CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Mẫu giấy chứng nhận không cùng chi trả BHYT trong năm mới nhất

Bởi ebh.vn - 07/12/2021

Mẫu giấy chứng nhận không cùng chi trả BHYT trong năm là một trong những mẫu giấy bắt buộc phải có khi muốn hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định đối với trường hợp tham gia BHYT 5 năm liên tục. Mẫu giấy được ban hành kèm theo Quyết định 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của cơ quan BHXH Việt Nam.

Mẫu giấy chứng nhận không cùng tri trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trong năm

Mẫu giấy chứng nhận không cùng tri trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trong năm.

1. Trường hợp dùng đến giấy chứng nhận không cùng chi trả BHYT

Căn cứ theo quy định tại Điều 22, Luật Bảo hiểm y tế quy định về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến đối với các đối tượng tham gia BHYT 5 năm liên tục như sau:

“c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;”

Để hưởng được 100% chi phí KCB BHYT thì bệnh nhân đã tham gia BHYT 5 năm liên tục cần phải đảm bảo có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận không đồng chi trả BHYT trong năm:

Để được cấp giấy chứng nhận không đồng chi trả BHYT trong năm bệnh nhân cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên

  • Khám, chữa bệnh đúng tuyến.

  • Số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng.

Cơ quan cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả BHYT trong năm:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu rõ: 

“Điều 3. Trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện

3. Bảo hiểm xã hội huyện 

đ) Cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm cho người tham gia BHYT của các đơn vị được BHXH tỉnh phân cấp quản lý thu BHYT.”

Theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện sẽ có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả BHYT trong năm cho các trường hợp đủ điều kiện.

2. Mẫu chuẩn giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm

Mẫu giấy chứng nhận không cùng chi trả BHYT trong năm hiện nay được thực hiện theo Mẫu số 05/BHYT được ban hành kèm theo Quyết định 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014. Giấy chứng nhận này sẽ được in trên khổ giấy A5 và cấp cho người tham gia BHYT có đủ điều kiện.

Giấy chứng nhận không cùng chi trả BHYT trong năm.

Giấy chứng nhận không cùng chi trả BHYT trong năm.

>>> Tải về mẫu số 05/BHYT TẠI ĐÂY

3. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận không đồng chi trả BHYT trong năm

Căn cứ theo Điểm c, Phụ Lục II, Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 hướng dẫn về hồ sơ cấp giấy chứng nhận không đồng chi trả BHYT trong năm người tham gia BHYT nộp hồ sơ gồm các giấy tờ như sau:

- Bản chính các Hóa đơn, Biên lai thu tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (5% hoặc 20%) của người bệnh kể từ đầu năm.

  • Trường hợp người tham gia BHYT có nhu cầu sử dụng Hóa đơn, Biên lai bản chính vào mục đích khác, bộ phận một cửa của cơ quan BHXH chụp Hóa đơn, Biên lai và ký xác nhận trên bản chụp, trả bản chính cho người tham gia BHYT; 

  • Trường hợp người tham gia BHYT làm thất lạc Hóa đơn, Biên lai bản chính thì nộp bản chụp Hóa đơn, Biên lai hoặc bản chụp Hóa đơn, Biên lai có xác nhận của cơ sở KCB nơi người có thẻ BHYT khám bệnh, chữa bệnh hoặc Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh (theo Mẫu số 01/BV, 02/BV);

– Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng (Phòng/bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chụp thẻ BHYT, ký xác nhận trên bản chụp và trả lại ngay thẻ BHYT cho người tham gia).

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ, bạn nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để được xem xét và giải quyết.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Điểm d, Phụ Lục II, Quyết định 919/QĐ-BHXH thời hạn giải quyết hồ sơ như sau:

- Giải quyết trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp có quá trình tham gia BHYT chỉ trên địa bàn một tỉnh hoặc trên thẻ BHYT có ghi thời điểm đủ 05 năm liên tục.

- Giải quyết trong 05 ngày làm việc đối với trường hợp chỉ KCB nội tỉnh, trên biên lai, hóa đơn không thể hiện rõ số tiền cùng chi trả hoặc người tham gia BHYT nộp bản chụp hóa đơn, biên lai, bảng kê chi phí KCB.

- Giải quyết trong 10 ngày làm việc đối với trường hợp KCB ở ngoại tỉnh, trên biên lai, hóa đơn không thể hiện rõ số tiền cùng chi trả hoặc người tham gia BHYT nộp bản chụp hóa đơn, biên lai, bảng kê chi phí KCB.

Xem thêm >> Đóng bảo hiểm y tế ngắt quãng có được tính 5 năm liên tục

Mẫu giấy chứng nhận không cùng chi trả BHYT trong năm là mẫu giấy quan trọng được sử dụng phổ biến trong việc làm thủ tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Người lao động lưu ý khi xin mẫu giấy cần theo đúng phom mẫu do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt nam quy định.

Bạn đọc quan tâm đến chủ đề trên có những câu hỏi hya những thắc mắc cần được giải đáp. Vui lòng liên hệ:

BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ EBH

☎️ Tel: 024.37545222 - Fax: 024.37545223

🌎 Website: https://ebh.vn/

📞 HOTLINE: 1900558873

🏢 Địa chỉ: Số 11, Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu