CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Chính sách lương hưu năm 2022 - Tăng thu nhập cho người cao tuổi

Bởi ebh.vn - 04/01/2022

Tại Nghị định 108/2021/NĐ-CP ban hành ngày 7/12/2021 quyết định thực hiện điều chỉnh tăng mức lương hưu từ ngày 1/1/2022. Trong khi chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức bị lùi lại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì chính sách lương hưu năm 2022 được ưu tiên thực hiện. Theo đó, làm tăng đáng kể thu nhập cho người cao tuổi, nâng cao chất lượng đời sống trước diễn biến leo thang của vật giá.

Cập nhật chính sách lương hưu năm 2022

Cập nhật mới nhất về chính sách lương hưu năm 2022.

1. Chính sách tăng lương hưu năm 2022 theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP

Chính sách lương hưu năm 2022 được thực hiện theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP ban hành ngày 7/12/2021 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng quyết định thực hiện điều chỉnh tăng mức lương hưu từ 1/1/2022. Cụ thể chính sách tăng như sau:

1.1 Tăng lương hưu 

Căn cứ vào Điều 2, Nghị định 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Mức điều chỉnh như sau:

  • Mức điều chỉnh: điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu của tháng 12/2021. 

  • Thời gian áp dụng: từ ngày 1/1/2022.

  • Đối tượng áp dụng gồm: đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

Các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định 108/2021/NĐ-CP đang hưởng lương hưu gồm: 

  • Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

  • Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định. 

  • Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/ 2011.

Bên cạnh đó, Nghị định 108/2021/NĐ-CP cũng quy định từ ngày 01/01/2022, điều chỉnh tăng thêm đối với các đối tượng nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định mà có mức lương hưu dưới 2.500.000 đồng/tháng, cụ thể như sau: 

  • Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống; 

  • Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

1.2 Tăng trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng:

Song song với chính sách tăng lương hưu tại Nghị định 108/2021/NĐ-CP cũng quy định tăng trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng thêm 7,4% trên mức trợ cấp tương ứng của tháng 12/2021.

Các đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh mức tăng tương tự như đối với các đối tượng đang hưởng lương hưu. Trường hợp sau khi thực hiện điều chỉnh mà có mức trợ cấp dưới 2.500.000 thì tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng hoặc tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng. 

Lưu ý: 

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

2. Năm 2022, tăng thu nhập cho người cao tuổi, mức sống được cải thiện

Ở nước ta quan tâm đến người cao tuổi là một trong những trọng tâm chính sách của được Đảng và Nhà nước. Đối với người cao tuổi đang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hay trợ cấp hàng tháng đa phần đã suy giảm khả năng lao động, nguồn thu nhập bị hạn chế do đó việc thực hiện ưu tiên điều chỉnh tăng mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng ở thời điểm hiện tại là hết sức cần thiết.

Điều chỉnh tăng mức hưởng lương hưu từ 2022

Năm 2022, điều chỉnh tăng lương hưu giúp nâng cao chất lượng đời sống cho người cao tuổi.

Bước vào năm 2022, nước ta vẫn còn còn bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, theo đó vật giá leo thang, mọi nguồn lực đang tập chung để phòng chống dịch cuộc sống của người dân trở nên khó khăn hơn. Chính sách tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng đã góp phần tăng thu nhập cho nhóm đối tượng này giúp cải thiện mức sống trong hoàn cảnh mới tốt hơn. Hơn thế nữa là chỗ dựa vững chắc cho người già, giảm bớt sự phụ thuộc của họ vào con cháu hay các tổ chức xã hội.

Có thể thấy, Chính phủ đang nỗ lực để thực hiện chính sách cải cách tiền lương sớm, đảm bảo cho đời sống của đại đa số người lao động. Đặc biệt ưu tiên thiết kế hệ thống chính sách xã hội cho người cao tuổi thích ứng với quá trình phát triển nhanh ở Việt Nam, đảm bảo người cao tuổi được chăm sóc y tế và có hệ thống an sinh xã hội bền vững.

Hy vọng rằng, qua những chia sẻ về chính sách lương hưu năm 2022 từ BHXH điện tử eBH sẽ giúp bạn đọc nắm được thông tinh chính và quan trọng đối với người lao động đang và sắp hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng. Theo dõi tại website: https://ebh.vn để liên tục cập nhật các chính sách mới nhất cho người lao động và các đơn vị, doanh nghiệp.

>>> Chính sách tiền lương năm 2022 và những điểm mới đáng chú ý

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu