CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ đóng BHXH

Bởi ebh.vn - 15/01/2021

Công ty nợ đóng BHXH, rất nhiều các chế độ chính đáng của người không được giải quyết đặc biệt là chế độ thai sản. Vậy, điều kiện hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ đóng BHXH là gì?

Người lao động vẫn có thể đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ đóng BHXH.

Người lao động vẫn có thể hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ đóng BHXH

1. Công ty nợ đóng BHXH lao động có được hưởng chế độ thai sản

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc công ty nợ tiền đóng BHXH của người lao động, có thể do tình hình tài chính của công ty khó khăn; muốn chiếm dụng quỹ BHXH để dùng cho mục đích khác hoặc cũng có nhiều trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể và không đủ khả năng đóng BHXH cho người lao động. 

Việc công ty nợ đóng BHXH khiến nhiều sản phụ lo lắng bởi không biết họ có được hưởng trợ cấp thai sản không hay không. Khoản trợ cấp thai sản cho phụ nữ sinh con ở thời điểm hiện tại có thể giúp họ trang trải được phần nào chi phí

2. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật

Căn cứ theo Điều 31, Luật Bảo bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc Hội, Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;​

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

d) Người lao động nữ đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

đ) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ 

e) Người lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con 

Theo quy định người lao động thuộc các trường hợp trên để được hưởng trợ cấp thai sản phải tham gia BHXH như sau: 

- Người lao động quy định tại các điểm b, c và d phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Người lao động quy định tại điểm b đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

3. Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ BHXH

Khi công ty nợ đóng BHXH của người lao động là các sản phụ sắp đến kỳ sinh nở, khiến họ không đảm bảo được thời gian tham gia BHXH dẫn đến không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản. 

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ tiền đóng BHXH

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ tiền đóng BHXH

Căn cứ theo điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của Pháp luật và trường hợp công ty nợ đóng BHXH cho người lao động nhưng NLĐ vẫn đảm bảo một trong các điều kiện sau thì sản phụ vẫn được hưởng trợ cấp thai sản:

+ Đối với người lao động là phụ nữ sinh con

- Thời gian nợ đóng BHXH ngắn, người lao động vẫn đảm bảo thời gian tham gia BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Trường hợp sản phụ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

+ Đối với người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi

Thời gian nợ đóng BHXH ngắn, người lao động vẫn đảm bảo thời gian tham gia BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận con nuôi.

Như vậy, khi doanh nghiệp nợ đóng BHXH người lao động vẫn có thể được hưởng trợ cấp thai sản cùng các chế độ nghỉ thai sản khác theo quy định của Pháp luật.

4. Tạo điều kiện tối đa cho lao động hưởng trợ cấp thai sản

Theo Công văn 856/LĐTBXH-BHXH năm 2013 về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ BHXH đã nêu rõ:

"Đối với các doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội thì cho phép doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội cho những người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và chốt sổ bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định"

Theo Công văn, NLĐ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì công ty có thể ưu tiên đóng BHXH cho những người đủ điều kiện hưởng. Công ty sẽ không phải đóng BHXH hết cho tất cả lao động đang cùng bị nợ BHXH, điều này đảm bảo lợi ích tối đa cho NLĐ được hưởng chế độ thai sản.

Đối với người lao động đặc biệt là lao động nữ sắp sinh con đang trong tình trạng bị công ty nợ đóng BHXH, cần đặc biệt lưu ý điều kiện hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ đóng BHXH. Người lao động cần tính toán thời gian tham gia BHXH để chủ động trong việc đảm bảo điều kiện hưởng trợ cấp thai sản cho mình.

Như vậy, lao động nữ mang thai hưởng chế độ thai sản tại doanh nghiệp đang nợ đóng BHXH sẽ được hỗ trợ và ưu tiên giải quyết hưởng chế độ để đảm bảo quyền lợi cho lao động. Mong rằng với những chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH trên đây có thể mang lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu