CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ đóng BHXH

Bởi ebh.vn - 15/01/2021

Công ty nợ đóng BHXH, rất nhiều các chế độ chính đáng của người không được giải quyết đặc biệt là chế độ thai sản. Vậy, điều kiện hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ đóng BHXH là gì?

Người lao động vẫn có thể đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ đóng BHXH.

Người lao động vẫn có thể đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ đóng BHXH.

1. Công ty nợ đóng BHXH trong nhiều tháng - lo lắng của sản phụ

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc công ty nợ tiền đóng BHXH của người lao động (NLĐ), có thể do tình hình tài chính của công ty khó khăn; muốn chiếm dụng quỹ BHXH để dùng cho mục đích khác hoặc cũng có nhiều trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể và không đủ khả năng đóng BHXH cho người lao động. 

Việc công ty nợ đóng BHXH khiến nhiều sản phụ lo lắng bởi không biết họ có được hưởng trợ cấp thai sản không hay không. Khoản trợ cấp thai sản cho phụ nữ sinh con ở thời điểm hiện tại có thể giúp họ trang trải được phần nào chi phí

2. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật

Căn cứ theo Điều 31, Luật Bảo bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc Hội, Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;​

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

d) Người lao động nữ đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

đ) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ 

e) Người lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con 

Theo quy định người lao động thuộc các trường hợp trên để được hưởng trợ cấp thai sản phải tham gia BHXH như sau: 

  • Người lao động quy định tại các điểm b, c và d phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
  • Người lao động quy định tại điểm b đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

3. Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ BHXH

Khi công ty nợ đóng BHXH của người lao động là các sản phụ sắp đến kỳ sinh nở, khiến họ không đảm bảo được thời gian tham gia BHXH dẫn đến không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản. 

Chi tiết về chế độ thai sản khi công ty nợ đóng BHXH

Để được hưởng trợ cấp thai sản, sản phụ cần đảm bảo đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Căn cứ theo điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của Pháp luật và trường hợp công ty nợ đóng BHXH cho NLĐ nhưng NLĐ vẫn đảm bảo một trong các điều kiện sau thì sản phụ vẫn được hưởng trợ cấp thai sản:

Đối với người lao động là phụ nữ sinh con:

  • Thời gian nợ đóng BHXH ngắn, người lao động vẫn đảm bảo thời gian tham gia BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
  • Trường hợp sản phụ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Đối với người lao động nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi: 

  • Thời gian nợ đóng BHXH ngắn, người lao động vẫn đảm bảo thời gian tham gia BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận con nuôi.

Như vậy, khi doanh nghiệp nợ đóng BHXH người lao động vẫn có thể được hưởng trợ cấp thai sản cùng các chế độ nghỉ thai sản khác theo quy định của Pháp luật.

4. Doanh nghiệp tạo điều kiện tối đa cho người lao động được hưởng các chế độ thai sản và hưởng trợ cấp thai sản. 

Theo Công văn 856/LĐTBXH-BHXH năm 2013 về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ BHXH đã nêu rõ:

“3. Đối với các doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội thì cho phép doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội cho những người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và chốt sổ bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định.”.

Theo Công văn, NLĐ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì công ty có thể ưu tiên đóng BHXH cho những người đủ điều kiện hưởng. Công ty sẽ không phải đóng BHXH hết cho tất cả lao động đang cùng bị nợ BHXH, điều này đảm bảo lợi ích tối đa cho NLĐ được hưởng chế độ thai sản.

Đối với người lao động đặc biệt là NLĐ sắp sinh đang trong tình trạng bị công ty nợ đóng BHXH, cần đặc biệt lưu ý điều kiện hưởng chế độ thai sản khi công ty nợ đóng BHXH. NLĐ cần tính toán thời gian tham gia BHXH để chủ động trong việc đảm bảo điều kiện hưởng trợ cấp thai sản cho mình.

Người lao động có thể truy cập website: https://ebh.vn để tham khảo thêm mức hưởng trợ cấp thai sản và thủ tục hưởng trợ cấp thai sản năm 2021 và cập nhật thông tin mới nhất từ Cơ quan BHXH Việt Nam.

Tin liên quan:

Đăng ký dùng thử phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử ebh
Hải quan điện tử
Thuế điện tử
Hóa đơn điện tử
Văn phòng điện tử
Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn Phần mềm khai hải quan điện tử ECUS Phần mềm khai thuế điện tử ETAX Phần mềm hóa đơn điện tử Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Phần mềm văn phòng điện tử CloudOffice
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu