CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

F0 điều trị tại nhà không khai báo có được hưởng chế độ BHXH?

Bởi ebh.vn - 06/03/2022

Số lượng bệnh nhân F0 (bệnh nhân mắc Covid-19) tăng nhanh, các cơ sở y tế đang trong tình trạng quá tải không thể tiếp nhận thêm. Vậy nếu bệnh nhân F0 điều trị tại nhà không khai báo y tế có được hưởng chế độ BHXH không?

Người lao động F0 điều trị tại nhà không khai báo mất đi nhiều quyền lợi

Người lao động F0 điều trị tại nhà không khai báo mất đi nhiều quyền lợi. 

1. Quyền lợi hưởng chế độ ốm đau cho bệnh nhân F0 

Căn cứ theo quy định Luật bảo hiểm xã hội 2014, người lao động được hưởng chế độ ốm đau khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cụ thể F0 sẽ được hưởng các quyền lợi gồm:

  • Nghỉ hưởng chế độ ốm đau, chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau;

  • Trợ cấp ốm đau;

  • Trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau.

Tuy nhiên, người lao động F0 phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và nộp đủ hồ sơ giấy tờ để làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau.

2. F0 điều trị tại nhà không khai báo y tế có được hưởng chế độ BHXH không?

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 100, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau nêu rõ thành phần hồ sơ phải có:

“Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội”.

Mặt khác, căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định người lao động được hưởng chế độ ốm đau trong trường hợp sau:

“a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.”

Theo quy định nêu trên, người lao động bị F0 điều trị tại nhà buộc phải có Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. 

Trường hợp bệnh nhân bị F0 không khai báo với chính quyền hay cơ quan y tế tại địa phương sẽ không được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và không có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Do đó, sẽ không đủ điều kiện để làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau (không được hưởng chế độ BHXH theo quy định).

Người lao động mắc Covid thực hiện khai báo theo quy định để được hưởng chế độ ốm đau.

Người lao động mắc Covid thực hiện khai báo theo quy định để được hưởng chế độ ốm đau.

Để được cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH người lao động F0 cần có Đề nghị cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (hồ sơ gồm: bản chụp CMT/CCCD; quyết định cách ly; giấy xác nhận hoàn thành cách ly; thẻ bảo hiểm y tế hoặc các giấy tờ khác tùy từng cơ sở y tế địa phương yêu cầu). Việc cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được thực hiện theo đúng quy định tại Chương IV, các mẫu quy định tại phụ lục của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Chưa có hướng dẫn về việc thay thế giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Theo hướng dẫn tại Công văn số 1492/KCB-PHCN&GĐ ngày 19/11/2021 và Công văn số 238/BYT-KCB ngày 14/1/2022 về hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19 thì hiện nay các Văn bản luật chưa có quy định dùng giấy tờ khác để thay thế giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. 

Bên cạnh đó, hiện chưa có văn bản pháp lý chính thức nào chấp nhận những giấy tờ cấp chưa đúng quy định của pháp luật vẫn có giá trị để cơ quan BHXH làm cơ sở quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động. Theo đó, F0 điều trị tại nhà vẫn cần phải khai báo để có đủ các giấy tờ cần thiết bổ sung hồ sơ hưởng chế độ BHXH theo quy định.

Tuy nhiên, theo Công văn số 238/BYT-KCB việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH gặp một số vướng mắc do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh/thành phố trong cả nước, Bộ Y tế đang nghiên cứu, đề xuất các nội dung chưa được quy định trong các văn bản Luật để báo cáo, đề xuất với Chính phủ hoặc UBTVQH ban hành Nghị Quyết để giải quyết các vấn đề nêu trên.

Trên đây là những giải đáp thắc mắc về vấn đề "người lao động F0 do Covid điều trị tại nhà mà không khai báo có được hưởng chế độ BHXH hay không?"  từ bảo hiểm xã hội điện tử eBH. Người lao động lưu ý trường hợp F0 điều trị tại nhà cần khai báo với chính quyền hoặc cơ sở y tế theo quy định để đảm bảo lợi ích cho mình và người thân.

>>> Người lao động là F0 cần làm gì để được hưởng trợ cấp ốm đau? Tìm hiểu thêm

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu