CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Chính sách về tiền lương và bảo hiểm y tế mới có hiệu lực từ năm 2021

Bởi ebh.vn - 04/03/2021

Bộ luật lao động 2021 quy định nhiều chính sách về tiền lương và bảo hiểm y tế mới có hiệu lực từ năm 2021. Người lao động đặc biệt lưu ý cập nhật để bảo vệ lợi ích của mình.

Chính sách về tiền lương và bảo hiểm y tế mới - ảnh 1

Nhiều chính sách mới về tiền lương và BHYT có hiệu lực từ năm 2021.

1. Chính sách tiền lương mới có hiệu lực từ năm 2021

Tại Bộ luật lao động 2019 đã đưa ra rất nhiều các chính sách mới về tiền lương cho người lao động. Theo đó, các chính sách quy định cụ thể về tiền công tiền lương và bảo vệ lợi ích cao hơn cho người lao động (NLĐ).

Xem thêm >> Cập nhật 4 quy định mới về tiền lương từ 1/2/2021

1.1 Chính sách mới về tiền lương quy định mức lương tối thiểu

Theo quy định mới mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ. Đặc biệt không còn khái niệm "Mức lương tối thiểu ngành".

Bên cạnh đó tại Bộ luật lao động 2019 cũng đưa ra thêm nhiều căn cứ điều chỉnh mức lương tối thiểu.

1.2 Ủy quyền nhận lương của NLĐ

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 94, Bộ luật Lao động 2019 quy định NLĐ được ủy quyền cho người khác nhận lương. Tuy nhiên, việc ủy quyền nhận lương có được thông qua hay không sẽ phải đảm bảo:

  • Việc ủy quyền phải hợp pháp;
  • Người sử dụng lao động đồng ý với sự ủy quyền của người lao động.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không đồng ý việc ủy quyền nhận lương thì người lao động không thể thực hiện ủy quyền.

1.3 Quy định về việc sử dụng lương của NLĐ và nhận lương

Quy định về việc sử dụng lương:

Theo Khoản 3, Điều 95, Bộ luật Lao động 2019 khi nhận lương người lao động được nhận kèm theo bảng kê lương. Trong bảng kê lương sẽ ghi rõ các  khoản tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ nếu có.

Chính sách về tiền lương và bảo hiểm y tế mới - ảnh 2

Chính sách mới về tiền lương quy định từ năm 2021 khi nhận lương người lao động được nhận kèm theo bảng kê lương.

Đây là điểm mới để người lao động có thể đối chiếu và theo dõi khoản thu nhập của mình. Trong trường hợp rà soát thấy thiếu hoặc sai thì có thể phản ánh lại với cấp trên và bộ phận kế toán.

Quy định về việc nhận lương:

Theo quy định tại Điều 96, Bộ luật Lao động 2012 khi bị trả chậm lương thì số tiền đền bù sẽ được tính theo lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương; nếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.

Tuy nhiên từ năm 2021, nếu người sử dụng trả chậm lương thì NLĐ được đền bù một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho NLĐ công bố tại thời điểm trả lương nếu bị trả lương chậm từ 15 ngày trở lên theo quy định tại Khoản 4, Điều 97, Bộ luật Lao động 2019.

Ngoài ra, tại Bộ luật lao động 2019 có điểm mới đáng chú ý trong việc thanh toán lương đó là:

  • Từ năm 2021 NLĐ sẽ không phải trả phí mở tài khoản nếu trả lương qua ngân hàng.
  • Người lao động không mất phí chuyển khoản tiền lương.

Như vậy người lao động sẽ được hưởng trọn vẹn lương của mình qua tài khoản ngân hàng trong trường hợp người sử dụng lao động trả lương qua tài khoản.

1.4 Liên quan đến việc không được trả lương đúng hạn

Theo quy định Điểm b, Khoản 2, Điều 35,Bộ luật lao động 2019 NLĐ có thể nghỉ việc ngay không cần báo trước nếu không được trả lương đúng hạn mà không cần báo trước. Tuy nhiên, NLĐ lưu ý trừ trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 97, Bộ luật lao động 2019.

1.5 Trường hợp NLĐ được nghỉ việc riêng và hưởng nguyên lương

Một trong những chính sách mới về tiền lương đáng chú ý đó là NLĐ được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong những trường hợp sau đây:

  • Kết hôn: nghỉ 03 ngày;
  • Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;
  • Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

2. Chính sách về BHYT mới có hiệu lực từ năm 2021

Bên cạnh những chính sách về tiền lương thì chính sách về BHYT cũng có những điểm mới đáng chú ý. Đặc biệt các chính sách này đã có hiệu lực từ năm 2021 bảo vệ lợi ích cao hơn cho người lao động.

Chính sách về tiền lương và bảo hiểm y tế mới - ảnh 3

Từ năm 2021 áp dụng thông tuyến BHYT tuyến tỉnh.

2.1 Thông tuyến BHYT tuyến tỉnh

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 22, Luật bảo hiểm y tế năm 2008 trường hợp người có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng như khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến với tỷ lệ như sau:

  • Tại bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú;
  • Tại bệnh viện tuyến tỉnh: là 100% (trước đó là 60%) chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước từ 01/01/2021.
  • Tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Như vậy, thông tuyến BHYT tuyến tỉnh đã nâng mức hỗ trợ từ 60% lên 100%. Người lao động khi đi khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được hưởng nhiều lợi ích hơn. Tuy nhiên mức hỗ trợ thanh toán này chỉ áp dụng trong trường hợp người lao động động điều trị nội trú, trường hợp tự đi khám ngoại trú thì Quỹ BHYT sẽ không hỗ trợ chi trả. 

2.2 Chính sách bảo hiểm y tế mới thêm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình

Theo quy định trước kia thì hộ gia đình tham gia BHYT bao gồm toàn bộ người có tên trong Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú. Tuy nhiên theo Khoản 2, Điều 7, Luật Cư trú 2020 ban hành ngày 13/11/2020 có hiệu lực từ 1/7/2021, sửa đổi Khoản 7, Điều 2, Luật Bảo hiểm y tế 2008 như sau:

“Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú”.

Như vậy đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình đã được mở rộng. Người dân có thẻ BHYT theo đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình khi đi khám chữa bệnh sẽ được hưởng những lợi ích từ BHYT mang lại.

Người lao động lưu ý những chính sách về tiền lương và BHYT mới có hiệu lực từ năm 2021 để chủ động thực hiện động thời bảo vệ lợi ích cho mình và người xung quanh. Mọi thông tin mới cùng các chính sách liên quan đến người lao động, doanh nghiệp có thể truy cập website: https://ebh.vn để cập nhật thông tin nhanh và chính xác nhất.

Xem thêm >> Khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu