CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nhóm đối tượng được hưởng 100% bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh

Bởi ebh.vn - 17/12/2019

Đối tượng nào được hưởng 100% bảo hiểm y tế (BHYT) theo luật? Căn cứ vào Luật Bảo hiểm y tế 2008, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014, Nghị định 146/2018/NĐ-CP và các điều luật hiện hành mới nhất. Bài viết dưới đây Bảo hiểm xã hội điện tử eBH sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Đối tượng nào được hưởng 100% bảo hiểm y tế 3

Đối tượng thương binh liệt sĩ được hưởng 100% bảo hiểm xã hội.

I. Khái quát chung về bảo hiểm y tế

Xã hội phát triển, đời sống ngày càng nâng cao, vấn đề sức khỏe và an sinh xã hội được đặc biệt được quan tâm. Chính vì vậy mà nhà nước ta đã ban hành các điều luật để bảo vệ sức khỏe cho người dân. Đối tượng nào được hưởng 100% bảo hiểm y tế nằm được quy định và điều chỉnh bởi pháp luật.

Bảo hiểm y tế hiện nay được điều chỉnh bởi 3 văn bản pháp luật chính bao gồm:

 • Luật Bảo hiểm y tế 2008 ban hành ngày 14/11/2008

 • Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế 2014 ban hành ngày 13/06/2014

 • Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT)

Ngoài ra các chính sách bảo hiểm y tế còn được thực hiện riêng với từng chuyên ngành đặc thù được quy định tại các văn bản có tính pháp lý khác.

1. Bảo hiểm y tế là gì?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế 2014 quy định.

“Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện”

Bảo hiểm y tế được quy định đảm bảo thực hiện bởi các Quy phạm pháp luật của nhà nước, nhằm phục vụ lợi ích chung của cộng đồng và giúp cho nguồn an sinh xã hội được tốt hơn.

2. Đối tượng đóng bảo hiểm y tế

Đối tượng nào được hưởng 100% bảo hiểm y tế? điều kiện trước tiên phải đảm bảo thỏa mãn đó là thuộc đối tượng đóng bảo hiểm y tế được quy định tại Luật bảo hiểm y tế. 

Đối tượng nào được hưởng 100% bảo hiểm y tế - Ảnh 2

Đối tượng đóng bảo hiểm y tế.

Đối tượng đóng BHYT được điều chỉnh bởi Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008, được sửa đổi bổ sung bởi Luật bảo hiểm y tế 2014 ban hành ngày 13/06/2014.

Căn cứ vào đó các đối tượng đóng BHYT gồm có:

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

 • Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn

 • Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sĩ quan chuyên môn...

 • Người có công với cách mạng, cựu chiến binh, thân nhân của người có công với cách mạng

 • Trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên

 • Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

 • Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật

 • Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

II. Đối tượng nào được hưởng 100% bảo hiểm y tế

Có nhiều mức hưởng bảo hiểm y tế khác nhau được phân theo đối tượng khám BHYT đúng tuyến và trái tuyến, đối tượng nào được hưởng 100% bảo hiểm y tế thì không phải ai cũng nắm rõ. Điều này khiến cho người dân đi khám BHYT còn băn khoăn rất nhiều, đặc biệt là những hộ kinh tế gặp nhiều khó khăn.

1. Đối tượng hưởng 100% bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến

Căn cứ vào Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 các đối tượng tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này sẽ có mức hưởng bảo hiểm y tế 100% bao gồm 3 nhóm chính:

Nhóm 1: Đối tượng quy định tại các Điểm a, d, e, g, h và i Khoản 3 Điều 12 của Luật này gồm có:

 1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an.

 2. Người có công với cách mạng, cựu chiến binh.

 3. Trẻ em dưới 6 tuổi.

 4. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng.

 5. Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

 6. Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

 7. Nếu chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng BHYT của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí BHYT dành cho khám chữa bệnh của nhóm đối tượng này, nếu không đủ thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Nhóm 2: Đối tượng khám chữa bệnh có chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

Nhóm 3: Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Nhóm đối tượng được hưởng 100% bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh - ảnh 3

Trẻ em dưới 6 tuổi đi khám chữa bệnh đúng tuyến được hưởng 100% mức BHYT.

Ngoài ba nhóm đối tượng được hưởng 100% bảo hiểm y tế theo quy định của Pháp luật, các đối tượng khác khi đi khám BHYT đúng tuyến cũng được hưởng bảo hiểm y tế ở mức cao gồm:

 • Hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh đối với đối tượng:

 • Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

 • Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ;

 • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

 • Hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

2. Đối tượng hưởng 100% bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh trái tuyến

Từ ngày 01/01/2016 theo quy định thì các đối tượng khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện được hưởng 100% mức hưởng BHYT.

Ngoài ra 2 đối tượng sau đi khám bảo hiểm trái tuyến được hưởng theo mức hưởng như khi đi khám bảo hiểm đúng tuyến.

 • Là người tham gia bảo hiểm y tế sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn khi tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến huyện, điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương;

 • Là người tham gia bảo hiểm y tế điều trị nội trú khi tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước từ ngày 01/01/2021.Xem chi tiết

Hiểu rõ đối tượng nào được hưởng 100% bảo hiểm y tế nên khi đi khám chữa bệnh các bạn hãy cân nhắc để được hưởng lợi ích cao nhất. Qua bài viết này bảo hiểm xã hội điện tử eBH hy vọng sẽ mang đến nhiều thông tin bổ ích. Nếu có những thắc mắc hoặc cần tư vấn gì thêm vui lòng liên hệ cho chúng tôi để được giải đáp tốt nhất.

TIN LIÊN QUAN

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu