CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Mức phạt vi phạm về BHYT theo quy định của pháp luật

Bởi ebh.vn - 23/11/2020

Mức phạt vi phạm về BHYT mới nhất được căn cứ theo Nghị Định 117/2020/NĐ-CP ban hành ngày 28/9/2020. Để đảm bảo lợi ích cho người lao động và người dân nói chung các đơn vị, doanh nghiệp cần thực hiện đúng Pháp luật về BHYT. Các hình thức xử phạt vi phạm BHYT có thể là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung khác. 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT.

1. Mức phạt vi phạm quy định về đóng BHYT.

Căn cứ vào Điều 80, Nghị Định 117/2020/NĐ-CP vi phạm quy định về đóng BHYT các cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có thể bị phạt hành chính. 

1.1 Mức xử phạt quy định về đóng BHYT

Mức phạt hành chính về đóng Bảo hiểm y tế cụ thể như sau:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng đối với hành vi không đóng bảo hiểm y tế của đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế.

Phạt tiền đối với hành vi không đóng BHYT cho toàn bộ số người lao động bắt buộc tham gia BHYT của người sử dụng lao động (NSDLĐ), đóng BHYT không đủ số người bắt buộc tham gia BHYT của NSDLĐ, chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế theo một trong các mức sau đây:

 1. Phạt từ 1.000.000 - 3.000.000 đồng, khi vi phạm dưới 10 người lao động;
 2. Phạt từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng, khi vi phạm từ 10 đến dưới 50 người lao động;
 3. Phạt từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng, khi vi phạm từ 50 đến dưới 100 người lao động;
 4. Phạt từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng, khi vi phạm từ 100 đến dưới 500 người lao động;
 5. Phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, khi vi phạm từ 500 đến dưới 1.000 người lao động;
 6. Phạt từ 30.000.000 - 40.000.000 đồng, khi vi phạm từ 1.000 người lao động trở lên.

Phạt tiền đối với hành vi đóng BHYT không đủ số tiền phải đóng theo 1 trong các mức sau:

 1. Từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị dưới 5.000.000 đồng;
 2. Phạt từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
 3. Phạt từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
 4. Phạt từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;
 5. Phạt từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng;
 6. Phạt từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 60.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;
 7. Phạt từ 15.000.000 - 20.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 80.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng;
 8. Phạt từ 20.000.000 - 30.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 120.000.000 đồng đến dưới 160.000.000 đồng;
 9. Phạt từ 30.000.000 - 40.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 160.000.000 đồng trở lên.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi chiếm đoạt tiền BHYT.

1.2 Biện pháp giải quyết khi vi phạm quy định về đóng BHYT

Khi bị phát hiện các hành vi vi phạm quy định về đóng BHYT các đơn vị và doanh nghiệp vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xử lý như sau:

 • Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng tham gia BHYT bị thiệt hại (nếu có) đối với hành vi quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • Buộc nộp số lợi bất hợp pháp có được vào tài khoản thu của quỹ BHYT đối với hành vi quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 80, Luật này.

2. Các mức phạt vi phạm quy định về sử dụng thẻ BHYT

Căn cứ theo quy định tại Điều 84, Nghị Định 117/2020/NĐ-CP đối tượng vi phạm về sử dụng thẻ BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh bị xử lý như sau:

Người dân cần chú ý để tránh vi phạm sử dụng thẻ BHYT sai quy định.

Người dân cần chú ý để tránh vi phạm sử dụng thẻ BHYT sai quy định.

2.1 Mức phạt vi phạm quy định về sử dụng thẻ BHYT

Phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh theo một trong các mức sau đây:

 • Phạt từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế;
 • Phạt từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm làm thiệt hại đến quỹ BHYT.

Người lao động tuyệt đối không sử dụng thẻ BHYT của người khác để khám chữa bệnh BHYT để tránh trường hợp bị phạt.

2.2 Biện giải quyết xử lý khi vi phạm

Đối tượng vi phạm về việc sử dụng thẻ BHYT sẽ bị buộc phải thực hiện các quy định sau:

 • Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ BHYT (nếu có).
 • Bị phạt tới 5 triệu đồng khi cho mượn thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh. 

Mức phạt vi phạm về BHYT mới nhất cùng hướng giải quyết đã được Bảo hiểm xã hội điện tử eBH cập nhật chi tiết. Các doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân cần đặc biệt lưu ý để không bị phạt, gây ra những thiệt hại về tài chính không đáng có. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn về BHYT lòng liên hệ hotline: Miền Bắc 1900558873; Miền Nam 1900558872.

✅ Tin liên quan:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu