CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Điều kiện để được hưởng chế độ tử tuất bảo hiểm xã hội là gì?

Bởi ebh.vn - 15/01/2024

Chế độ tử tuất là quyền lợi mà người tham gia bảo hiểm xã hội được nhận khi đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật. Vậy những điều kiện đó là gì? Nếu người hưởng mất thì quyền lợi này do ai hưởng? Tất cả sẽ được EBH gửi đến bạn trong bài viết dưới đây.

Người tham gia BHXH đủ điều kiện sẽ được hưởng chế độ tử tuất

Người tham gia BHXH đủ điều kiện sẽ được hưởng chế độ tử tuất

1. Điều kiện để được hưởng chế độ tử tuất bảo hiểm xã hội là gì?

Chế độ tử tuất là một trong những quyền lợi bảo hiểm xã hội hỗ trợ thân nhân người lao động lo chi phí, bù đắp phần thu nhập trong trường hợp người lao động chẳng may chết. Chế độ tử tuất gồm trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất. Mỗi loại trợ cấp lại có điều kiện, đối tượng và mức hưởng khác nhau.

Để được hưởng trợ cấp mai táng, người lao động phải thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 gồm các trường hợp sau:

- Đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên.

- Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

- Bị Tòa án tuyên bố là đã chết.

Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết. Hiện tại đang áp dụng mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng từ ngày 01/7/2023. Nếu người lao động chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 x 1,8 triệu đồng = 18 triệu đồng.

1.1 Điều kiện để được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Để được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, người lao động phải thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

- Đang hưởng lương hưu.

- Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Quy định về mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân

Quy định về mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân

1.1.1 Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của thân nhân

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 67 Luật BHXH 2014, thân nhân của người lao động được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bao gồm:

- Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai.

- Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên, vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng, thành viên khác trong gia đình mà người lao động đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, 55 tuổi trở lên đối với nữ.

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng, thành viên khác trong gia đình mà người lao động đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Theo quy định tại điều 68 Luật BHXH 2014, Mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 50% mức lương hưu hoặc trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động chết, trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở. Nếu có nhiều người thừa kế thì chia đều cho mỗi người.

Nếu bạn muốn biết thêm về quy trình hưởng chi tiết, bạn có thể tham khảo hồ sơ và thủ tục hưởng chế độ tử tuất hoặc liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn sinh sống.

Bảo hiểm xã hội điện tử EBH hy vọng đã có thể giải đáp được thắc mắc của bạn. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan đến chủ đề này, xin vui lòng liên hệ EBH. EBH luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Tài Phạm - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu