CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Thực hiện thông tuyến tỉnh từ 1/1/2021 - Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT

Bởi ebh.vn - 18/01/2021

Thực hiện chỉ thị mới tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT. Từ ngày 1/1/2021 thực hiện thông tuyến tỉnh đối với bệnh nhân đi khám chữa bệnh BHYT.

Từ ngày 1/1/2021 chính thức áp dụng thông tuyến tỉnh BHYT.

Từ ngày 1/1/2021 chính thức áp dụng thông tuyến tỉnh BHYT.

1. Thông tuyến tỉnh từ 1/1/2021

Căn cứ theo quy định tại Khoản 6, Điều 22, Luật Bảo hiểm y tế, từ ngày 01/01/2021, người dân tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh sẽ được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng như trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến.

Như vậy, mức hưởng của người dân khi đi khám chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh từ ngày 1/1/2021 cụ thể như sau:

  • Hưởng 100% chi phí KCB đối với là sĩ quan, hạ sĩ quan quân đội, công an nhân dân; người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 6 tuổi; người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo…
  • Hưởng 100% chi phí KCB với trường hợp chi cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở;
  • Hưởng 100% chi phí khi KCB tại tuyến xã; người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến;
  • Hưởng 95% chi phí KCB đối với trường hợp là người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; thân nhân người có công với cách mạng, trừ cha/mẹ đẻ, vợ/chồng/con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ; người thuộc hộ gia đình cận nghèo;
  • Hưởng 80% chi phí KCB đối với các đối tượng khác.

Thực hiện thông tuyến tỉnh từ 1/1/2021

Người hưởng trợ cấp xã hội được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB khi đi KCB không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Rất nhiều trường hợp người dân không thể khám chữa bệnh đúng tuyến và phải chi trả chi phí khám chữa bệnh cao hơn. Mức hưởng mới khi thông tuyến BHYT tuyến tỉnh giúp người dân giảm đi phần nào gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh.

2. Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng KCB

Mới đây, tại Chỉ thị số 25/CT-BYT ban hành ngày 21/12/2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đồng thời triển khai thực hiện thông tuyến tỉnh BHYT từ ngày 1/1/2021. Bộ trưởng bộ y tế đã yêu cầu:

Đối với Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành tăng cường công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ: Tham mưu và quản lý nhà nước về BHYT; chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nhiệm vụ;  rà soát và phối hợp với BHXH cấp tỉnh; tăng cường công tác thông tin.

Đối với Giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh, cơ sở khám chữa bệnh các tuyến thực hiện: Tổ chức phổ biến, tập huấn về chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh và BHYT; chủ động xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc tổ chức thực hiện; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý; báo cáo theo dõi, tổng hợp, đánh giá định kỳ việc khám chữa bệnh, điều trị nội trú các trường hợp tự đến khám chữa bệnh tại cơ sở.

Đối với các cơ quan khác như: Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng; Thanh tra Bộ Y tế cũng được nhận chỉ đạo cụ thể để hoàn thành mục tiêu chung.

Thực hiện thông tuyến tỉnh từ 1/1/2021

Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT.

Riêng đối Vụ Bảo hiểm y tế: Cần làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổ chức tập huấn, giám sát, hướng dẫn, tổng hợp tình hình thực hiện; phối hợp với các cơ quan khác để hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời phối hợp với các đơn vị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: giải quyết các vướng mắc, bất cập phát sinh trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; nghiên cứu điều chỉnh bổ sung các quy định về phạm vi quyền lợi và điều kiện chi trả về danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật, nhu cầu khám chữa bệnh, khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế.

3. Thông tuyến tỉnh BHYT mang ý nghĩa đặc biệt

Thông tuyến tỉnh BHYT từ ngày 1/1/2021 đã nâng mức hưởng khi đi KCB không đúng tuyến đối với tuyến tỉnh từ mức 60% (năm 2020) lên mức 100% (năm 2021). Điều này cho thấy dịch vụ BHYT của nước ta đã ngày càng được nâng cấp và cải thiện tốt hơn. Mức hưởng BHYT mới cao hơn đã giúp các người dân giảm đi gánh nặng về chi phí khi KCB.

Như vậy, từ năm 2021 người dân sẽ được hưởng lợi ích cao hơn khi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại cơ sở KCB BHYT cấp tỉnh. Người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, hướng đến mục tiêu an sinh xã hội được đảm bảo.

Bạn đọc có thể truy cập website của Bảo hiểm xã hội điện tử eBH để cập nhật mọi chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội nhanh và mới nhất.

Tin liên quan:

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu