CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Đóng BHXH không liên tục trong 6 tháng trước khi sinh có được hưởng bảo hiểm thai sản?

Bởi ebh.vn - 29/11/2022

Hưởng chế độ thai sản là lợi ích đặc biệt đối với người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó trường hợp đóng BHXH không liên tục trong 6 tháng trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản không khiến nhiều lao động thắc mắc.

Lao động nữ đóng BHXH không liên tục trong 6 tháng trước khi sinh hưởng thai sản

Lao động nữ đóng BHXH không liên tục trong 6 tháng trước khi sinh hưởng thai sản

1. Quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản

Chế độ thai sản được áp dụng cho cả lao động nam và nữ khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Căn cứ theo quy định tại Điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Như vậy, để hưởng chế độ thai sản người lao động phải thỏa mãn điều kiện về đối tượng về thời gian tham gia BHXH và cách đóng BHXH liên tục hay không.

2. Đóng BHXH không liên tục 6 tháng trước sinh có được hưởng chế độ thai sản

Theo quy định thì lao động nữ sinh con đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì được hưởng chế độ BHXH. Việc đóng BHXH không liên tục trong vòng 6 tháng trước khi sinh con chưa đủ căn cứ để xét người lao động đó có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hay không.

điều kiện hưởng chế độ thai sản

Lao động nữ đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước sinh

Trường hợp 1: Trường hợp đóng BHXH không liên tục trong vòng 6 tháng trước khi sinh nhưng tổng thời gian đóng BHXH trong vòng 12 tháng trước khi sinh vẫn đủ 6 tháng thì vẫn được hưởng chế độ thai sản

Ví dụ 1: Lao động nữ sinh con vào tháng 12/2022, trong vòng 6 tháng trước khi sinh chỉ đóng BHXH vào tháng 8 và tháng 10. Tuy nhiên trước đó có đóng BHXH vào các tháng 2, 3, 4, 5 năm 2022 (có tổng số tháng đóng BHXH là 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh) thì khi sinh vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp 2:Trường hợp đóng bảo hiểm xã hội không liên tục trong vòng 6 tháng trước khi sinh nhưng tổng thời gian đóng BHXH trong vòng 12 tháng trước khi sinh không đủ 6 tháng thì không được hưởng chế độ thai sản.

Ví dụ 2:Trường hợp lao động nữ sinh con vào tháng 12/2022 nhưng chỉ đóng BHXH vào các tháng 3, 4, 5, và 8, 10 của năm 2022 thì không được hưởng chế độ thai sản do có tổng số tháng đóng BHXH không đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh.

Trường hợp 3: Chỉ đóng BHXH không liên tục trong 6 tháng trước khi sinh mà trước đó không hề đóng BHXH thì không được hưởng chế độ thai sản.

Ví dụ 3: Trường hợp lao động nữ sinh con vào tháng 12/2022 nhưng chỉ đóng BHXH vào các tháng 7, 9, 10, 11 năm 2022 (đóng BHXH không liên tục trong 6 tháng trước khi sinh) thì không được hưởng chế độ thai sản.

Đối với trường hợp lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền nếu đáp ứng điều kiện sau sẽ được hưởng chế độ thai sản mà không liên quan đến việc đóng BHXH không liên tục trong 6 tháng trước khi sinh hay không. Cụ thể đáp ứng điều kiện sau:

  • Đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên 

  • Đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Như vậy, trường hợp đóng BHXH không liên tục trong 6 tháng trước khi sinh chưa đủ căn cứ để xác định người đó có được hưởng chế độ thai sản hay không. Sẽ có trường hợp lao động nữ sinh con được hưởng cũng có trường hợp không được hưởng, lao động nữ lưu ý điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội để đảm bảo lợi ích của mình.

Mong rằng những thông tin được chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH trong bài viết trên đây có thể cung cấp cho bạn đọc được những thông tin hữu ích nhất

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu