Cổng giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Chốt sổ bảo hiểm xã hội cần những thủ tục gì?

Chốt sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) cần những thủ tục gì là vấn đề rất nhiều người tham gia bảo hiễm xã hội quan tâm.

Bàn về vấn đề này nhiều người có chung câu hỏi như sau: Trước đây tôi làm viêc cho 1 Công ty ở Vũng Tàu, đến năm 2013 thi nghỉ việc và năm 2014 thi tôi làm việc cho Công ty ở Đồng Nai. Lúc này tôi không nộp sổ bảo hiểm xã hội cho Công ty mà chỉ cung cấp số sổ BHXH để Công ty đóng BHXH. Đến tháng 9/2016 thì tôi nghỉ việc, chuyển chỗ ở và làm mất sổ BHXH do vậy không gửi về Công ty để chốt sổ BHXH. Hiện nay tôi đã xin cấp lại sổ BHXH mới.

Vậy tôi hỏi: Tôi có thể cầm sổ BHXH và quyết định nghỉ việc lên BHXH Đồng Nai để chốt sổ được không và thủ tục như thế nào? Hay phải quay lại nhờ Công ty cũ chốt sổ? Trường hợp của tôi đã không tham gia BHXH hơn 12 tháng, thì sau khi chốt sổ xong có thể nhận BHXH 1 lần luôn được không?

Chốt sổ bảo hiểm xã hội cần những thủ tục gì?

BHXH tỉnh Đồng Nai trả lời vấn đề này như sau:

Sau khi đơn vị cũ của ông thực hiện chuyển mẫu D02-TS (Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN) báo giảm lao động có tên ông thì đơn vị hoặc người lao động có thể liên hệ cơ quan BHXH nơi thu BHXH đơn vị để thực hiện xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN.

Nếu ông không muốn bảo lưu thời gian đóng BHXH, thì sau một năm kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, ông có thể đề nghị cơ quan BHXH giải quyết BHXH một lần cho ông với điều kiện ông chưa có đủ 20 năm đóng BHXH.

(Nguồn: Dân Trí)

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu