CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Tin tức & sự kiện

Kí hợp đồng lao động trên 3 tháng được đóng BHXH

19/10/2022 08:38
Kí hợp đồng lao động trên 3 tháng được đóng BHXH

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khi đã kí HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên thì công ty có trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động.

Thông tin liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương

18/10/2022 03:20
Thông tin liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương là đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam, có trụ sở đặt tại tỉnh Bình Dương

Ưu điểm của phần mềm eBH so với cách kê khai thông thường

17/10/2022 08:51
Ưu điểm của phần mềm eBH so với cách kê khai thông thường

Những so sánh về phần mềm kê khai bhxh điện tử eBH với cách kê khai bảo hiểm xã hội truyền thống, điểm giống và khác nhau, ưu điểm nổi trội

Phân biệt bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại

15/10/2022 08:40
Phân biệt bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại

So sánh và phân biệt bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mai thông qua các tiêu chí giống và khác nhau giúp bạn đọc nhận biết dễ dàng

Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ - thông tin chức năng và nhiệm vụ

12/10/2022 11:11
Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ - thông tin chức năng và nhiệm vụ

Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ được thành lập ngày 22/09/2005 theo Quyết định số 2533/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Đơn vị sự nghiệp công lập - định nghĩa, đặc điểm và ví dụ

10/10/2022 08:43
Đơn vị sự nghiệp công lập - định nghĩa, đặc điểm và ví dụ

Đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ hoặc cơ quan thuộc Chính phủ do Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hải quan điện tử
Thuế điện tử
Dịch vụ chữ ký số ECA
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu