CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Phụ cấp lương là gì? Những quy định phụ cấp tiền lương mới 2020

   Ngoài mức lương cơ bản hàng tháng, vấn đề được nhiều người lao động và doanh nghiệp quan tâm là phụ cấp lương. Những khoản nào được tính vào phụ cấp tiền lương trong doanh nghiệp? Đây là những khoản quan trọng mà người lao động nên biết để bù đắp thêm cho thu nhập hàng tháng. Nếu lao động chưa nắm được thông tin thì hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Phụ cấp lương là gì? Những quy định về phụ cấp tiền lương mới 2020 1

Phụ cấp lương là gì? Những thông tin quan trọng người lao động nên biết.

I. Phụ cấp lương là gì?

Căn cứ vào Điều 3, Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH, phụ cấp lương được quy định là khoản tiền bù đắp cho người lao động khi làm việc trong điều kiện lao động, làm công việc có tính chất phức tạp hoặc điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đầy đủ hoặc chưa tính đến trong mức lương theo công việc hoặc theo chức danh. Cụ thể, phụ cấp lương nhằm mục đích:

 • Bù đắp thêm cho người lao động khi làm việc trong điều kiện có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Phụ cấp lương là gì? Những quy định về phụ cấp tiền lương mới 2020 2

Phụ cấp lương bù đắp cho người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

 • Bù đắp cho những người lao động làm công việc có tính chất phức tạp, ví dụ công việc đòi hỏi cần phải có thời gian đào tạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, công việc có khả năng ảnh hưởng tới các công việc khác, đòi hỏi kinh nghiệm hoặc thâm niên, đòi hỏi có kỹ năng làm việc, giao tiếp và sự phối hợp trong quá trình làm việc.

 • Bù đắp thêm cho người lao động về các yếu tố điều kiện sinh hoạt như người lao động phải làm việc ở khu vực xa xôi, hẻo lánh, điều kiện khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, giá cả sinh hoạt đắt đỏ, khó khăn về nhà ở, công việc phải thường xuyên thay đổi nơi làm việc, nơi ở và các yếu tố khác, các yếu tố làm cho điều kiện lao động của lao động không thuận lợi.

 • Bù đắp thêm phụ cấp để thu hút, khuyến khích người lao động làm việc ở các vùng kinh tế mới, thị trường mở, các công việc kém hấp dẫn, cung ứng thị trường lao động thấp, để khuyến khích lao động làm việc có năng suất, chất lượng công việc cao hơn, hoặc để đáp ứng tiến độ công việc được giao.

II. Những quy định về phụ cấp lương người lao động cần biết

Phụ cấp lương bao gồm nhiều khoản, những khoản nào tính đóng BHXH và những khoản nào không cần đóng BHXH bắt buộc. Người lao động có thể theo dõi trong các thông tin sau:

1. Các khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điểm a, Khoản 2, Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH, các khoản phụ cấp tiền lương tính đóng Bảo hiểm xã hội bao gồm:

 • Phụ cấp chức vụ, chức danh công việc.

 • Phụ cấp trách nhiệm.

 • Phụ cấp thâm niên.

 • Phụ cấp khu vực.

 • Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

 • Phụ cấp lưu động.

 • Phụ cấp thu hút.

 • Phụ cấp mang tính chất tương tự.

2. Các khoản phụ cấp không tính đóng BHXH bắt buộc

Căn cứ theo Khoản 2.3, Điều 6 của Quyết định 595/QĐ-BHXH, tiền lương tháng đóng BHXH không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi. Vì vậy, có thể xác định các khoản phụ cấp lương không tính đóng BHXH bắt buộc như sau:

 • Tiền thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc của người lao động, tiền thưởng sáng kiến.

 • Tiền hỗ trợ ăn giữa ca, hỗ trợ các khoản như: xăng xe, điện thoại, đi lại, nhà ở, giữ trẻ, nuôi con nhỏ.

 • Tiền hỗ trợ khi người lao động có người thân qua đời, người thân kết hôn, hỗ trợ sinh nhật của lao động.

 • Trợ cấp cho người lao động có điều kiện hoàn cảnh khó khăn khi không may gặp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 • Các khoản hỗ trợ khác ghi thành mục riêng trong bản hợp đồng lao động.

Phụ cấp lương là gì? Những quy định về phụ cấp tiền lương mới 2020 3

Một số khoản phụ cấp không đóng BHXH.

3. Mức đóng Bảo hiểm xã hội có dựa trên cả phụ cấp tiền lương hay không?

Mức đóng BHXH được căn cứ vào mức lương cơ bản hay gồm cả phụ cấp lương? Theo Khoản 2, Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, đối với người lao động thực hiện chế độ BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, tiền lương đóng BHXH sẽ bao gồm mức lương và phụ cấp theo lương theo quy định của pháp luật.

Bắt đầu từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương đóng BHXH hàng tháng sẽ bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định.

Phụ cấp lương là gì? Những quy định về phụ cấp tiền lương mới 2020 5

Từ 01/01/2018, tiền lương đóng BHXH hàng tháng sẽ bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Trong đó, quy định về các khoản bổ sung khác được thể hiện tại Điểm c, Khoản 1, Điều 3 của Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH. Các khoản bổ sung khác là những khoản ngoài lương và ngoài phụ cấp tiền lương, liên quan đến công việc, chức danh công việc trong hợp đồng lao động. 

Các khoản bổ sung khác không bao gồm tiền ăn ca, các khoản hỗ trợ khi lao động có thân nhân qua đời, người thân kết hôn, hỗ trợ nhân dịp sinh nhật, trợ cấp cho lao động khi không may bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các khoản hỗ trợ khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

Trên đây bảo hiểm xã hội điện tử eBH là một số thông tin quan trọng giải đáp các vấn đề: Phụ cấp lương là gì? Các quy định quan trọng về phụ cấp tiền lương. Người lao động nên tham khảo để tính được khoản thu nhập và mức đóng BHXH hàng tháng.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu