hơn nhu cầu cơ bản của cán bộ, công viên chức Nhà nước.

I. Tổng hợp sự thay đổi mức lương cơ sở qua các năm

Tìm hiểu về mức lương cơ sở, tổng hợp sự thay đổi mức lương cơ sở qua các năm như thế nào? Bảo hiểm xã hội điện tử eBH sẽ chia sẻ đến các bạn ngay sau đây.

Tổng hợp sự thay đổi mức lương cơ sở qua các năm

Tổng hợp sự thay đổi mức lương cơ sở qua các năm.

1. Mức lương cơ sở là gì?

Mức lương cơ sở là mức lương được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động và lực lượng vũ trang.

Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 38/2019/NĐ-CP mức lương cơ sở dùng để tính các chỉ số sau:

  • Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này.
  • Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật.
  • Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Sự thay đổi mức lương cơ sở qua các năm

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội những năm gần đây mức lương cơ sở liên tục tăng để có thể đáp ứng được nhu cầu cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... những người làm việc trong các cơ quan và bộ máy Nhà nước.

Căn cứ vào tình hình thực tế, sự phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở ở các thời điểm khác nhau sẽ khác nhau.

Sự thay đổi mức lương cơ sở qua các năm được thống kê và thể hiện qua bảng sau:

Thời điểm áp dụng

Mức lương cơ sở

Căn cứ pháp lý

 Từ 01/10/2004 đến hết tháng 9/2005

290.000

 Nghị định 203/2004/NĐ-CP

 Từ 01/10/2005 đến hết tháng 9/2006

350.000

 Nghị định 118/2005/NĐ-CP

 Từ 01/10/2006 đến hết tháng 12/2007

450.000

 Nghị định 94/2006/NĐ-CP

 Từ 01/01/2008 đến hết tháng 4/2008

540.000

 Nghị định 166/2007/NĐ-CP

 Từ 01/05/2009 đến hết tháng 4/2009

650.000

 Nghị định 33/2009/NĐ-CP

 Từ 01/05/2010 đến hết tháng 4/2011

730.000

 Nghị định 28/2010/NĐ-CP

 Từ 01/05/2011 đến hết tháng 4/2012

830.000

 Nghị định 22/2011/NĐ-CP

 Từ 01/05/2012 đến hết tháng 6/2013

1.050.000

 Nghị định 31/2012/NĐ-CP

 Từ 01/07/2013 đến hết tháng 4/2016

1.150.000

 Nghị định 66/2013/NĐ-CP

 Từ 01/05/2016 đến hết tháng 6/2017

1.210.000

 Nghị định 47/2016/NĐ-CP

 Từ 01/07/2017 đến hết tháng 6/2018

1.300.000

 Nghị định 47/2017/NĐ-CP

 Từ 01/07/2018 đến hết tháng 6/2019

1.390.000

 Nghị định 72/2018/NĐ-CP

 Từ 01/07/2019 

1.490.000

 Nghị định 38/2019/NĐ-CP

Bảng tổng hợp sự thay đổi mức lương cơ sở qua các năm. (đơn vị: VNĐ/tháng)

Nhìn vào bảng ta thấy mức lương cơ sở qua các năm từ năm 2004 đến 2019 liên tục tăng, mức tăng giữa các năm không đều nhau. Mức tăng cao nhất là từ ngày 01/05/2012 đến hết tháng 6/2013 với mức tăng 230.000 đồng/tháng so với thời điểm trước đó, mức tăng thấp nhất là từ ngày 01/10/2005 đến hết tháng 9/2006 mức tăng là 60.000 đồng/tháng.

Mức lương cơ sở năm 2019 tăng đạt mốc 1.490.000 đồng/tháng.

Mức lương cơ sở năm 2019 tăng đạt mốc 1.490.000 đồng/tháng.

Mới đây nhất ngày 09/05/2019, Nghị định số 38/2019/NĐ-CP được ban hành quy định mức lương cơ sở hiện tại ở mức 1.490.000 đồng/tháng (tăng 100.000 đồng/tháng so với mức lương cơ sở cũ) đã đáp ứng kịp thời nhu cầu mức sống tăng cao của cán bộ, công chức viên chức nhà nước hiện nay.

II. Xu hướng tiếp tục tăng mức lương cơ sở năm 2020

Nhận định về sự phát triển kinh tế xã hội trong năm 2020 cùng với mức tiêu dùng tăng cao, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV vừa qua đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Trong đó đề xuất tăng lương cơ sở năm 2020 từ mức 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng sẽ áp dụng từ ngày 01/7/2020.

Như vậy sự điều chỉnh mức lương cơ sở này đã tăng lương cơ sở thêm 110.000 đồng/tháng so với mức cũ đây cũng là mức tăng lương cơ sở đã tăng cao nhất trong vòng 6 năm qua.

Qua bảng tổng hợp sự thay đổi mức lương cơ sở qua các năm đã phần nào giúp các bạn thấy được sự thay đổi tích cực từ phía nhà nước để đảm bảo cho người lao động có một cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn, hướng tới sự ổn định lâu dài và phát triển bền vững của xã hội trong những năm tiếp theo.

TIN LIÊN QUAN

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu