CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản

Bởi ebh.vn - 15/02/2023

Để hưởng chế độ thai sản người lao động phải đáp ứng điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy, đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản được người lao động đặc biệt quan tâm.

Quy định đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng thai sản

Quy định đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng thai sản

1. Đóng bảo hiểm bao lâu thì được hưởng thai sản?

Căn cứ theo quy định tại Điều 4, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định và nêu rõ quyền lợi hưởng các chế độ bảo hiểm đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong đó có chế độ thai sản.

Cũng theo quy định của Luật trên hiện nay chế độ thai sản được áp dụng cho tất cả lao động nữ và và lao động nam có vợ sinh con. Cụ thể:

1.1 Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định

Căn cứ theo quy định tại Điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Như vậy, theo quy định này lao động nam và lao động nữ để hưởng chế độ thai sản cần đáp ứng điều kiện các về thời gian tham gia đóng BHXH bắt buộc và tùy từng trường hợp và tình trạng sức khỏe của người lao động như phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sỹ, có vợ sinh con, thời gian nghỉ việc trước thời điểm sinh con.

1.2 Đóng BHXH bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ thai sản BHXH đối với lao động nam và nữ trong từng trường hợp khác nhau là khác nhau.

Thời gian tính đóng BHXH bắt buộc hưởng chế độ thai sản

Thời gian tính đóng BHXH bắt buộc hưởng chế độ thai sản

1.2.1 Thời gian đóng BHXH hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ

1 - Phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp:

  • Là lao động nữ sinh con/ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

  • Lao động nữ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

2 - Đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên và phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con đối với trường hợp mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. 

Lưu ý: Lao động nữ sinh con chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại mục 1 và 2 bên trên.

1.2.2 Thời gian đóng BHXH hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Trường hợp lao động nam đang tham gia đóng BHXH bắt buộc và có vợ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản cho nam theo quy định.

Tuy nhiên, đối với trường hợp lao động nam nhận con nuôi đóng BHXH bắt buộc và được hưởng chế độ thai sản khi đáp ứng điều kiện về thời gian như sau: Phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.

Như vậy, Pháp luật có quy định chi tiết về thời gian người lao động đóng BHXH bắt buộc được hưởng quyền lợi từ chế độ thai sản. Do đó mỗi người lao động cần nắm rõ được các quy định để hưởng đúng quyền lợi BHXH của mình.

Bên cạnh đó, trong trường hợp người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà vẫn đáp được điều kiện về thời gian tham gia BHXH thì vẫn được xét hưởng chế độ thai sản.

Bảo hiểm xã hội điện tử eBH mong rằng những chia sẻ trong bài viết trên đây có thể cung cấp cho độc giả những thông tin hữu ích nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu