CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Cách tính lương làm thêm giờ cho người lao động năm 2020

Bởi ebh.vn - 02/01/2020

Làm thêm giờ là tình trạng xảy ra ở rất nhiều các doanh nghiệp, các đơn vị hiện nay, để bảo đảm hoàn thành công việc theo tiến độ hoặc xử lý các vấn đề cấp bách. Vậy cách tính lương làm thêm giờ cho người lao động theo quy định mới nhất 2020 như thế nào?

cách tính lương làm thêm giờ năm 2020

Cách tính và công thức tính lương làm thêm giờ cho người lao động

 1. Quy định về lương làm thêm giờ

Cách tính lương làm thêm giờ cho người lao động là vấn đề đang rất được quan tâm hiện nay. Tại các xưởng sản xuất may mặc, in ấn, các cơ sở lắp ráp linh kiện, đóng gói, đơn vị làm dịch vụ… tình trạng làm thêm giờ diễn ra thường xuyên. Liệu rằng lương làm thêm giờ của bạn có đang được trả một cách thỏa đáng.

Năm 2020 có rất nhiều sự thay đổi từ mức lương cơ sở cho đến các chính sách làm việc của người lao động cũng được điều chỉnh. Cách tính lương làm thêm giờ của người lao động được căn cứ theo Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH, thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12/1/2015 của Chính Phủ.

Căn cứ vào thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH và Khoản 1, Điều 25, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP trả lương khi người lao động làm thêm giờ được thực hiện theo quy định gồm:

- Làm thêm giờ thông thường (Gồm 2 trường hợp người lao động hưởng lương theo giờ và người lao động hưởng lương theo sản phẩm).

- Làm thêm giờ ban đêm (Gồm 2 trường hợp người lao động hưởng lương theo giờ và người lao động hưởng lương theo sản phẩm).

2. Cách tính lương làm thêm giờ năm 2020

Bài viết này eBH sẽ hướng dẫn đến người dùng cách tính lương làm theo giờ theo quy định của nhà nước một cách chi tiết nhất. 

2.1 Trường hợp làm thêm giờ thông thường

a, Trường hợp tính lương theo thời gian

Căn cứ vào Điều 104 của Bộ luật lao động đối với người lao động được trả lương làm thêm giờ tính lương theo thời gian, áp dụng cho giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150%/ 200%/ 300% x Số giờ làm thêm

Trong đó, tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường: được tính trên cơ sở tiền lương thực trả theo công việc đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm).

Trong trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần các chỉ số được tính theo ngày hoặc theo tuần tương ứng. Mức ít nhất bằng 150%, 200%, 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng lần lượt đối với giờ làm thêm vào ngày thường; áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần; áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

Người lao động hưởng lương ngày là những người có tiền lương thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo ngày và chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật lao động.

b, Trường hợp tính lương theo sản phẩm

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ (áp dụng với giờ làm việc bình thường) để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức thì cách tính lương làm thêm giờ được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x mức ít nhất 150%/ 200%/ 300% x số sản phẩm làm thêm

Trong đó mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường;

Mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường áp dụng đối cới sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.

Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương;

Trong trường hợp trả lương theo sản phẩm này người lao động sẽ hưởng theo mức sản phẩm mình làm ra. Số sản phẩm làm được càng nhiều thì tiền lương làm thêm giờ càng nhiều.

Xem thêm: Giới hạn giờ làm thêm

2.2. Trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm

Căn cứ vào Điều 7, Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH (Hướng dẫn Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP) người lao động được trả tiền lương làm thêm giờ như sau:

a) Trường hợp tính lương theo thời gian

Đối với người lao động hưởng lương làm thêm giờ theo thời gian, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương = [ X x Mức ít nhất 150%/ 200%/ 300% + Y x Mức ít nhất 30% +20% x Z ] x Số giờ làm thêm ban đêm

Trong đó:

X = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

Y = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

Z = Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thưởng hoặc cảu ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Theo đó, Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường: được xác định theo điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

Tiền lương theo giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường

  • Ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

  • Ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm).

  • Ít nhất bằng 200% nếu vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần.

  • 300% nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

 Cách tính lương làm thêm giờ năm 2020

Cách tính tiền lương làm thêm giờ cho người lao động làm việc vào ban đêm

Xem thêmLương làm thêm giờ có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

b) Trường hợp tính lương theo sản phẩm

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm như sau:

2. Đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được tính theo công thức:

Tiền lương = [A x mức ít nhất 150%/ 200%/ 300% + B x mức ít nhất 30% + 20% x C] x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Trong đó:

A : Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

B : Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

C: Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ/ tết, ngày nghỉ có hưởng lương

Theo đó, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

- Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); 

- Bằng ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

- Ít nhất bằng 200% khi làm thêm giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính so với đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

- Đơn giá sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Cách tính lương làm thêm giờ cho người lao động theo quy định mới nhất 2020 sẽ tùy theo đặc điểm của từng doanh nghiệp, đơn vị mà sẽ được tính theo thời gian làm thêm giờ hoặc tính theo sản phẩm làm được của người lao động.

Người lao động căn cứ vào cách tính lương của doanh nghiệp, đơn vị nơi mình trực tiếp làm việc và căn cứ vào cách tính lương làm thêm giờ được quy định trong Bộ luật lao động để tính toán tiền lương làm thêm giờ của mình. Cách tính lương làm thêm giờ này cũng là căn cứ để người sử dụng lao động trả lương làm thêm giờ cho người lao động hợp lý, đảm bảo quyền lợi của cả hai bên.

Như vậy trong bài viết trên đây, Bảo hiểm xã hội điện tử eBH đã gửi đến bạn đọc những thông tin cập nhật mới nhất về cách tính tiền lương làm thêm giờ cho người lao động năm 2020. Mong rằng có thể mang lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu