CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024 được nghỉ 4 ngày

Bởi ebh.vn - 10/07/2024

Lễ Quốc khánh 2 tháng 9 là ngày kỷ niệm thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người lao động, cán bộ công chức viên chức, học sinh sinh viên sẽ được nghỉ vào ngày này hàng năm. Vậy lịch nghỉ lễ 2-9 năm 2024 được nghỉ bao nhiêu ngày? Thông tin chi tiết sẽ được EBH gửi đến bạn trong bài viết dưới đây.

Lịch nghỉ lễ 2-9 năm 2024 kéo dài 4 ngày liên tiếp

Lịch nghỉ lễ 2-9 năm 2024 kéo dài 4 ngày liên tiếp

1. Quy định lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm 2024

Theo Điểm đ, Khoản 1 Luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ 02 ngày làm việc trong ngày lễ quốc khánh gồm ngày 2 tháng 9 theo lịch dương hàng năm và 01 ngày liền kề trước hoặc sau.

Bên cạnh đó thì hàng năm căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ sẽ có Quyết định cụ thể về lịch nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.

Ngày Quốc khánh Việt Nam năm 2024 rơi vào thứ Hai ngày 02/9/2024 Dương lịch, thực hiện theo Thông báo số 5015/TB-LĐTBXH ngày 22/11/2023 của Bộ lao động - Thương binh và xã hội, lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024 cán bộ, công chức, viên chức người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) sẽ kéo dài 4 ngày liên tiếp, bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh chính thức và 02 ngày nghỉ hằng tuần, từ thứ Bảy ngày 31/8/2024 đến hết thứ Ba ngày 03/9/2024 theo lịch dương.

Đối với đơn vị, cơ quan doanh nghiệp không có lịch nghỉ 2 ngày cuối tuần cố định, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay có thể kéo dài từ 3 đến 4 ngày sao cho phù hợp tùy thuộc vào kế hoạch và lịch làm việc của mỗi đơn vị. Người lao động nghỉ làm việc trong những ngày này cũng sẽ được hưởng nguyên lương của ngày làm việc bình thường theo quy định tại khoản 1 điều 112 của luật này.

Đơn vị thông báo lịch nghỉ lễ 2-9 năm 2024 trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày cho người lao động được biết để có kế hoạch bố trí, sắp xếp nhân sự hợp lý đảm bảo giải quyết công việc liên tục. 

Công chức viên chức được nghỉ liên tiếp 4 ngày liên tục dịp 2-9

Công chức viên chức được nghỉ liên tiếp 4 ngày liên tục dịp 2-9

1.1 Lịch nghỉ lễ 2-9 của công chức, viên chức

Lịch nghỉ lễ 2/9 năm 2024 của công chức, viên chức được thực hiện theo Thông báo số 5015/TB-LĐTBXH. Theo đó, công chức, viên chức được nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm 2024 trong 4 ngày liên tiếp gồm 2 ngày nghỉ lễ 2-9 chính thức và 2 ngày nghỉ cuối tuần kéo dài từ thứ Bảy ngày 31/8/2024 đến hết thứ Ba ngày 03/9/2024 Dương lịch.

1.2 Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm 2024 của học sinh sinh viên

Lễ Quốc khánh năm 2024 sẽ kéo dài 4 ngày liên tiếp, bao gồm 2 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (ngày 2/9 dương lịch) và 2 ngày nghỉ hàng tuần. Theo lịch chung đối với học sinh và sinh viên cả nước sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31/8 đến hết thứ Ba ngày 03/9/2024. Tuy nhiên các cơ sở giáo dục đào tạo có thể căn cứ theo tình hình cụ thể của đơn vị để sắp xếp lịch nghỉ lễ 2-9 phù hợp cho học sinh, sinh viên.

Để biết thông tin chính xác về lịch nghỉ lễ 2-9 năm nay, phụ huynh học sinh, sinh viên có thể xem thông báo chính thức trên website Cổng thông tin điện tử của Trường học nơi con em mình đang học tập.

1.3 Lịch nghỉ lễ 2-9 của người lao động thuộc các đơn vị, doanh nghiệp tư nhân

Thời gian nghỉ lễ mùng 2/9 của người lao động thuộc các đơn vị, doanh nghiệp tư nhân (nằm ngoài nhà nước) sẽ căn cứ theo quy chế nghỉ và lịch làm việc của từng đơn vị, doanh nghiệp.

(1) Đối với người lao động có chế độ nghỉ 01 ngày cuối tuần (nghỉ chủ nhật hàng tuần) thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm 2024 sẽ kéo dài 03 ngày liên tiếp. Từ ngày 01/9/2024 đến hết ngày 03/9/2024 (rơi vào các ngày Chủ nhật, Thứ 2 và Thứ 3).

(2) Đối với người lao động có chế độ nghỉ 02 ngày cuối tuần (nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần) thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm 2024 sẽ kéo dài 04 ngày từ ngày 31/8/2024 đến ngày 03/9/2024 (giống như lịch nghỉ của công chức, viên chức).

(3) Đối với người lao động có chế độ nghỉ không rơi vào các ngày cuối tuần sẽ tùy theo sắp xếp của đơn vị, doanh nghiệp nơi người lao động làm việc. Tuy nhiên người lao động vẫn được đảm bảo được nghỉ 02 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh là ngày 2-9 (ngày Thứ 2) và ngày liền kề trước hoặc sau ngày Quốc khánh là ngày 01/9/2024 hoặc ngày 03/9/2024 (ngày Chủ nhật hoặc ngày Thứ 3).

1.3.1 Người lao động đi làm ngày lễ 2-9 năm 2024 được trả lương như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 98 Luật Lao động 2019, người lao động làm việc ban ngày bình thường vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh được tính hưởng lương ít nhất bằng 300% lương làm việc ban ngày của ngày làm việc bình thường chưa bao gồm lương của ngày nghỉ lễ vẫn hưởng lương (theo điểm c khoản 1, điều này)

Ngoài ra, đối với người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường quy định tại khoản 2, điều 98.

Bên cạnh đó, căn cứ theo Khoản 3 Điều 98 Luật Lao động 2019, đối với người lao động làm thêm giờ vào ban đêm trong ngày nghỉ lễ 2-9 còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ.

Như vậy, tiền lương của người lao động đi làm vào ngày nghỉ Lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2024 được tính như sau:

(1) Người lao động làm việc vào thời gian ban ngày, với mỗi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 2-9 sẽ nhận được số tiền lương ít nhất bằng 400% lương của ngày làm việc bình thường gồm:

  • 100% lương của làm việc ngày bình thường

  • Tiền lương làm việc ngày lễ: ít nhất 300% lương của ngày làm việc bình thường

(2) Người lao động làm việc vào ban đêm, với mỗi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 2-9 sẽ nhận được số tiền ít nhất bằng 490% lương của ngày làm việc bình thường trong đó gồm:

  • 100% lương của ngày làm việc bình thường.

  • Tiền lương làm việc ngày lễ: ít nhất 300% lương của ngày làm việc bình thường.

  • Lương làm việc vào ban đêm: được trả thêm 30% lương ban ngày của ngày làm việc bình thường.

  • Lương làm thêm giờ vào ban đêm: được trả thêm 20% lương làm việc của ngày lễ = 60% lương ban ngày của ngày làm việc bình thường.

Như vậy người lao động tham gia làm việc tại công ty, doanh nghiệp trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2024 sẽ nhận được số tiền lương gấp từ 3 đến 4 lần mức lương của ngày làm việc bình thường. Đây là cơ hội để người lao động có thể gia tăng thu nhập của mình mà vẫn đảm bảo được hiệu quả công việc và tiến độ sản xuất của công ty, doanh nghiệp.

Lễ diễu hành kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9

Lễ diễu hành kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9

2. Hoạt động kỷ niệm lễ Quốc khánh 2-9 năm 2024

Hàng năm, vào ngày Lễ Quốc khánh 2-9, tại nhiều địa phương trên cả nước thường xuyên tổ chức các hoạt động kỷ niệm và lễ hội văn hóa mang đến không khí phấn khởi và đoàn kết trong cộng đồng, thể hiện lòng tự hào dân tộc và lòng yêu nước của người Việt Nam.

Năm 2024, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ Quốc khánh cũng sẽ như mọi năm thường bao gồm các hoạt động triển lãm, lễ dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và nhiều các sự kiện khác theo truyền thống tại mỗi địa phương.

Tại thủ đô Hà Nội, vào ngày 2-9 năm 2024 diễn ra Nghi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, bên cạnh đó còn có các hoạt động diễu hành và biểu diễn nghệ thuật bao gồm các màn biểu diễn văn hóa, âm nhạc và các hoạt động mang tính chất kỷ niệm lịch sử.

Tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2/9 năm 2024 có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh như mọi năm gồm:

- Tổ chức bắn pháo hoa tại nhiều địa điểm để chào mừng ngày Quốc khánh.

- Tổ chức lễ dâng hương và dâng hoa tại 2 địa điểm là Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng để tưởng nhớ và tri ân các vị lãnh tụ vĩ đại​.

- Tổ chức sự kiện triển lãm nghệ thuật, văn hóa và lịch sử nhằm giới thiệu các thành tựu và giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

- Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các buổi hòa nhạc, ca múa hát, và các tiết mục văn nghệ tại một số sân khấu ngoài trời ở phố đi bộ và nhà hát lớn trong thành phố​.

Người dân tại địa phương khác có thể xem các hoạt động kỷ niệm ngày Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024 trên Cổng thông tin điện tử của địa phương mình để nắm được thông tin về các hoạt động chào mừng và địa điểm tổ chức để có kế hoạch vui chơi giải trí phù hợp trong những ngày nghỉ lễ sắp tới đây.

Trên đây là những thông tin tổng hợp từ Bảo hiểm xã hội điện tử EBH về lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024. Chúc bạn sẽ có khoảng thời gian nghỉ lễ đầy ý nghĩa, hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình.

T.H & T.P

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu