CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Chính sách thuế TNCN với khoản chi trả thêm cho lao động thử việc mới nhất

Bởi ebh.vn - 14/10/2021

Chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản chi trả thêm cho lao động thử việc được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Để giải đáp và làm rõ hơn về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có Công văn 32076/CTHN-TTHT ngày 19/8/2021 trả lời vướng mắc về chính sách Thuế TNCN với khoản chi trả thêm cho lao động thử việc đối với Công ty TNHH Bee System Việt Nam.

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp người lao động thử việc.

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp người lao động thử việc.

1. Người lao động thử việc được chi trả thêm một khoản cùng lúc với kỳ trả lương

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2, Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động thử việc không nằm trong đối tượng người lao động được đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

Bên cạnh đó, căn cứ quy định tại Điều 168, Bộ luật Lao động 2019 quy định việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như sau:

“1. Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; người lao động được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động tham gia các hình thức bảo hiểm khác đối với người lao động.

...3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.”

Do đó, đối với người lao động thử việc không được đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN sẽ được chi trả thêm ng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN cho người lao động.

Xem thêm >> Hợp đồng thử việc và những điều người lao động cần biết năm 2021

2. Các khoản chi thêm cùng với kỳ trả lương cho người lao động thử việc thuộc thu nhập chịu thuế TNCN

Người sử dụng lao động thường sẽ là người đứng ra trực tiếp đóng các khoản tiền thu nhập cá nhân cho người lao động. Do đó doanh nghiệp cần nắm rõ khoản thu nhập chịu thuế của người lao động. Công văn 32076/CTHN-TTHT ngày 19/8/2021 trả lời vướng mắc về chính sách Thuế TNCN với khoản chi trả thêm cho lao động thử việc như sau:

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp người lao động thử việc.

Các khoản chi trả thêm cùng với tiền công, tiền lương được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính: 

  • Tại Khoản 2 Điều 2 quy định các khoản thu nhập chịu thuế

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

...2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:...

…đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:…”

  • Tại Điều 7 quy định căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

“1. Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này trừ (-) các khoản giảm trừ sau:

…b) Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 9 Thông tư này.

c) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 9 Thông tư này…”

Như vậy, theo căn cứ hướng dẫn từ Công văn 32076/CTHN-TTHT, trường hợp doanh nghiệp chi trả thêm cho người lao động thử việc (không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN) cùng lúc với kỳ lương một khoản tiền được xác định là các khoản lợi ích bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công mà người lao động được hưởng thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân.

Các doanh nghiệp và người lao động lưu ý chính sách thuế TNCN với các khoản thu nhập chi trả thêm cho người lao động thử việc để có thể hạch toán chính xác. Nếu chưa rõ hoặc cần giải đáp thêm doanh nghiệp và người lao động có thể trực tiếp liên hệ với chi cục thuế trực tiếp quản lý để được giải đáp. Hy vọng rằng với những chia sẻ trong bài viết trên đây Bảo hiểm xã hội điện tử eBH có thể mang đến cho Quý độc giả những thông tin hữu ích nhất.

TIN LIÊN QUAN >> Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân và các khoản giảm trừ thuế

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu