CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Trong những trường hợp nào thẻ BHYT không có giá trị sử dụng?

Bởi ebh.vn - 26/02/2021

Thẻ BHYT là căn cứ quan trọng để xác định việc chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT khi người lao động đi khám chữa bệnh BHYT. Tuy nhiên, trường hợp nào thẻ BHYT không có giá trị sử dụng? người lao động cần nắm được 03 trường hợp được chia sẻ sau đây.

Trường hợp nào thẻ BHYT không có giá trị sử dụng - ảnh 1

03 trường hợp thẻ BHYT không còn giá trị sử dụng khi đi khám chữa bệnh BHYT.

1. Thẻ Bảo hiểm y tế

Mỗi người dân khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được cấp 01 thẻ BHYT. Thẻ BHYT được dùng làm căn cứ để xác định các quyền lợi hưởng BHYT của người tham gia theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Thẻ BHYT được cấp theo mẫu trên toàn quốc và có dấu xác nhận của Cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ. 

2. 03 trường hợp thẻ BHYT không có giá trị sử dụng khi đi khám chữa bệnh BHYT

Thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng được xác định theo các đối tượng tham gia BHYT như sau:

(1) Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 12, Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi Khoản 6, Điều 1, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 tham gia bảo hiểm y tế lần đầu thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng BHYT;

Cụ thể là nhóm đối tượng:

 • Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; 

 • Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng; 

 • Nhóm do ngân sách nhà nước đóng 

(2) Người tham gia BHYT liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;

(3) Đối tượng quy định tại Khoản 4 và khoản 5 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) tham gia BHYT từ ngày 01/7/2009 hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT;

(4) Trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi, thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30/9 của năm đó.

Thẻ BHYT sẽ không có giá trị sử dụng trong 03 trường hợp được quy định tại Khoản 4, Điều 16, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 gồm: 

 • Thẻ đã hết thời hạn sử dụng;

 • Thẻ bị sửa chữa, tẩy xoá;

 • Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia BHYT.

Người lao động hoặc bất cứ ai được cấp thẻ BHYT mà đang trong thời hạn sử dụng được sử dụng thẻ BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh đều được giải quyết hưởng các quyền lợi bảo hiểm theo quy định. Tuy nhiên nếu thẻ còn thời hạn sử dụng nhưng bị sửa chữa tẩy xóa sẽ không được chấp nhận khi đi khám chữa bệnh.

Xem thêm >> Mất thẻ BHYT vẫn được thanh toán tiền khám chữa bệnh

3. Đổi thẻ bảo hiểm y tế hợp lệ để đi khám chữa bệnh

Căn cứ theo quy định tại Điều 19, Luật Bảo hiểm y tế, các trường hợp đổi thẻ bảo hiểm y tế gồm:

 • Rách, nát hoặc hỏng;

 • Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu;

 • Thông tin ghi trong thẻ không đúng.

Trường hợp nào thẻ BHYT không có giá trị sử dụng - ảnh 2

Đổi thẻ BHYT mới trong trường hợp thẻ bị rách, hỏng, thẻ bị nát không rõ thông tin ghi trên thẻ.

Như vậy, thẻ BHYT không có giá trị sử dụng vì bị rách, nát, hỏng không thấy rõ thông tin ghi trên thẻ nhưng còn thời hạn sử dụng có thể thực hiện đổi thẻ BHYT. Sau khi đổi thẻ BHYT mới người tham gia có thể dễ dàng đi khám chữa bệnh BHYT và hưởng các chính sách BHYT theo quy định.

Lưu ý khi đi đổi thẻ BHYT người tham gia BHYT cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đổi thẻ BHYT gồm có:

 • Đơn đề nghị đổi thẻ của người tham gia bảo hiểm y tế;

 • Thẻ bảo hiểm y tế cần đổi.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tổ chức bảo hiểm y tế phải đổi thẻ cho người tham gia BHYT. Trong thời gian chờ đổi thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Xem thêm >> Những lý do người dân nên đổi sang thẻ bảo hiểm y tế mới 2021

4. Hồ sơ cấp thẻ BHYT gồm những gì 

Các trường hợp mất thẻ BHYT, tham gia BHYT lần đầu, không có thẻ BHYT phải làm hồ sơ để được cấp thẻ BHYT. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 17, Luật Bảo hiểm y tế 2008 (Sửa đổi bổ sung bởi Khoản 11, Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014) quy định hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế, bao gồm:

 • Tờ khai tham gia BHYT của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đối với người tham gia BHYT lần đầu;

 • Danh sách tham gia BHYT của đối tượng quy định do người sử dụng lao động lập.

 • Danh sách tham gia BHYT của các đối tượng theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 12 của Luật này do Ủy ban nhân dân cấp xã lập theo hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, 1 và n khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này.

 • Danh sách tham gia BHYT của các đối tượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý do các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở dạy nghề lập.

 • Danh sách tham gia BHYT của các đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý sẽ do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an lập.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ BHYT cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Trên đây là chia sẻ về trường hợp nào thẻ BHYT không có giá trị sử dụng. Người tham gia BHYT cần lưu ý các trường hợp thẻ BHYT không có giá trị sử dụng để đảm bảo việc khám chữa bệnh BHYT được thuận lợi. Trường hợp thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng nhưng lại bị rách, hỏng cần làm hồ sơ đổi thẻ BHYT để tiếp tục sử dụng được thẻ BHYT.

Xem thêm >> Chi tiết những thay đổi mới trên thẻ BHYT từ ngày 1/4/2021

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu