CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Vợ sinh con chồng được hưởng chế độ BHXH nào?

Bởi ebh.vn - 18/02/2023

Khi vợ sinh con chồng được hưởng chế độ gì không là băn khoăn của nhiều gia đình khi làm thủ tục nhận bảo hiểm thai sản. Bài viết dưới đây sẽ thông tin chi tiết đến người lao động.

Vợ sinh con chồng được hưởng chế độ thai sản cho nam

Vợ sinh con chồng được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Pháp luật

1. Vợ sinh con chồng được hưởng chế độ BHXH không?

Căn cứ theo Điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc Hội, Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  1. Lao động nữ mang thai;

  2. Lao động nữ sinh con;

  3. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

  4. Người lao động nữ đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

  5. Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

  6. Người lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con

Như vậy, theo quy định của Pháp luật thì vợ sinh con có chồng đang đóng BHXH sẽ được hưởng chế độ thai sản. Điều kiện hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng thai sản của chồng được quy định rõ ràng theo Luật BHXH số 58/2014/QH13.

2. Điều kiện hưởng chế độ thai sản cho nam giới

Căn cứ theo Điều 31, Luật Bảo Hiểm Xã Hội số 58/2014/QH13 của Quốc Hội thì lao động nam được hưởng chế độ thai sản khi đang đóng BHXH. Căn cứ vào Khoản 2, Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLDXH quy định điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH (mẹ không tham gia BHXH) thì cha phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

3. Thời gian hưởng chế độ thai sản cho chồng

Căn cứ Điều 34, Luật Bảo Hiểm Xã Hội số 58/2014/QH13 quy định chi tiết thời gian hưởng chế độ khi sinh con đối với nam giới như sau:

Lao động nam đang đóng BHXH khi có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Vợ sinh con chồng được hưởng chế độ thai sản bhxh

Nam giới được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Pháp Luật

4. Mức hưởng chế độ thai sản cho nam giới

Căn cứ Khoản 1 Điều 39 Luật BHXH số 58/2014/QH13 của Quốc Hội đối với mức hưởng chế độ thai sản cho nam giới như sau:

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày như sau:

Mức hưởng = Mức lương bình quân đóng BHXH/24 ngày * số ngày nghỉ

Ví dụ: Bạn nam A đóng 6 tháng trước khi nghỉ việc với mức lương là 5.000.000đ/tháng.

  • Mức lương bình quân đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ việc là: (6*5.000.000)/6 = 5.000.000đ

  • Bạn A được nghỉ 05 ngày vì vợ sinh thường, 1 con.

=> Mức hưởng thai sản của bạn nam A cho 5 ngày: (5.000.000/ 24) * 5 = 1.040.000đ

5. Mức hưởng trợ cấp thai sản 1 lần cho nam giới

Ngoài mức hưởng chế độ thai sản cho nam giới khi có vợ sinh con như trên thì nam giới còn được hưởng trợ cấp 1 lần như sau:

5.1. Điều kiện

Chỉ có người cha (chồng) tham gia BHXH và phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi vợ sinh con.

5.2. Mức hưởng 1 lần

Căn cứ điều 38 Luật BHXH số 58/2014/QH13 của Quốc Hội thì: “Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Do đó, mức lương trợ cấp 1 lần sẽ bằng 2 lần mức lương cơ sở.

Như vậy trong bài viết trên đây Bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã giúp bạn đọc trả lời cho câu hỏi Vợ sinh con chồng được hưởng chế độ BHXH nào? Mong rằng những chia sẻ trên đây có thể mang lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu