CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Tin tức & sự kiện

Nên sử dụng phần mềm khai bảo hiểm xã hội điện tử của nhà cung cấp IVAN nào?

21/03/2016 06:34
Nên sử dụng phần mềm khai bảo hiểm xã hội điện tử của nhà cung cấp IVAN nào?

Triển khai việc khai bảo hiểm xã hội điện tử là Quyết định quan trọng của Chính phủ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp cũng như cơ quan chuyên trách trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Khai bảo hiểm xã hội điện tử có áp dụng tại doanh nghiệp nhỏ

18/03/2016 01:00
Khai bảo hiểm xã hội điện tử có áp dụng tại doanh nghiệp nhỏ

Khai bảo hiểm xã hội điện tử là phương pháp khai bảo hiểm xã hội mới đang được triển khai áp dụng thí điểm ở một số tỉnh, thành phố lớn trong cả nước và tiến tới áp dụng tại toàn bộ các cơ quan bảo hiểm xã hội trên cả nước. Hiện nay, phương pháp khai bảo hiểm xã hội điện tử đang được hầu hết các doanh nghiệp lớn, cơ quan sử dụng lao động bước đầu áp dụng.

Tìm hiểu về dịch vụ IVAN và nhà cung cấp dịch vụ IVAN

18/03/2016 12:52
Tìm hiểu về dịch vụ IVAN và nhà cung cấp dịch vụ IVAN

Để giúp các đơn vị sử dụng lao động thuận tiện trong công tác khai báo BHXH điện tử, mới đây, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành công văn số 3020/BHXH-PC về việc cung cấp dịch vụ I-VAN trong giao dịch BHXH điện tử.

So sánh phần mềm khai BHXH eBH với các cách khai BHXH thông thường

18/03/2016 12:51
So sánh phần mềm khai BHXH eBH với các cách khai BHXH thông thường

Phần mềm khai BHXH điện tử EBH là công cụ giúp người sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH điện tử với cơ quan BHXH Việt Nam thông qua nhà cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng I-VAN Thái Sơn. Với việc sử dụng phần mềm khai BHXH điện tử EBH, đơn vị sử dụng lao động sẽ được hỗ trợ tối ưu trong việc thực hiện các nghiệp vụ kê khai BHXH theo đúng quy trình của cơ quan quản lý BHXH.

Tìm hiểu về phần mềm khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

18/03/2016 11:52
Tìm hiểu về phần mềm khai bảo hiểm xã hội điện tử eBH

Với mục tiêu góp phần đưa Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào thực hiện có hiệu quả, công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn – đơn vị đã có trên 12 năm trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ truyền nhận dữ liệu cho doanh nghiệp trong lĩnh vực khai hải quan điện tử và khai thuế điện tử đã nghiên cứu xây dựng

Những lưu ý khi khai nộp bảo hiểm xã hội năm 2016

18/03/2016 11:27
Những lưu ý khi khai nộp bảo hiểm xã hội năm 2016

Bảo hiểm xã hội là chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước trong vấn đề đảm bảo an sinh xã hội thông qua các điều luật đã được thể chế hóa. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, các chính sách liên quan tới bảo hiểm xã hội cũng luôn được điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế cũng như yêu cầu hiện tại.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Chuyên trang bảo hiểm xã hội điện tử
Hóa đơn điện tử
Hải quan điện tử
Thuế điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu