CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Lương gross là gì? Tìm hiểu cách tính lương gross chuẩn nhất 2020

   Lương gross một khái niệm về lương chi trả cho người lao động mà khá nhiều bạn chưa biết hoặc chưa hiểu rõ về chúng. Vậy lương gross là gì, cách tính lương gross như thế nào? Bài viết sau đây bảo hiểm xã hội eBH sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hình thức lương có tên đặc biệt này.

Lương gross là gì? Cách tính lương gross như thế nào? 1

Lương gross là gì, cách tính lương gross như thế nào?

1. Lương gross là gì? 

Khi đi xin việc hoặc phỏng vấn xin việc ở các công ty, doanh nghiệp bạn sẽ nghe nhiều đến lương gross hoặc lương net. Nếu như lương net là khoản tiền lương bạn sẽ nhận được sau khi trừ đi các khoản chi phí bảo hiểm xã hội và thuế thì lương gross lại ngược lại, lương gross chưa bao gồm các khoản chi phí mà bạn bắt buộc phải đóng.

Lương gross là khoản lương mà bạn nhận được bao gồm cả lương cơ bản và các khoản trợ cấp, phụ cấp. Khi người lao động được trả lương gross có nghĩa là các khoản gồm: Bảo hiểm xã hội (BHXH); bảo hiểm y tế (BHYT); bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) bạn sẽ phải tự đóng bằng cách trích từ trong quỹ lương của mình.

Ví dụ: Trên hợp đồng lao động ghi trả lương gross cho bạn là 10 triệu/tháng có nghĩa là bạn phải trích đóng 10,5% trong quỹ lương nhận được cho BHXH, BHYT, BHTN; (trong đó 8% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN) theo quy định của nhà nước và số tiền bạn được hưởng mỗi tháng là 8.950.000 đồng (tương đương với mức lương net là 8.950.000 ghi trên hợp đồng).

2. Cách tính lương gross

Rất nhiều công ty áp dụng việc trả lương gross cho nhân viên, như vậy bạn sẽ phải tính toán mức lương mình nhận được thực tế sau khi trừ đi các khoản phí BHXH và thuế TNCN (nếu có).

Lương gross là gì? Cách tính lương gross như thế nào? 2

Cách tính lương gross được xác định  dựa trên lương net và các các khoản chi cho bảo hiểm, thuế TNCN.

Cách tính lương gross được xác định như sau:

Lương net = Lương gross - (Tiền BHXH + BHYT + BHTN + thuế TNCN)

Như vậy:

Lương gross = Lương net + (Tiền BHXH + BHYT + BHTN + thuế TNCN)

Ví dụ: Khi bạn được trả mức lương gross 30 triệu đồng, phân tích các khoản phí bạn phải đóng và tính lương thực tế bạn được thu về.

Mức lương cao nhất để áp dụng đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội là 26 triệu/tháng nên lương gross của bạn là 30 triệu thì chỉ cần đóng ở mức 26 triệu. Và thuế TNCN được áp dụng cho người lao động có mức lương hiện tại từ 9 triệu đồng/tháng.

– Số tiền đóng BHXH : 26.000.000 x 8% = 2.080.000 đồng (1)

– Số tiền đóng BHYT: 26.000.000 x 1,5% =  390.000 đồng (2)

– Số tiền đóng BHTN : 30.000.000 x 1% = 300.000 đồng (3)

Mức lương còn lại sau khi đóng các khoản (1) (2) (3) là:

30.000.000 – ( 2.080.000 + 390.000 + 300.000 ) = 27.230.000 đồng

Tuy nhiên với số tiền này bạn sẽ phải trừ thêm 9 triệu tiền giảm trừ gia cảnh cá nhân sẽ còn lại 18,230 triệu. Đồng thời còn phải giảm trừ đi tiền thu nhập cá nhân đối với mỗi người.

Mức thuế thu nhập cá nhân mỗi người được chia làm 4 bậc:

Bậc 1: Thu nhập tính thuế ( =< 5 triệu ) x thuế suất 5%: 5 triệu x 5% = 250.000 đồng (4)

Bậc 2: Thu nhập tính thuế ( >5 triệu đến 10 triệu ) x thuế suất 10%: (10 triệu – 5 triệu) x 10% = 500.000 đồng (5)

Bậc 3: Thu nhập tính thuế ( >10 triệu đến 18 triệu ) x thuế suất 15%: (18 triệu – 10 triệu) x 15%= 1.200.000 đồng (6)

Bậc 4: Thu nhập tính thuế( >18 triệu đến 32 triệu ) x thuế suất 20%: (18,230 triệu – 18 triệu) x 20% = 46.000 đồng (7)

Như vậy khoản tiền bạn phải đóng cho các phí bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân là:

(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) =  5.180.000 đồng

Sau khi đóng xong các khoản phí bảo hiểm và thuế TNCN số tiền người lao động thu về là: 30.000.000 – 5.180.000 = 25.234.000 đồng

Nếu lương gross càng cao thì tương ứng với mức đóng các khoản chi phí bắt buộc và thuế cũng tăng.  

3. Trả lương gross hay lương net bên nào có lợi hơn?

Lương net là lương bạn sẽ nhận được sau khi doanh nghiệp đã chi trả các loại phí như phí BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN trong khi lương gross thì ngược lại. Việc trích trong quỹ lương gross để chi trả cho phí bảo hiểm và thuế đôi khi người lao động sẽ có cảm giác thu nhập của mình bị giảm đi.

Lương gross là gì? Cách tính lương gross như thế nào? 3

Trả lương gross hay lương net bên nào có lợi hơn, tại sao?

Đứng trên góc độ của người sử dụng lao động (doanh nghiệp) thông thường sẽ trả lương net cho người lao động để có thể dễ dàng tính các khoản phí bảo hiểm và thuế khác. Tuy nhiên nếu đứng trên góc độ người lao động việc chọn cách trả lương gross hay lương net có lợi hơn thì không phải ai cũng biết.

Trong trường hợp các công ty làm đúng luật, trả lương và đóng đúng mức phí bảo hiểm và thuế TNCN… thì dù nhận lương gross hay lương net bạn đều có mức quyền lợi được hưởng như nhau. 

Trong trường hợp các công ty không làm đúng luật, trả lương net tuy nhiên lại khai báo với cơ quan BHXH, cơ quan thuế mức lương thấp hơn để giảm thuế phải đóng thì quyền lợi của bạn nhận được khi xảy ra các sự cố ngoài ý muốn sẽ bị giảm đi.

Lương gross là gì? Cách tính lương gross như thế nào? 4

Người lao động nhận lương gross để bảo vệ quyền lợi.

Như vậy, khi lựa chọn cách trả lương cho mình giữa lương gross và lương net bạn nên lựa chọn hình thức trả lương gross để được đóng các khoản phí đúng với mức lương và nhận quyền lợi tương đương đồng thời tránh được các vấn đề nhạy cảm giữa người lao động và nhà doanh nghiệp.

Người lao động khi xin việc cần phải lưu ý hình thức trả lương gross hoặc lương net của đơn vị tuyển dụng để có thể tính toán mức lương nhận về phù hợp cho mình. Nếu công ty đưa ra 2 mức lương khác nhau cho lương gross và lương net hãy tính toán để được hưởng lợi nhiều nhất. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho bạn trong nhiều trường hợp và khi làm việc với các nhà tuyển dụng

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu