CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Cập nhật những thông tin về bảo hiểm xã hội mới nhất 2020

Bởi ebh.vn - 15/04/2020

Các thông tin tổng quan về Bảo hiểm xã hội là kiến thức vô cùng quan trọng đối với lao động và người sử dụng lao động. Tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) là trách nhiệm và là quyền lợi của cả doanh nghiệp và lao động. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được đầy đủ thông tin để nắm được các chính sách, quy định và chế độ được hưởng. Vì vậy, bài viết dưới bảo hiểm xã hội điện tử eBH sẽ tổng hợp những thông tin quan trọng nhất để các nhóm đối tượng hiểu rõ hơn về BHXH.

Cập nhật những thông tin về bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2020 1

Tổng quan về Bảo hiểm xã hội và những thông tin quan trọng nhất.

I. Tổng quan về Bảo hiểm xã hội và những khái niệm cơ bản

Trước hết, bạn cần nắm được một số thông tin cơ bản, tổng quan về Bảo hiểm xã hội, các khái niệm thường sử dụng về Bảo hiểm xã hội, bao gồm:

1. Bảo hiểm xã hội là gì?

Khái niệm về Bảo hiểm xã hội được quy định cụ thể trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo hoặc thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho những đối tượng tham gia BHXH khi họ khi bị ảnh hưởng về thu nhập do các nguyên nhân như: Tai nạn lao động, ốm đau, bệnh nghề nghiệp, thai sản, về hưu, tử tuất. 

Cập nhật những thông tin về bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2020 2

Bảo hiểm xã hội là chính sách an sinh xã hội quan trọng.

Các phần bù đắp thu nhập này được xây dựng dựa trên cơ sở quỹ Bảo hiểm xã hội do những người tham gia đóng góp. Cụ thể, Bảo hiểm xã hội được hiểu đơn giản là rút một phần thu nhập của các đối tượng tham gia theo tháng để góp vào quỹ chung, dùng để chi trả khi có trường hợp bị giảm hoặc mất thu nhập.

2. Nguyên tắc của Bảo hiểm xã hội

Các nguyên tắc chủ yếu được áp dụng trong Bảo hiểm xã hội như sau:

 • Mức hưởng các chế độ của Bảo hiểm xã hội được tính cơ sở mức đóng, thời gian tham gia và căn cứ vào số lượng người tham gia BHXH bắt buộc.
 • Mức đóng Bảo hiểm xã hội sẽ căn cứ vào tiền lương của người lao động theo tháng, phụ thuộc vào từng thời điểm và xem xét dựa trên cơ sở các chỉ số phát triển kinh tế theo từng giai đoạn.

Cập nhật những thông tin về bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2020 3

Mức lương tham gia BHXH sẽ ảnh hưởng đến mức hưởng BHXH.

 • Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý tập trung, công khai và minh bạch, sử dụng đúng với mục đích và có sự phân định rõ ràng theo từng chế độ và đối với từng đối tượng tham gia.
 • Việc áp dụng các chế độ Bảo hiểm xã hội phải dễ dàng, đơn giản và rõ ràng, đảm bảo kịp thời và đầy đủ các quyền lợi của người tham gia BHXH.

​Xem chi tiết : Tỷ lệ đóng BHXH và mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2020

3. Sổ Bảo hiểm xã hội là gì?

Sổ BHXH được coi là căn cứ và phương tiện lưu trữ lại các thông tin và quá trình đóng Bảo hiểm của người tham gia BHXH. Đây là căn cứ để tính toán và giải quyết các chế độ của người tham gia. Các thông tin quan trọng bao gồm: Thông tin cá nhân, thời gian tham gia BHXH, mức đóng BHXH, nơi làm việc, công tác và đóng BHXH.

Cập nhật những thông tin về bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2020 4

Sổ Bảo hiểm xã hội để lưu trữ thông tin, quá trình tham gia và hưởng BHXH.

Theo quy định của Pháp luật, mỗi người sẽ chỉ có một sổ Bảo hiểm duy nhất để thể hiện các thông tin nhất quán và chính xác. Trên sổ sẽ có mã số BHXH, đây là mã định danh ghi nhận quá trình tham gia BHXH, các chế độ và chính sách được hưởng. Đồng thời mã này dùng để Cơ quan BHXH quản lý các đối tượng tham gia.

II. Bảo hiểm xã hội có những loại nào?

Bảo hiểm xã hội bao gồm 2 loại là BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc

BHXH bắt buộc là loại bảo hiểm mà người sử dụng lao động và người lao động bắt buộc phải đóng theo quy định của Nhà nước. Tỷ lệ đóng của hai đối tượng này được phân chia theo Luật và thông thường người sử dụng lao động sẽ đóng nhiều hơn.

BHXH bắt buộc áp dụng cho đối tượng và các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Căn cứ vào Khoản 1, Điều 4, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, BHXH bắt buộc bao gồm các chế độ: 

 • Chế độ ốm đau.
 • Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Chế độ thai sản.
 • Chế độ hưu trí.
 • Chế độ tử tuất.

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện

BHXH tự nguyện là hình thức tham gia Bảo hiểm xã hội tùy thuộc vào mỗi cá nhân, đối tượng có thể lựa chọn tham gia hoặc không tùy thuộc vào khả năng và điều kiện thu nhập. BHXH tự nguyện có nhiều mức đóng khác nhau để mọi người có thể tùy ý tham gia.

Dựa vào các mức đóng đó,chế độ hưởng cũng sẽ được chi trả khác nhau. BHXH tự nguyện gồm có hai chế độ cơ bản là hưu trí và tử tuất. Tuy nhiên, cuối năm 2019, Bộ Lao động - Thương Binh & Xã hội đã trình Chính phủ Đề xuất bổ sung 3 gói BHXH tự nguyện đối với 3 chế độ: thai sản, ốm đau, trợ cấp gia đình/trẻ em. Mục đích của đề xuất này nhằm “kích cầu” các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Cập nhật những thông tin về bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2020 5

Hai loại Bảo hiểm xã hội chính.

III. Các chế độ Bảo hiểm xã hội

Các chế độ Bảo hiểm xã hội đang được áp dụng tại Việt Nam hiện nay gồm có các chế độ chính:

 • Chế độ ốm đau.
 • Chế độ thai sản.
 • Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Chế độ Bảo hiểm thất nghiệp.
 • Chế độ hưu trí.
 • Chế độ Bảo hiểm y tế.
 • Chế độ tử tuất.

IV. Phân biệt Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế được định nghĩa là hình thức Bảo hiểm bắt buộc với các đối tượng nằm trong quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Mục đích của Bảo hiểm y tế nhằm chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các đối tượng tham gia BHYT sẽ được hỗ trợ chi trả toàn bộ hoặc một phần chi phí khám, chữa bệnh.

Bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe cho người tham gia.

Bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe cho người tham gia.

Vậy BHXH có bao gồm BHYT không? Hai loại bảo hiểm này mặc dù có điểm tương đồng nhưng xét về bản chất là hai phạm trù hoàn toàn tách biệt. Phân biệt giữa BHXH và BHYT:

 • Bảo hiểm xã hội: Áp dụng khi người tham gia bị ảnh hưởng hoặc mất thu nhập do ốm đau, tai nạn, thai sản, hưu trí,... Đối tượng tham gia sẽ làm hồ sơ để nộp theo đúng quy định và sẽ được chi trả theo chế độ được hưởng tương ứng.
 • Bảo hiểm y tế: Áp dụng khi người tham gia thực hiện khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế theo quy định. Trong đó, đối tượng sử dụng BHYT sẽ được thanh toán toàn bộ hoặc giảm trừ các chi phí khám, chữa bệnh ngay tại thời điểm đó mà không cần phải làm thủ tục hồ sơ như với BHXH.

V. Tổng quan về bảo hiểm xã hội một lần

Bảo hiểm xã hội một lần là gì và áp dụng ra sao, tính hưởng như thế nào? Dưới đây là tổng quan về Bảo hiểm xã hội một lần. 

1. Khái niệm Bảo hiểm xã hội một lần

Bảo hiểm xã hội một lần được hiểu là chế độ mà người tham gia BHXH được hưởng sau khi đã đóng BHXH đủ thời gian quy định. Vì một số lý do khác nhau mà đối tượng tham gia muốn được hưởng chế độ BHXH một lần.

Cập nhật những thông tin về bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2020 6

Bảo hiểm xã hội một lần và những thông tin quan trọng mà người tham gia BHXH cần biết.

2. Điều kiện hưởng BHXH một lần

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 60 của Luật BHXH năm 2014, điều kiện hưởng BHXH một lần:

 • Đủ độ tuổi hưởng lương hưu theo quy định, thời gian tham gia BHXH chưa đủ 20 năm.
 • Đối tượng sau thời gian nghỉ việc 1 năm, tổng thời gian tham gia BHXH chưa đủ 20 năm và có yêu cầu nhận trợ cấp BHXH một lần.
 • Đối tượng mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng: Ung thư, xơ gan cổ chướng, bại liệt, phong, lao, HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và cần có người chăm sóc, trợ giúp. Các bệnh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động tối thiểu là 81% và không thể tự sinh hoạt bình thường (Quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT).

2. Mức hưởng BHXH một lần

Căn cứ vào Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, mức hưởng BHXH một lần sẽ bằng:

 • 1.5 lần mức bình quân tiền lương tham gia BHXH theo tháng đối với khoảng thời gian trước năm 2014.
 • 2 lần mức bình quân tiền lương tham gia BHXH theo tháng đối với khoảng thời gian từ năm 2014 trở đi.

Lưu ý: Nếu người tham gia chưa đóng BHXH đủ một năm thì mức hưởng BHXH một lần sẽ bằng 2 tháng tiền lương bình quân. Công thức cụ thể để tính tổng mức hưởng BHXH một lần được tính như sau:

 • Mức hưởng BHXH 1 lần - (1.5 x TLTB x Thời gian đóng BHXH trước 2014) + (2 x TLTB x Thời gian đóng BHXH từ 2014 trở đi). 
 • Trong đó: TLTB là mức tiền lương bình quân theo
 • tháng đóng BHXH.

​>>> Xem thêm: Review bảo hiểm xã hội 1 lần 2020: Hồ sơ và cách tính chuẩn nhất 

Trên đây là các thông tin tổng quan về Bảo hiểm xã hội, bao gồm những thông tin cơ bản và quan trọng cần nắm vững. Doanh nghiệp và người lao động, các tổ chức và đối tượng khác tham gia bảo hiểm xã hội có thể tham khảo các thông tin này để hiểu rõ hơn và biết được những chính sách, quyền lợi do BHXH mang lại.

Tin liên quan:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu