CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên năm học mới 2019 - 2020

100% học sinh, sinh viên năm học mới 2019 - 2020 phải tham gia BHYT là mục tiêu mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa ra. Theo đó, năm học 2019 - 2020, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên là 804.600 đồng

100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2019 - 2020 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2619/BHXH-BT về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020. Theo đó, mỗi địa phương đều phải làm tốt công tác BHYT cho học sinh, sinh viên, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT và coi đây là một trong những nhiệm vụ của nhà trường và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, tháng 9/2019 trước thềm năm học mới, bảo hiểm xã hội sẽ tập trung phát động, tuyên truyền thông tin về BHYT với các nội dung về phạm vi, quyền lợi khi tham gia BHYT. Đồng thời, nêu gương các trường học, người tốt, việc tốt trong thực hiện BHYT học sinh, sinh viên; những trường hợp học sinh, sinh viên được quỹ khám chữa bệnh BHYT chi trả chi phí lớn.

 

 Bảo hiểm xã hội Việt Nam phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2019 - 2020. 

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên năm học mới 2019 - 2020 

Về mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên năm học mới 2019 - 2020 được quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau: 

Số tiền đóng = Mức lương cơ sở  x 4,5% x Số tháng tham gia (tại thời điểm đóng tiền). Trong đó: Học sinh, sinh viên đóng 70%; ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%. 

Cụ thể: Năm học mới 2019-2020 (12 tháng) mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên là 804.600 đồng (thực hiện từ 01/07/2019). Trong đó: Học sinh, sinh viên đóng 70% là 563.220 đồng; còn ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% là 241.380 đồng.

Về phương thức thu, các cơ sở giáo dục sẽ linh hoạt thu tiền BHYT để giảm nhẹ tiền đóng góp của phụ huynh học sinh vào đầu năm học (3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng). Chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần cả 12 tháng nếu HSSV có nguyện vọng và tự nguyện đóng. 

Đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp hay học sinh mới vào lớp 1 thực hiện thu phí bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên những tháng còn lại của năm 2019, thời hạn sử dụng thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT.

Học sinh được các bác sĩ khám sức khỏe ngay tại trường học 

Đối với học sinh, sinh viên đã thực hiện thu theo năm tài chính thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2019 để gia hạn thẻ năm sau. Thời hạn ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT.

Thẻ BHYT được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó: Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học; Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó.

Thẻ BHYT được cấp hằng năm cho HSSV của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó: Đối với HSSV năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng; Đối với HSSV năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu