CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Công văn hướng dẫn thủ tục xác nhận lao động tham gia BHXH để hỗ trợ tiền thuê nhà

Bởi ebh.vn - 06/05/2022

Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, ngày 4/5/2022 vừa qua, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội ban hành Công văn số 1682/BHXH-QLT về việc thực hiện thủ tục xác nhận lao động tham gia BHXH để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà.

Thủ tục xác nhận lao động tham gia BHXH để hỗ trợ tiền thuê nhà

Thủ tục xác nhận lao động tham gia BHXH để hỗ trợ tiền thuê nhà

Theo Công văn, phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ đã tạo thủ tục Xác nhận danh sách người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/QĐ-TTg. Quy trình tiếp nhận hồ sơ sẽ được áp dụng theo Phụ lục 1595/BHXH-QLT.

1. Hồ sơ xác nhận người lao động tham gia BHXH để hỗ trợ tiền thuê nhà

Theo Phụ lục 1595/BHXH-QLT đính kèm Công văn 1682/BHXH-QLT, để xác nhận người lao động tham gia BHXH để hỗ trợ tiền thuê nhà, đơn vị sử dụng lao động cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • 02 bản Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà: Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị.

Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

 • 02 bản Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà: Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động (tiếp nhận trước ngày 15 hàng tháng).

Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

2. Quy trình xác nhận người lao động tham gia BHXH để hỗ trợ tiền thuê nhà

Theo Phụ lục, BHXH TP Hà Nội hướng dẫn quy trình xác nhận người lao động tham gia BHXH để hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà gồm các bước sau:

Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ

 • Kiểm đếm hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ.

 • Kiểm tra thông tin trên mẫu xác nhận, đảm bảo đủ thông tin, mã số BHXH.

 • Cập nhật thông tin vào phần mềm tiếp nhận và quản lý thu.

 • Bàn giao hồ sơ đến Bộ phận Quản lý thu.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, nếu hồ sơ không hợp lệ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm liên hệ để hướng dẫn hoàn thiện, sửa đổi hồ sơ trong ngày.

Bước 2: Bộ phận quản lý thu xử lý hồ sơ

 •  Tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ tiếp nhận và quản lý thu, đối chiếu giao nhận và kiểm tra hồ sơ trên phần mềm.

 • Kiểm tra, đối chiếu thông tin giữa các mẫu xác nhận với cơ sở dữ liệu, xác nhận, trình phê duyệt.

 • Cập nhật thông tin vào phần mềm.

Quy trình xác nhận lao động tham gia BHXH để hỗ trợ tiền thuê nhà

Quy trình xác nhận lao động tham gia BHXH để hỗ trợ tiền thuê nhà

Lưu ý: Nếu hồ sơ không hợp lệ, cán bộ thu liên hệ qua điện thoại để hướng dẫn đơn vị hoàn thiện và trả lại hồ sơ trong vòng 24 giờ kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện trả kết quả hồ sơ

 • Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận Quản lý thu, tiếp nhận trên phần mềm và đóng dấu xác nhận.

 • Chuyển trả hồ sơ cho đơn vị.

 • Cán bộ trả hồ sơ trên phần mềm tiếp nhận và quản lý thu.

Thời hạn nộp hồ sơ

 • Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất đến ngày 15/8/2022.

 • Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc.

Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Mẫu số 02, Mẫu số 03 của đơn vị, cơ quan BHXH đang trực tiếp quản lý đơn vị sẽ nhận nhận việc tham gia BHXH của người lao động, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH.

Trường hợp danh sách của đơn vị không khớp với dữ liệu của cơ quan BHXH, cơ quan BHXH trả lại danh sách kèm hướng dẫn gửi đơn vị để bổ sung, hoàn thiện và nộp lại hồ sơ.

Infographic: Thủ tục nhận hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu