CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Người lao động có được lấy BHXH 1 lần khi đi xuất khẩu lao động không?

Bởi ebh.vn - 15/07/2021

Trong trường hợp người lao động không tiếp tục tham gia BHXH nữa sẽ được phép nhận BHXH 1 lần để đảm bảo lợi ích. Tuy nhiên, để lấy BHXH 1 lần cần thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Pháp luật. Vậy, trong trường hợp đi xuất khẩu lao động có được lấy BHXH 1 lần không?

Xuất khẩu lao động lấy BHXH 1 lần phải đáp ứng điều kiện theo quy định của Pháp luật.

Xuất khẩu lao động lấy BHXH 1 lần phải đáp ứng điều kiện theo quy định của Pháp luật.

1. Điều kiện để được lấy BHXH 1 lần 

Để được lấy BHXH 1 lần người lao động phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật. Cụ thể, theo Khoản 1, Điều 60 và Khoản 1, Điều 77, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 người lao động có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần nếu đáp ứng một trong các trường hợp sau:

 1. Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

 2. Lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đã đủ tuổi nghỉ hưu mà khi nghỉ việc chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

 3. Người lao động ra nước ngoài để định cư.

 4. Người lao động mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

 5. Người lao động là công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

 6. Người lao động sau 1 năm nghỉ việc hoặc sau 1 năm không tham gia BHXH tự nguyện mà không đủ 20 năm đóng BHXH.

2. Có được lấy BHXH 1 lần không khi đi xuất khẩu lao động

Dù muốn lấy BHXH 1 lần do nguyên nhân gì thì người lao động vẫn phải đảm bảo đủ điều kiện nhận BHXH 1 lần theo Luật Bảo hiểm xã hội (đã nêu tại phần 1).

2.1 Đi xuất khẩu lao động không được hưởng BHXH 1 lần

Căn cứ theo điều kiện để được lấy BHXH 1 lần thì trường hợp đi xuất khẩu lao động không được hưởng BHXH 1 lần theo quy định. Tuy nhiên, căn cứ theo Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết 93/2015/QH13 muốn được hưởng BHXH 1 lần người lao động có thể làm theo cách sau:

 • Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc: Xin nghỉ việc tại đơn vị/doanh nghiệp và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện trong vòng 1 năm trở lên.

 • Đối với người tham gia BHXH tự nguyện: Dừng tham gia BHXH tự nguyện từ 01 năm trở lên.

2.2 Mức hưởng khi lấy BHXH 1 lần được tính như thế nào?

Mức hưởng BHXH 1 lần của người lao động được tính theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết 93/2015/QH13 như sau:

Mức hưởng BHXH 1 lần đối với người tham gia BHXH bắt buộc được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • Bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

 • Bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Mức hưởng BHXH 1 lần được tính như thế nào?

Mức hưởng BHXH 1 lần được tính như thế nào?

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia BHXH tự nguyện được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • Bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

 • Bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Mức hưởng BHXH 1 lần của người lao động còn được tính thêm hệ số trượt giá qua các năm theo quy định của Pháp luật.

3. Thủ tục lấy BHXH 1 lần 

Người tham gia BHXH muốn lấy BHXH 1 lần chuẩn bị hồ sơ thủ tục quy định tại Quyết định số 222/QĐ-BHXH ban hành ngày 25/02/2021 và Công văn số 1017/BHXH-CSXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam, hồ sơ đề nghị nhận BHXH 01 lần được quy định như sau:

3.1 Hồ sơ hưởng BHXH 1 lần gồm

(1) Sổ BHXH.

(2) Đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần theo Mẫu số 14-HSB

Căn cứ vào từng trường hợp người lao động sẽ phải cần thêm một số các loại giấy tờ khác. Cụ thể:

-  Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

 • Hộ chiếu do nước ngoài cấp.

 • Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.

 • Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

- Đối với người lao động bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng thì có thêm trích sao/ tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được; nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm từ 81% khả năng lao động trở lên.

- Đối với trường hợp thanh toán phí giám định y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bản chính bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa.

-  Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn đối với trường hợp phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (Mẫu số 04B - HBQP ban hành kèm theo Thông tư 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020) 

3.2 Thủ tục lấy BHXH 1 lần

Người lao động đủ điều kiện nhận BHXH 1 lần làm thủ tục hưởng BHXH 1 lần theo các bước sau:

Làm hồ sơ lấy BHXH 1 lần khi đi xuất khẩu lao động.

Làm hồ sơ lấy BHXH 1 lần khi đi xuất khẩu lao động.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Trường hợp xuất khẩu lao động mà không thuộc các trường hợp được nhận BHXH 1 lần ngay, sau 01 năm ngừng tham gia BHXH chuẩn bị hồ sơ gồm:

(1) Sổ BHXH.

(2) Đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần theo Mẫu số 14-HSB

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH huyện/tỉnh nơi cư trú

Người lao động đến tại cơ quan BHXH nơi cư trú để được hướng dẫn làm hồ sơ hưởng BHXH 1 lần và nộp hồ sơ trực tiếp. Trong trường hợp đã chuẩn bị hồ sơ trước có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận giải quyết chế độ BHXH.

Bên cạnh đó người lao động có thể nộp qua các hình thức như: 

- Qua giao dịch điện tử;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết.

Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định. Thời hạn giải quyết hồ sơ tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp không giải quyết cơ quan BHXH phải có thông báo đến người nộp và nêu rõ lý do.

Hồ sơ hợp lệ, người lao động nhận được tiền BHXH 1 lần thông qua các hình thức đã đăng ký trước gồm: nhận trực tiếp tại cơ quan BHXH; nhận qua tài khoản cá nhân; nhận qua dịch vụ bưu chính.

Như vậy, khi đi xuất khẩu lao động người lao động muốn lấy BHXH 1 lần phải chờ thời gian sau khi ngừng đóng BHXH 1 năm. Trường hợp được nhận BHXH 1 lần ngày phải thuộc các trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật và có giấy tờ chứng minh trường hợp đủ điều kiện nhận. 

Trong bài viết trên đây BHXH điện tử eBH đã gửi đến Quý độc giả những thông tin cập nhật mới nhất về việc Có được lấy BHXH 1 lần khi đi xuất khẩu lao động hay không? Người tham gia bảo hiểm xã hội cần đáp ứng đủ điều kiện và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp Luật và gửi đến cơ quan BHXH đề được hỗ trợ.

Hy vọng rằng với những thông tin được chia sẻ trong bài viết trên đây có thể mang đến cho độc giả những kiến thức hữu ích nhất.

TIN LIÊN QUAN >> Cách tính BHXH 1 lần nhanh chóng, thủ tục đơn giản nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu