CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Tin tức & sự kiện

Các khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH người lao động cần lưu ý

08/03/2021 08:31
Các khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH người lao động cần lưu ý

Các khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH là những khoản nào? Người lao động và doanh nghiệp cần lưu ý để tính mức đóng BHXH tương ứng và làm sổ sách chính xác.

Chính sách về tiền lương và bảo hiểm y tế mới có hiệu lực từ năm 2021

04/03/2021 08:30
Chính sách về tiền lương và bảo hiểm y tế mới có hiệu lực từ năm 2021

Bộ luật lao động 2021 quy định nhiều chính sách về tiền lương và bảo hiểm y tế mới có hiệu lực từ năm 2021. Người lao động đặc biệt lưu ý cập nhật để bảo vệ lợi ích của mình.

Cập nhật 4 quy định mới về tiền lương từ 1/2/2021

02/03/2021 08:22
Cập nhật 4 quy định mới về tiền lương từ 1/2/2021

Nghị định 145/2020/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 14/12/2020 hướng dẫn chi tiết 4 quy định mới về tiền lương tại Bộ luật lao động 2019.

Quy định mới về nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 theo diện tinh giản biên chế

22/02/2021 08:27
Quy định mới về nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 theo diện tinh giản biên chế

Nghị định 143/2020/NĐ-CP ban hành ngày 10/12/2020 đã sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị Định số 113/2018/NĐ-CP. Theo đó, có 03 quy định mới đáng chú ý về nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế.

Quy định về hình thức kỷ luật sa thải đối với cán bộ, công chức, viên chức

19/02/2021 08:26
Quy định về hình thức kỷ luật sa thải đối với cán bộ, công chức, viên chức

Quy định về hình thức kỷ luật sa thải đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 được thực hiện căn cứ vào Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18/9/2020 của Chính phủ.

Khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021

17/02/2021 08:21
Khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021

Khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021 được người lao động đặc biệt quan tâm. Theo quy định, các khoản không tính đóng BHXH bao gồm cả các khoản thưởng kết quả sản xuất kinh doanh, thưởng sáng kiến, làm thêm giờ.

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hải quan điện tử
Thuế điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu