CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Hưởng bảo hiểm thất nghiệp có ảnh hưởng đến lương hưu không?

Bởi ebh.vn - 06/10/2023

Trợ cấp thất nghiệp và lương hưu là 2 khoản tiền trợ cấp hàng tháng mà người tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể được nhận. Tuy nhiên về thời điểm nhận của 2 khoản tiền này lại không giống nhau. Vậy hưởng bảo hiểm thất nghiệp có ảnh hưởng đến lương hưu không? Mời bạn hãy cùng EBH tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Nhận trợ cấp thất nghiệp không ảnh hưởng đến lương hưu của người lao động

Nhận trợ cấp thất nghiệp không ảnh hưởng đến lương hưu của người lao động

1. Hưởng Bảo hiểm thất nghiệp có ảnh hưởng đến lương hưu không?

Theo các quy định hiện nay thì việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ không ảnh hưởng đến lương hưu của người lao động.

Điều này được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Luật Việc làm năm 2013. Người lao động chỉ cần đáp ứng đủ các điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật để được hưởng lương hưu.

1.1  Hưởng lương hưu người lao động cần đáp ứng điều kiện gì?

Theo đó, đối với người lao động hưởng lương hưu hàng tháng cần đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Người lao động đóng BHXH bắt buộc cần đáp ứng đủ 2 điều kiện:

1) Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

2) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, đối với lao động nam từ đủ 60 tuổi 9 tháng và lao động nữ từ đủ 56 tuổi.

Đối với người tham gia đóng BHXH tự nguyện, điều kiện hưởng lương hưu năm 2023 được quy định tại Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2015 và Điểm c Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019) gồm có:

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định: lao động nam đủ 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ đủ 56 tuổi

- Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên

Trường hợp người lao động đủ tuổi về hưu nhưng chưa đủ số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu thì được tiếp tục đóng BHXH cho đến khi đủ số năm theo quy định (20 năm)

Bên cạnh đó còn có 1 số trường hợp đặc biệt khác, như đối với người lao động làm việc trong điều kiện làm việc đặc biệt thì được nghỉ hưu sớm hơn quy định. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về các mức hưởng lương hưu đối với từng trường hợp tại bài viết: https://ebh.vn/nghiep-vu-tong-hop/muc-huong-luong-huu

Như vậy, người lao động hưởng lương hưu cần đóng BHXH từ đủ 15 năm đến 20 năm tùy theo từng trường hợp.

1.2 Hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì cần đáp ứng điều kiện gì?

Căn cứ theo Điều 49, Mục 3 của Luật Việc Làm 2013, người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đáp ứng các điều kiện sau đây.

- Người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp tự ý chấm dứt hợp đồng, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hoặc các trường hợp khác quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013.

- Người lao động phải đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng hoặc 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, tùy theo lý do chấm dứt hợp đồng.

- Người lao động phải đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật.

- Người lao động phải chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp đi nghĩa vụ quân sự, công an, đi học tập, chấp hành biện pháp giáo dưỡng, cai nghiện, bị tạm giam, chấp hành án tù, ra nước ngoài hoặc chết.

Lao động đáp ứng đủ điều kiện thì được hưởng BHTN

Lao động đáp ứng đủ điều kiện thì được hưởng BHTN

1.2.1 Bao nhiêu tuổi thì không được hưởng BHTN?

Theo quy định người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu thì vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Điều này được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Luật Việc làm năm 2013. Người lao động chỉ cần đáp ứng đủ các điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật để được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

1.2.2 Đóng bảo hiểm 20 năm có được hưởng BHTN không?

Việc đóng bảo hiểm xã hội 20 năm có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp nữa không phụ thuộc vào các điều kiện hưởng BHTN đã nêu ở trên.

Nếu người lao động đã nhận lương hưu thì không được nhận trợ cấp thất nghiệp và ngược lại. Nếu người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu thì vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, trong trường hợp bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà chưa nhận lương hưu, bạn có thể là thủ tục bảo lưu hồ sơ hưởng lương hưu để nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Sau khi hưởng xong, bạn có thể làm hồ sơ hưởng lương hưu và nộp cho cơ quan BHXH để tiếp tục hưởng lương hưu theo quy định.

Trên đây là những thông tin Bảo hiểm xã hội điện tử EBH gửi đến bạn để trả lời cho câu hởi ở tiêu đề bài viết. Hy vọng câu trả lời của EBH có thể giúp ích cho bạn.

Tài Phạm - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu