CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Đề nghị UBND 63 tỉnh thành quan tâm chỉ đạo về BHYT hộ gia đình

Bởi ebh.vn - 25/10/2015

Thời gian qua - phối hợp chặt chẽ với Ngành BHXH - UBND các tỉnh, thành đã tích cực chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, góp phần bảo đảm An sinh xã hội cho nhân dân, người lao động trên địa bàn.

Đề nghị UBND 63 tỉnh, thành quan tâm chỉ đạo về BHYT hộ gia đình

Đề nghị UBND 63 tỉnh thành quan tâm chỉ đạo về BHYT hộ gia đình

Để bảo đảm đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020;

Xem thêm: Bảo đảm quyền lợi của phụ nữ khi tham gia BHXH, BHYT

Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015 – 2020 và hoàn thành việc lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình, tại Công văn số 3824/BHXH-BT, BHXH Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh thành:

Giao các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, nội dung yêu cầu của việc kê khai, lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế đến từng hộ gia đình;

Thành lập Ban Chỉ đạo lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình cấp tỉnh, có văn bản chỉ đạo UBND cấp huyện triển khai thực hiện việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (trong đó, giao BHXH tỉnh là cơ quan thường trực tổ chức, triển khai thực hiện việc lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình);

Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH để kiểm tra, đôn đốc trong quá trình tổ chức, triển khai nhằm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Xem thêmTrốn đóng bảo hiểm có thể bị phạt tù 7 năm, phạt tiền 1 tỉ đồng

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu