CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

3 chính sách BHXH 2024 ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động

Bởi ebh.vn - 01/02/2024

Tuổi nghỉ hưu, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH là những chính sách quan trọng đối với người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội. Năm 2024, chính sách BHXH được tiếp tục sửa đổi, bổ sung với nhiều điểm mới quan trọng. Dưới đây là 3 thay đổi quan trọng về chính sách bảo hiểm xã hội 2024 có ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động.

Những chính sách bảo hiểm xã hội mới năm 2024

Những chính sách bảo hiểm xã hội mới năm 2024

1. Những thay đổi trong chính sách bảo hiểm xã hội 2024

Năm 2024, chính sách bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục được sửa đổi và bổ sung với nhiều điểm mới quan trọng, kỳ vọng sẽ mang đến nhiều lợi ích cho người lao động. Cụ thể, dưới đây là 3 thay đổi chính ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động trong năm nay:

1) Tăng tuổi nghỉ hưu

Theo quy định, tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024 sẽ tăng theo mức sau:

STT

Đối tượng người lao động

Độ tuổi nghỉ hưu

Nam

Nữ

1

Làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Từ đủ 61 tuổi

Từ đủ 56 tuổi 04 tháng

2

Đã đóng đủ 20 năm BHXH và có 1 trong các điều kiện:

- Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% - dưới 81%.

- Người làm trong quân đội, công an

Từ đủ 56 tuổi

Từ đủ 51 tuổi 04 tháng

3

Đã đóng đủ 20 năm BHXH và có 01 trong các điều kiện sau:

- Người có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

- Bị suy giảm khả năng lao động ≥ 81%.

- Người làm trong quân đội, công an:

  • Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc

  • Có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Từ đủ 51 tuổi

Từ đủ 56 tuổi 04 tháng

4

Người đã đóng đủ 20 năm BHXH và có một trong các điều kiện sau:

- Có ít nhất 15 năm làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động ≥ 61%.

- Bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Chỉ cần đóng đủ 20 năm BHXH thì được nghỉ hưu, không cần xét đến tuổi nghỉ hưu. 

5

Người lao động đã nghỉ hưu nhưng thỏa thuận với người sử dụng lao động để được tiếp tục làm việc trong điều kiện bình thường. 

Tối đa 66 tuổi

Tối đa 61 tuổi 04 tháng

Theo quy định trên, những đối tượng sau đây sẽ được nghỉ hưu vào năm 2024:

STT

Trường hợp nghỉ hưu

Ngày, tháng, năm sinh của người được nghỉ hưu năm 2024

Nam

Nữ

1

Thông thường

Từ 3/1963 - 11/1963

Từ 12/1967 - 7/1968

2

Nghỉ sớm hơn 5 tuổi

Từ 3/1968 - 11/1968

Từ 12/1972 - 7/1973

3

Nghỉ sớm hơn 10 tuổi

Từ 3/1973 - 11/1973

Từ 12/1977 - 7/1978

2) Điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH

Chính sách bảo hiểm xã hội 2024 gắn với lương cơ sở sẽ thay đổi về mức lương hưu và trợ cấp BHXH. Cụ thể như sau: 

Đối với lương hưuHiện nay, lương hưu đang tính theo số năm và khoản tiền đóng BHXH mỗi tháng. Trong đó, khoản tiền đóng BHXH hàng tháng của công chức, viên chức là tổng số tiền nhận theo cấp bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung và thâm niên nghề nghiệp.

Vì vậy, số tiền này sẽ tính theo lương cơ sở tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Tuy nhiên, khi thực hiện cải cách tiền lương, hệ số và mức lương cơ sở sẽ bỏ, đồng thời, mức lương mới được xây dựng theo cơ cấu là lương cơ bản, các khoản phụ cấp và tiền thưởng bằng con số cụ thể. 

Chính sách mới về điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH

Chính sách mới về điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH

Do đó, khi cải cách tiền lương thì cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cũng sẽ thay đổi theo. Mức lương mới sẽ không thấp hơn mức lương mà người lao động hiện đang được hưởng.

Tóm lại, khi chính thức thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/07/2024 thì nhiều khả năng là mức lương hưu của người lao động sẽ không thấp hơn mức lương hưu hiện nay, thậm chí có thể tăng cao hơn. 

Đối với chính sách trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng thángHiện nay, mức lương cơ sở ảnh hưởng trực tiếp đến một số khoản trợ cấp mà người lao động được nhận như: Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi, trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau hoặc thai sản, trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng. 

Do cải cách tiền lương dẫn đến không còn hệ số lương và mức lương cơ sở nên các khoản trợ cấp BHXH gắn với lương cơ sở trên cũng sẽ thay đổi theo. Cụ thể, từ sau ngày 01/07/2024, các khoản trên sẽ được tăng.

Mới đây, Chính phủ đề xuất sửa các khoản trợ cấp gắn với lương cơ sở bằng mức tuyệt đối của hiện hành bằng số tiền cụ thể. Ngoài ra, trong dự thảo Luật BHXH, mức hưởng các khoản trợ cấp BHXH được đề xuất như sau: 

  • Trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau hoặc sinh con: 540.000 VNĐ/ngày.

  • Trợ cấp 1 lần khi sinh con: 3,6 triệu đồng/con. 

  • Trợ cấp mai táng: 18 triệu đồng.

Dự kiến thay đổi hệ số trượt giá BHXH năm 2024

Dự kiến thay đổi hệ số trượt giá BHXH năm 2024

3) Hệ số trượt giá BHXH sẽ thay đổi như thế nào trong năm 2024?

Theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH, hệ số trượt giá năm 2023 tăng từ 0,03 đến 0,16 so với năm 2022 (áp dụng cho trường hợp tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện).

Hiện nay, Bộ lao động - Thương binh và Xã hội chưa công bố mức hệ số trượt giá BHXH mới cho năm 2024, tuy nhiên, nếu hệ số này tăng so với năm 2023 thì tiền BHXH một lần, mức hưởng lương hưu hàng tháng, trợ cấp một lần khi về hưu và trợ cấp tuất cũng sẽ tăng theo.

2. Chính sách BHXH 2024 ảnh hưởng như thế nào đến người lao động?

Chính sách BHXH đang là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng nhất đối với người lao động. Do đó, sự thay đổi trong chính sách bảo hiểm xã hội 2024 sẽ mang đến nhiều ý nghĩa to lớn cho người lao động. Cụ thể:

1) Đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Việc tăng trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng sẽ giúp đảm bảo quyền lợi cho người lao động, giúp họ có cuộc sống ổn định hơn khi về già.

2) Nâng cao chất lượng cuộc sống. Những điểm mới trong chính sách bảo hiểm xã hội 2024 góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, giúp họ có thêm thu nhập, giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh.

3) Góp phần đảm bảo an ninh xã hội. Những điểm thay đổi về chính sách BHXH trong năm mới 2024 này sẽ góp phần đảm bảo an ninh xã hội, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.

Tóm lại, những điểm mới trong chính sách bảo hiểm xã hội 2024 là những bước tiến quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người lao động. Các doanh nghiệp và người lao động lưu ý về những thay đổi này để đảm bảo quyền lợi cho mình khi tham gia BHXH.

Nguyệt Nga - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu