CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hướng dẫn doanh nghiệp liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên cổng DVC Quốc Gia

Bởi ebh.vn - 28/05/2021

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong nghiệp vụ BHXH, hướng tới chuyển đổi số toàn diện, tại Công văn số 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH doanh nghiệp có thể thực hiện đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, báo cáo tình hình thay đổi lao động trên Cổng dịch vụ công (DVC) Quốc Gia nhanh chóng và thuận lợi. 

Đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc

Đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên cổng DVC Quốc Gia.

1. Tích hợp liên thông dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia

Căn cứ theo Công văn số 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH hướng dẫn liên ngành về việc thực hiện một số công việc tích hợp liên thông dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, ban hành ngày 30/10/2020 gửi đến các doanh nghiệp đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

BHXH Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tích hợp, cung cấp thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình thay đổi lao động trên Cổng DVC quốc gia, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp trong việc báo cáo tình hình sử dụng lao động.

Thông qua đó, nhằm thực hiện Công văn số 4833/UBND-KSTTHC ngày 06/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện một số công việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Công văn số 3187/BHXH-CNTT ngày 08/10/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện dịch vụ công của Ngành trên Cổng DVC Quốc gia.

2. Hướng dẫn liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN trên cổng dịch vụ công

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động trên Cổng DVC quốc gia như sau:

Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản của đơn vị sử dụng lao động

(Doanh nghiệp đăng nhập bằng phương thức sử dụng USB ký số).

Doanh nghiệp truy Cập cổng dịch vụ công quốc gia >> TẠI ĐÂY

Lưu ý: 

  • Máy tính sử dụng trình duyệt Chrome

  • Doanh nghiệp đăng nhập bằng tài khoản của đơn vị sử dụng lao động (sử dụng USB ký số), nếu chưa có thì thực hiện đăng ký bằng Chữ ký số.

(Doanh nghiệp chưa có tài khoản, thực hiện đăng ký tài khoản bằng USB ký số theo hướng dẫn >> TẠI ĐÂY.)

Trên giao diện trang chủ của Cổng dịch vụ công quốc gia nhấn chọn “Đăng nhập”. Sau đó chọn loại tài khoản cấp bởi Cổng DVC Quốc Gia để đăng nhập.

đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Quốc Gia.

Nhấn chọn tài khoản đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Quốc Gia.

Chọn tiếp hình thức đăng nhập bằng USB ký số, sau đó nhấn chọn ô “Đăng nhập” để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia dưới tên doanh nghiệp.

đăng nhập bằng tài khoản doanh nghiệp đã tạo

Chọn USB ký số và nhấn đăng nhập bằng tài khoản doanh nghiệp đã tạo.

Bước 2: Điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động

Tại giao diện mới, doanh nghiệp tìm “Thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động”. Cụ thể như sau:

Bấm vào nút “Dịch vụ công trực tuyến” tại Trang  chủ  của  Cổng DVC  Quốc gia. Sau đó chọn cơ quan thực hiện là  “Bảo hiểm xã hội Việt Nam” rồi bấm “Tìm kiếm”.

 

báo cáo tình hình sử dụng lao động.

Chọn thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động.

Khi màn hình hiển thị danh sách các dịch vụ công do BHXH Việt Nam cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia thực hiện: 

  • Nhấn chọn “Thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động”

  • Sau đó bấm nút “Nộp trực tuyến” để thực hiện dịch vụ công.

Bước 3: Lựa chọn cơ quan nhận báo cáo tình hình sử dụng lao động

Sau khi bấm “Nộp trực tuyến” ở Bước 2, màn hình sẽ hiển thị giao diện để đơn vị sử dụng lao động có thể lựa chọn cơ quan nhận báo cáo tình hình sử dụng lao động  (Sở LĐTB&XH  hoặc  Phòng  LĐTB&XH  nơi  đặt  trụ  sở,  chi  nhánh, văn phòng đại diện).

Hướng dẫn doanh nghiệp liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH

Tiếp theo bấm vào nút “Đăng ký”, khi này hệ thống sẽ ghi nhận đăng ký cơ quan Lao động nhận báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp/đơn vị sử dụng lao động.

Doanh nghiệp liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH

Trường hợp đơn vị sử dụng lao động đăng ký giao dịch hồ sơ điện tử qua nhà cung cấp dịch vụ I-VAN thì bấm nút “Thoát” và thực hiện khai báo tình hình sử dụng lao động trên phần mềm kê khai của I-VAN.

Bước 4: Khai báo tình hình sử dụng lao động, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

(Lưu ý: Trường hợp đơn vị sử dụng lao động đăng ký giao dịch hồ sơ điện tử qua nhà cung cấp dịch vụ I- VAN thì không thực hiện bước này)

Sau khi thực hiện các thao tác tại Cổng DVC Quốc gia, hệ thống sẽ chuyển hướng sang Cổng DVC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để đơn vị sử dụng lao động có thể kê khai thông tin về tình hình sử dụng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Yêu cầu doanh nghiệp/đơn vị sử dụng lao động kê khai đầy đủ thông tin theo Mẫu D02-LT trên Cổng DVC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sau khi nhập đủ và đúng thông tin, chọn “Kê khai” rồi bấm chọn “Xác nhận” để thực hiện ký số và hoàn thành việc nộp hồ sơ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Hướng dẫn doanh nghiệp liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH

Mẫu D02 - LT: Mẫu báo báo cáo tình hình sử dụng lao động và doanh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị, doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thông tin thay đổi về người lao động sẽ được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Bảo hiểm xã hội. 

Hướng dẫn doanh nghiệp liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH

Thông báo doanh nghiệp đã cập nhật thông tin cơ quan nhận báo cáo thành công.

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ cần kê khai theo mẫu D02-LT trên Cổng DVC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì việc gửi báo cáo định kỳ 6 tháng và hằng năm sẽ do Cổng DVC Quốc gia tự động lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của ngành Bảo hiểm xã hội gửi đến cơ quan lao động, qua đó giúp đơn vị sử dụng lao động tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Trên đây là hướng dẫn doanh nghiệp liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên cổng dịch vụ công Quốc gia  báo cáo tình hình thay đổi lao động trên cổng dịch vụ công Quốc Gia. Doanh nghiệp có thể tham khảo và áp dụng trong trường hợp cần.

Doanh nghiệp có số lượng lao động nhiều nên sử dụng phần mềm BHXH điện tử eBH để được hỗ trợ kê khai BHXH điện tử tốt nhất. Với các tính năng hỗ trợ đặc biệt như: hỗ trợ lập hồ sơ đúng quy định; tự động thông báo các hồ sơ cần kê khai; tự động lấy kết quả trả về từ cơ quan BHXH… giúp doanh nghiệp hiệu quả công việc tối ưu nhất.

Mọi thông tin hỗ trợ cài đặt và dùng thử phần mềm eBH miễn phí, doanh nghiệp vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900558873 hoặc 1900558872 để được hỗ trợ nhanh nhất.

BHXH Việt Nam: Triển khai đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi chưa có CMND, CCCD

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu