CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Dự thảo điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng năm 2022

Bởi ebh.vn - 24/11/2021

Vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành và đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Nếu dự thảo được thông qua, năm 2022 mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng dự kiến tăng mà không cần phải tăng mức lương cơ sở.

Dự thảo Nghị định về điều chỉnh lương hưu

Dự thảo Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng vào năm 2022.

1. Đối tượng được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng

Theo Điều 1 của dự thảo có rất nhiều đối tượng nằm trong phạm vi điều chỉnh. Các đối tượng bao gồm:

 • Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng;

 • Cán bộ xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

 • Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206/CP; 

 • Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975;

 • Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 

 • Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg;

 • Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg;

 • Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

2. Nội dung chính của dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp 

Dự kiến năm 2022 mức lương cơ sở được giữ nguyên ở mức 1,49 triệu đồng  nhằm để dành nguồn lực ngân sách cho việc phòng, chống dịch Covid-19 và cho các chính sách an sinh xã hội và phục hồi sản xuất, kinh doanh… khiến cho nhiều đối tượng mất sức lao động, đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ gặp khó khăn hơn khi vật giá ngày càng leo thang. 

Dự thảo điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng phần nào hỗ trợ nhiều đối tượng có thể giải quyết được khó khăn trước mắt. Cụ thể trong dự thảo nêu rõ:

Mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng đối với người lao động tăng thêm 15% so với tháng 12/2021.

Về mức điều chỉnh:

(1) Thực hiện điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12 năm 2021.

(2) Người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định tại (1) thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng thì mức điều chỉnh cụ thể như sau: 

 • Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống; 

 • Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

Về thời gian áp dụng:

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 2 của dự thảo này, từ ngày 01/01/2022 người lao động thuộc đối tượng được quy định tại Điều 1 mức điều chỉnh sẽ chính thức được áp dụng. Bên cạnh đó, khi dự thảo được thông qua cũng đồng nghĩa với việc dự thảo sẽ chính thức có hiệu lực Pháp lý từ ngày 1/1/2022 (quy định tại Khoản 1, Điều 5).

Mặt khác, theo đúng lộ trình của Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, lương cơ sở sẽ bị bãi bỏ từ năm 2021 nhưng thời điểm này đã được lùi lại đến ngày 01/7/2022. Trong khi đó, lương cơ sở là một trong những căn cứ để tính mức hưởng nhiều loại trợ cấp BHXH cho người lao động. Nếu bỏ lương cơ sở, các khoản trợ cấp BHXH của người lao động sẽ bị thay đổi.

3. Các khoản trợ cấp BHXH có thể được điều chỉnh tăng

Hiện có rất nhiều các khoản trợ cấp BHXH được tính theo lương cơ sở. Các khoản trợ cấp này sẽ không thay đổi nếu lương cơ sở không tăng. Tuy nhiên, trong trường hợp dự thảo được thông qua thì mức trợ cấp này có thể tăng. 

Các khoản trợ cấp có thể được điều chỉnh tăng trong năm 2022

Các khoản trợ cấp có thể được điều chỉnh tăng trong năm 2022.

Trợ cấp thai sản:

 • Trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi: Căn cứ Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội.

 • Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sau sinh: Theo Điều 41, Luật BHXH năm 2014, 

Trợ cấp ốm đau:

 • Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau: Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 - 10 ngày/năm (căn cứ Điều 29 Luật BHXH năm 2014).

Trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp:

 • Trợ cấp khi bị suy giảm khả năng lao động: Căn cứ theo quy định tại Điều 48, 49 của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 có các khoản: Trợ cấp một lần khi bị suy giảm từ 5% - 30%; Trợ cấp hàng tháng khi người lao động bị suy giảm từ 31% trở lên.

 • Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật: Trợ cấp này được áp dụng cho người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi (Căn cứ theo Điều 54, Luật An toàn, vệ sinh lao động).

 • Trợ cấp phục vụ: Áp dụng cho các đối tượng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (Theo Điều 52, Luật An toàn, vệ sinh lao động). 

Trợ cấp lương hưu tối thiểu hàng tháng:

Căn cứ Khoản 5, Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở.

Trợ cấp từ chế độ tử tuất:

 • Trợ cấp mai táng: Theo Điều 66 Luật BHXH năm 2014;

 • Trợ cấp tuất hàng tháng: Theo quy định tại Điều 68, Luật Bảo hiểm xã hội;

 • Trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Theo Điều 53, Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

Trên đây là nội dung chính của dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng năm 2022. Hy vọng năm 2022 sẽ có nhiều đối tượng gặp khó khăn được hỗ trợ đồng thời nền kinh tế được phục hồi và ổn định trở lại sau một thời gian dài bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

Bạn đọc có những thắc mắc cần được giải đáp. Vui lòng liên hệ số Hotline 1900558873 của Bảo hiểm xã hội điện tử eBH để được hỗ trợ.

Xem thêm >> Đề xuất rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu