CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Giám đốc có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không?

Bởi ebh.vn - 30/01/2023

Người lao động trong doanh nghiệp là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy cấp quản lý doanh nghiệp là giám đốc có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không? Dưới đây là những quy định cụ thể của Pháp luật về vấn đề này.

Giám đốc có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Giám đốc có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Giám đốc (Doanh nghiệp) là gì?

Giám đốc (doanh nghiệp) là thành viên trong nhóm quản lý của doanh nghiệp làm nhiệm vụ dẫn dắt hoặc giám sát một khu vực, bộ phận chức năng cụ thể tại doanh nghiệp. Hiện nay, trong 1 doanh nghiệp có thể có 1 hoặc nhiều giám đốc tùy theo quy mô và điều lệ của doanh nghiệp đó.

Bên cạnh đó, căn cứ theo Khoản 24, Điều 4, Luật doanh nghiệp 2020, người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Theo quy định này chức danh Giám đốc thuộc người quản lý doanh nghiệp và trong một số trường hợp giám đốc là người sử dụng lao động.

2. Giám đốc có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định 115/2015/NĐ-CP ban hành ngày 11/11/2015 quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

“1. Người lao động là công dân Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định này, bao gồm:

đ) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;”

Như vậy, theo quy định trên thì Giám đốc là người quản lý của doanh nghiệp thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, do đó giám đốc doanh nghiệp vẫn phải đóng BHXH theo quy định.

3. Giám đốc có phải tham gia BHYT, BHTN không?

Bên cạnh việc phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định giám đốc cũng thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Giám đốc làm việc theo hợp đồng lao động thuộc đối tượng tham gia đóng bảo hiểm

Giám đốc làm việc theo hợp đồng lao động thuộc đối tượng tham gia đóng bảo hiểm

3.1 Giám đốc có phải tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc không?

Theo Khoản 6, Điều 1, Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) gồm:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ vào quy định trên giám đốc là người quản lý doanh nghiệp mà hưởng tiền lương (giám đốc được hội đồng quản trị thuê quản lý) thuộc đối tượng phải tham gia đóng BHYT bắt buộc.

3.2 Giám đốc có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp hay không?

Theo Quy định  tại Điều 43, Luật Việc làm 2013 quy định đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau: 

“1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.”

Căn cứ theo quy định như đã nêu trên thì không phải tất cả các Giám đốc đều phải đóng bảo hiểm thất nghiệp mà chỉ có các giám đốc có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mới phải đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy giám đốc có phải đóng bảo hiểm xã hội, ngoài ra còn phải đóng thêm các khoản bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp khi có hợp đồng lao động. Trong trường hợp giám đốc là chủ đơn vị doanh nghiệp thì không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Mong rằng những chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện từ eBH có thể mang lại cho Quý độc giả những thông tin hữu ích nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu