CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Chế độ BHXH cho người lao động tại đơn vị chưa đóng đủ BHXH

Bởi ebh.vn - 26/07/2023

Người lao động đang bị nợ tiền tại các đơn vị chưa đóng đủ bảo hiểm xã hội (Đơn vị đang làm thủ tục phá sản, đơn vị đã có quyết định phá sản của tòa án…) sẽ được giải quyết chế độ BHXH như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Chế độ BHXH đối với lao động làm việc tai doanh nghiệp chưa đóng đủ BHXH

Chế độ BHXH đối với lao động làm việc tai doanh nghiệp chưa đóng đủ BHXH

1. Chế độ BHXH của lao động tại đơn vị chưa đóng đủ BHXH

Ngày 21/6/2023 Việt Nam đã ban hành Công văn số 1880/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH gửi cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố và địa phương trên cả nước.

Theo đó các đơn vị sử dụng lao động chưa đóng đủ BHXH được xác định bao gồm các đơn vị:

  1. Đang làm thủ tục phá sản;

  2. Đã có Quyết định phá sản của Tòa án;

  3. Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký;

  4. Không có người đại diện theo pháp luật.

Đối tượng thực hiện là người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động chưa đóng đủ BHXH. Cách giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong trường hợp này như sau:

1.1 Chế độ ốm đau, thai sản

Căn cứ vào thời gian đóng BHXH thực tế của người lao động, Cơ quan BHXH sẽ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động.

Trường hợp sinh con, nhận con nuôi, mang thai hộ: Lao động đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản đủ 6 tháng trở lên theo quy định, chưa hưởng chế độ thì sẽ được hưởng trợ cấp thai sản tại thời điểm sinh con, nhận con nuôi, mang thai hộ.

Khoản tiền BHXH chưa đóng, được đóng bù bởi đơn vị hoặc nguồn tài chính khác và làm thay đổi mức trợ cấp thì điều chỉnh lại mức hưởng theo quy định của chính sách tại thời điểm người lao động đủ điều kiện hưởng để chi trả bổ sung. 

1.2 Chế độ hưu trí

Cơ quan BHXH thực hiện giải quyết hưởng lương hưu cho người lao động trong các trường hợp dưới đây:

- Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu, có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 trở lên theo quy định.

- Khoản tiền BHXH chưa đóng được đóng bù bởi đơn vị hoặc nguồn tài chính khác thì tính bổ sung thời gian đóng BHXH (nếu có) để điều chỉnh lại mức hưởng theo quy định, và chi trả bổ sung chênh lệch kể từ thời điểm đã hưởng cho người lao động. 

- Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu, có thời gian đóng BHXH từ 10 năm đến dưới 20 năm mà có nguyện vọng đóng tiếp BHXH tự nguyện 1 lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng. 

- Khoản tiền BHXH chưa đóng được đóng bù bởi đơn vị hoặc nguồn tài chính khác thì tính bổ sung thời gian đóng BHXH (nếu có) để điều chỉnh lại mức hưởng theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu đã giải quyết trước đó và chi trả bổ sung phần chênh lệch cho người lao động. 

1.3 Giải quyết hưởng BHXH một lần

Giải quyết hưởng BHXH 1 lần với thời gian thực đóng BHXH cho đối tượng hưởng theo quy định tại Điểm b,c,d, Khoản 1, Điều 60, Luật BHXH năm 2014. Trường hợp sau đó, khoản tiền BHXH chưa đóng, được đóng bù bởi đơn vị hoặc nguồn tài chính khác sẽ được bổ sung theo quy định. 

Người lao động hưởng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 60, Luật BHXH năm 2014 mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì giải quyết như trên. 

Người lao động hưởng theo Nghị quyết số 93/2015/QH13, chưa đủ 20 năm đóng BHXH được giải quyết như đối với trường hợp trên. 

Khoản tiền BHXH chưa đóng được đóng bù bởi đơn vị, nguồn tài chính khác thì Cơ quan BHXH ghi nhận và bảo lưu toàn bộ thời gian đóng bổ sung. Trường hợp người lao động tiếp tục tham gia BHXH thì thời gian đóng bổ sung nêu trên được cộng nối với thời gian tiếp tục tham gia BHXH sau này. 

Khoản tiền BHXH chưa đóng được đóng bù bởi đơn vị, nguồn tài chính khác và người lao động đề nghị hưởng BHXH 1 lần cho thời gian đóng bổ sung, thì Cơ quan BHXH tính gộp thời gian đã giải quyết trước đó với thời gian đóng bổ sung để xác định chính xác mức hưởng mới tại thời điểm giải quyết sau và trừ đi mức hưởng được tính lại tương ứng với thời gian đã tính hưởng trước đó, trừ đi mức hưởng tính lại để chi trả cho người lao động. 

1.4 Chế độ tử tuất

Người lao động có thời gian thực đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên, hoặc tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện tử đủ 60 tháng trở lên thì sẽ được Cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp mai táng. 

Người lao động có từ đủ 15 năm thực đóng BHXH bắt buộc trở lên, có nhân thân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà không lựa chọn hưởng trợ cấp tuất 1 lần thì sẽ được giải quyết hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. 

Các trường hợp được giải quyết trợ cấp tuất 1 lần:

- Người lao động chưa đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc theo quy định. 

- Người lao động có đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, nhân thân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất 1 lần theo quy định. 

- Người lao động có đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, không có nhân thân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định. 

Khi khoản tiền BHXH chưa đóng được đóng bù bởi đơn vị hoặc nguồn tài chính khác, thì giải quyết hưởng trợ cấp tuất 1 lần bổ sung tương tự với trường hợp hưởng BHXH 1 lần. 

Trường hợp người lao động có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc đủ 15 năm lên, trong đó thời gian thực đóng BHXH bắt buộc chưa đủ 15 năm, có nhân thân đủ điều và đề nghị hưởng trợ cấp tuất hàng tháng: Chưa được xem xét giải quyết hưởng chế độ tử tuất.

Hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội

Hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội

2. Hồ sơ và thủ tục giải quyết chế độ BHXH

Chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe: Thực hiện theo quy định của Luật BHXH năm 2014, trong đó Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do Liên đoàn lao động tỉnh lập theo hướng dẫn của Bộ Lao động thương binh và xã hội.

Chế độ thai sản với người lao động nữ sinh con, nhận con nuôi, mang thai hộ… Thực hiện như đối với người thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con nuôi.

Chế độ hưu trí, tử tuất: Thực hiện như với người bảo lưu thời gian tham gia BHXH.

Đối với trường hợp không có người đại diện theo pháp luật. Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ BHXH căn cứ theo thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 7 Điều 34 và khoản 2 Điều 45 Bộ luật Lao động.

Trên đây là một số chia sẻ về việc giải quyết chế độ BHXH cho người lao động làm việc tại đơn vị nợ đóng BHXH. Hy vọng những thông tin này có ích cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc gì khác, xin vui lòng liên hệ với cơ quan BHXH gần nhất hoặc bạn có thể gọi điện thoại đến số tổng đài tư vấn BHXH Việt Nam 1900 9068 để được hỗ trợ. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của Bảo hiểm xã hội điện tử eBH.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu