Cổng giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Thực hiện bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình vượt chỉ tiêu được giao

Về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, tỉnh Hòa Bình vượt chỉ tiêu được giao với hơn 70 nghìn người tham gia bảo hiển y tế (BHYT), cấp hơn 25, 8000 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho các đối tượng tham gia, tổng số chi BHXH tăng 13,5% cùng nhiều chính sách về BHXH được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình. 

Xem thêm: Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử

Thực hiện bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình vượt chỉ tiêu được giao​

Cụ thể: tính đến hết tháng 12/2017, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh là hơn 70.400 người, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 817.000 người, đạt tỷ lệ bao phủ 97,4% dân số toàn tỉnh. Cũng trong năm 2017, toàn tỉnh đã cấp hơn 25.800 sổ BHXH cho các đối tượng tham gia, đạt 99,8%. Tổng số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng 13,5% so với năm trước. Chế độ chính sách đối với người tham gia bảo hiểm xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định với thủ tục hành chính được rút gọn; lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được chi trả đầy đủ, an toàn, thuận lợi; quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế được đảm bảo.

Năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành công tác cấp mã số bảo hiểm xã hội, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo kế hoạch đề ra. Đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp, hiện đại.

(Nguồn: vtv.vn)

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu