CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

12 số trên thẻ căn cước công dân có ý nghĩa như thế nào?

Bởi ebh.vn - 29/08/2023

Ý nghĩa 12 con số trên thẻ căn cước công dân không phải ai cũng biết. Những con số đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thông tin của chủ thẻ đồng thời giúp việc quản lý người dân được dễ dàng.

Ý nghĩa 12 con số trên thẻ căn cước công dân gắn chip.

Ý nghĩa số căn cước công dân mới trên gắn chip điện tử

1. Thẻ căn cước công dân có từ khi nào?

Trước năm 2016 người dân Việt Nam sử dụng chứng minh nhân dân (CMND), tuy nhiên từ năm 2016 chúng ta đã bắt đầu thay thế CMND bằng thẻ căn cước công dân (CCCD) mã vạch.

Trong quá trình phát triển của khoa học công nghệ để đảm bảo cho việc quản lý dân số được thuận lợi và cùng với các chính sách về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ, bắt đầu Từ 1/1/2021 chính thức cấp thẻ căn cước gắn chip để thay thế cho thẻ căn cước công dân có mã vạch trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, thẻ CCCD gắn chip được cấp mới sẽ vẫn giữ nguyên dãy mã số định danh của công dân. Thẻ căn cước điện tử được gắn thêm chip để có thể tích hợp được nhiều thông tin cá nhân như thẻ BHYT, giấy phép lái xe...

Trên mỗi thẻ CCCD sẽ có 1 dãy số gồm 12 chữ số sử dụng để tra cứu thông tin và giúp quản lý thông tin chủ thẻ. 12 số trên thẻ CCCD gắn chip có những ý nghĩa đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

2. Ý nghĩa của 12 chữ số trên thẻ căn cước công dân

Theo Điều 13 của Nghị định 137/2015/NĐ-CP, dãy số này gồm 12 số là số thẻ CCCD hay chính số định danh cá nhân. 12 chữ số này là các số tự nhiên ngẫu nhiên từ 0 - 9. Dãy số này có cấu trúc gồm 06 số đầu là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 06 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Theo quy định tại Điều 7, Thông tư 07/2016/TT-BCA hướng dẫn về ý nghĩa số cccd mới như sau:

12 con số trên thẻ căn cước công dân gắn chip chính là mã định danh cá nhân.

12 con số trên thẻ căn cước công dân gắn chip chính là mã định danh cá nhân

03 chữ số đầu tiên: là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh. Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân khai sinh có các mã từ 001 đến 0096 tương ứng với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hiện nay, mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên thẻ CCCD được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an.  

Ví dụ: Công dân khai sinh ở Hà Nội có mã 001, Hải Phòng có mã 031, Đà Nẵng có mã 048, TP. Hồ Chí Minh có mã 079…

01 chữ số tiếp theo: là mã thế kỷ và mã giới tính của công dân. Quy ước các mã như sau:

- Thế kỷ 20 (từ năm 1900 đến hết năm 1999): Nam 0, nữ 1

- Thế kỷ 21 (từ năm 2000 đến hết năm 2099): Nam 2, nữ 3

- Thế kỷ 22 (từ năm 2100 đến hết năm 2199): Nam 4, nữ 5

- Thế kỷ 23 (từ năm 2200 đến hết năm 2299): Nam 6, nữ 7

- Thế kỷ 24 (từ năm 2300 đến hết năm 2399): Nam 8, nữ 9

02 chữ số tiếp theo: là mã năm sinh của công dân.

Ví dụ: Công dân sinh năm 1963 thì có 2 mã này là 63; công dân sinh năm 2002 thì có 2 mã này là 02.

06 chữ số cuối: là khoảng số ngẫu nhiên, mã này sẽ phân biệt những công dân có thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh và họ cùng sống ở một tỉnh, thành phố nào đó.

2.1 Ví dụ về số căn cước công dân gắn chíp mới

Ví dụ số căn cước của một công dân là: 037153000257 thì trong đó:

- Số 037 là mã tỉnh Ninh Bình

- Số 1 thể hiện giới tính Nữ, sinh tại thế kỷ 20

- Số 53 thể hiện công dân sinh năm 1953 (thuộc thế kỷ 20)

- Số 000257 là dãy số ngẫu nhiên.

Nếu số căn cước công dân là 036093002023 thì:

- 036 là mã tỉnh Nam Định

- 0 là giới tính Nam thế kỷ 20

- 93 là năm sinh của công dân trong thế kỷ 20 tương ứng với năm sinh 1993

- 002023 là dãy số ngẫu nhiên

Như vậy, thông qua việc hiểu ý nghĩa 12 con số trên thẻ căn cước công dân gắn chip, người tra cứu có thể tra cứu được những thông tin cơ bản về chủ thẻ căn cước. Việc tích hợp chip trên thẻ căn cước sẽ giúp tra cứu thông tin nhanh hơn. Chỉ cần thẻ được quét qua các thiết bị định danh các thông tin về chủ thẻ sẽ hiện ra. Đây cũng là một trong những cải tiến đặc biệt giúp chúng ta có thể quản lý các thông tin của người dân dễ dàng hơn rất nhiều.

Bảo hiểm xã hội điện tử eBH hy vọng đã có thể giải đáp được những thắc mắc của bạn về ý nghĩa của 12 chữ số định danh trên thẻ căn cước công dân.

Thu Hương - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu