CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

COVID-19 là bệnh nghề nghiệp thứ 35 được hưởng BHXH

Bởi ebh.vn - 01/03/2023

Kể từ ngày 01/4/2023 bệnh Covid-19 chính thức là bệnh nghề nghiệp thứ 35 được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp bảo hiểm xã hội. Theo đó, Bộ y tế đưa ra hướng dẫn chẩn đoán, giám định để người lao động được hưởng quyền lợi này.

Bổ sung Covid-19 là bệnh nghề nghiệp thứ 35 được hưởng bảo hiểm xã hội

Bổ sung Covid-19 là bệnh nghề nghiệp thứ 35 được hưởng bảo hiểm xã hội

Tại Thông tư số 02/2023/TT-BYT ban hành ngày 09/02/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH. Cụ thể, bổ sung khoản 35 vào Điều 3 thứ nhất của Thông tư số 15/2016/TT-BYT như sau: 

“35. Bệnh COVID -19 nghề nghiệp và hướng dẫn chẩn đoán giám định quy định tại Phụ lục 35 ban hành kèm theo Thông tư này

Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm theo Thông tư số 02/2023/TT-BYT gồm:

1. Bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp

2. Bệnh bụi phổi amiăng nghề nghiệp

3. Bệnh bụi phổi bông nghề nghiệp

4. Bệnh bụi phổi talc nghề nghiệp

5. Bệnh bụi phổi than nghề nghiệp

6. Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp

7. Bệnh hen nghề nghiệp

8. Bệnh nhiễm độc chì nghề nghiệp

9. Bệnh nhiễm độc nghề nghiệp do benzen

10. Bệnh nhiễm độc thủy ngân nghề nghiệp

11. Bệnh nhiễm độc mangan nghề nghiệp

12. Bệnh nhiễm độc trinitrotoluen nghề nghiệp

13. Bệnh nhiễm độc asen nghề nghiệp

14. Bệnh nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật nghề nghiệp

15. Bệnh nhiễm độc nicotin nghề nghiệp

16. Bệnh nhiễm độc cacbon monoxit nghề nghiệp

17. Bệnh nhiễm độc cadimi nghề nghiệp

18. Bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn

19. Bệnh giảm áp nghề nghiệp

20. Bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân

21. Bệnh nghề nghiệp do rung cục bộ

22. Bệnh phóng xạ nghề nghiệp

23. Bệnh đục thể thủy tinh nghề nghiệp

24. Bệnh nốt dầu nghề nghiệp

25. Bệnh sạm da nghề nghiệp

26. Bệnh viêm da tiếp xúc nghề nghiệp do crôm

27. Bệnh da nghề nghiệp do tiếp xúc môi trường ẩm ướt và lạnh kéo dài

28. Bệnh da nghề nghiệp do tiếp xúc với cao su tự nhiên, hóa chất phụ gia cao su

29. Bệnh Leptospira nghề nghiệp

30. Bệnh viêm gan virus B nghề nghiệp

31. Bệnh lao nghề nghiệp

32. Nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

33. Bệnh viêm gan vi rút C nghề nghiệp

34. Bệnh ung thư trung biểu mô nghề nghiệp

35. Bệnh Covid-19 nghề nghiệp

Bệnh COVID-19 nghề nghiệp được xác định là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động. Trước đó, danh sách trong Điều 3, Thông tư số 15/2016/TT-BYT - Danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định chỉ có  34 bệnh, hiện được sửa đổi tăng lên thành 35 bệnh. Tại Thông tư số 02/2023/TT-BYT Bộ y tế đồng thời đưa ra hướng dẫn chẩn đoán, giám định bệnh Covid-19 theo Phụ lục 35 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BYT.

Người mắc COVID-19 phát sinh trong quá trình lao động

Người mắc COVID-19 phát sinh trong quá trình lao động

Người lao động làm nghề, công việc thường gặp và nguồn tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 như: Người làm nghề, công việc tại cơ sở y tế; Người làm nghề, công việc trong phòng thí nghiệm, lấy mẫu, vận chuyển mẫu, xử lý, bảo quản và tiêu hủy mẫu có chứa vi rút SARS-CoV-2; Người làm nghề, công việc phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm vi rút SARS-CoV-2.

Trong trường hợp người lao động bị Covid-19 nghề nghiệp được ghi nhận tại một trong các văn bản sau:

1. Biên bản xác định tiếp xúc nghề nghiệp với vi rút SARS-CoV-2 được quy định tại Phụ lục 36 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Văn bản cử tham gia phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 do lãnh đạo đơn vị ký xác nhận, đóng dấu và các văn bản khác phù hợp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

3. Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp quy định tại mục VI Mẫu 04 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

4. Biên bản xác nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp cấp tính quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp.

Dưới đây là mẫu Biên bản xác định tiếp xúc nghề nghiệp với vi rút SARS-CoV-2 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BYT ngày 09/02/2023 của Bộ trưởng Bộ y tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH TIẾP XÚC NGHỀ NGHIỆP VỚI VI RÚT SARS-COV-2

Họ và tên: ……………………………………………….Tuổi: ………….. Giới tính: ………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………

Nơi công tác: ………………………………………………………………………………………

1. Hoàn cảnh lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2, thông tin về nguồn gây bệnh trong quá trình lao động: (mô tả chi tiết)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

2. Có tiếp xúc hoặc lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 từ người trong gia đình, bạn bè, người thân hoặc những người không trong quá trình lao động:

Có □ Không □

Nếu có: nêu cụ thể hoàn cảnh, thời gian

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. Kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 lần đầu: ngày... tháng …. năm ....

4. Tình trạng sức khỏe sau khi mắc bệnh COVID-19:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……, ngày....tháng ….năm 202...

   Thủ trưởng đơn vị hoặc lãnh đạo đơn vị

cử tham gia chống dịch

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Tải về biên bản xác nhận tiếp xúc nghề nghiệp với vi rút SARS-COV-2 TẠI ĐÂY

Thông tư số 02/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 1/4/2023, do đó người lao động lưu ý trong trường hợp mắc bệnh Covid-19 nghề nghiệp có thể trực tiếp làm thủ tục để hưởng BHXH theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc người lao động có thể liên với cơ quan, đơn vị nơi mình làm việc hoặc cơ quan BHXH để được hướng dẫn thêm.

Mong rằng những chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH trong bài viết trên đây có thể mang lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu