CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Tổng quan về cơ quan Bảo hiểm xã hội Nghệ An mới nhất

Bởi ebh.vn - 17/11/2022

Bảo hiểm xã hội Nghệ An là cơ quan bảo hiểm hiểm xã hội cấp tỉnh, được thành lập theo Quyết định số 16 QĐ/TC-CB, ngày 15/6/1995 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trên cơ sở sáp nhập BHXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ban BHXH thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An.

Tổng quan về Bảo hiểm xã hội Tỉnh Nghệ An

Tổng quan về Bảo hiểm xã hội Tỉnh Nghệ An

1. Địa chỉ cơ quan Bảo hiểm xã hội Nghệ An

Bảo hiểm xã hội Nghệ An đặt trụ sở tại Số 04 đường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội Nghệ An có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

Bảng 1:  Thông tin chi tiết BHXH tỉnh Nghệ An

STT

THÔNG TIN CHI TIẾT BHXH TỈNH NGHỆ AN

1

Địa chỉ

Số 04, đường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

2

Email

Fax: 022383564454

vanphong@nghean.vss.gov.vn

3

Điện thoại

02388.947.777

02388.689.333

4

Website

https://nghean.baohiemxahoi.gov.vn/

5

Đơn vị cấp trên trực tiếp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

6

Giờ làm việc

+ Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần

- Sáng: 7h30 -12h

- Chiều: 13h- 16h30

- Thứ 7, chủ nhật: Nghỉ

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ngoài ra còn thực hiện tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH, BHTN, BHYT; Thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Các cá nhân tổ chức vui lòng liên hệ thời gian làm việc của BHXH tỉnh Nghệ An trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 và chủ nhật cơ quan không làm việc. Do đó, các cá nhân và tổ chức lưu ý khi đến trụ sở làm việc vào giờ hành chính để được hỗ trợ tốt nhất. 

2. Cơ cấu tổ chức và ban lãnh đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

Cơ cấu tổ chức của BHXH Nghệ An được thành lập theo quy định tại Điều 4, Quyết định 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả và phù hợp với đặc thù của tỉnh.

2.1 Cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh Nghệ An

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An được chia ra làm 10 phòng ban nghiệp vụ cáo chức năng và nhiệm vụ riêng. Trong trường hợp cần các cá nhân và tổ chức có thể căn cứ vào công việc cần giải quyết để liên hệ bộ phận phòng ban cho phù hợp.

Bảng 2: Danh sách phòng ban của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

STT

Các phòng ban

Điện thoại/ Email

Nhân sự

1

Văn phòng

ĐT: 0238.894.7777

Email: vanphong@nghean.vss.gov.vn

Chánh văn phòng:

Trần Thị Hà (02388947777)

PP: Nguyễn Hoàng Hùng    (0981451568)

PP: Nguyễn Bá Cường (0966350999)

Văn thư: Nguyễn Thị Hoài (0985652086)

2

Phòng Quản lý thu

ĐT: 0238.384.2806; 02383564452

Email: qlt@nghean.vss.gov.vn

TP: Hoàng Quang Phúc (0989978071)

PP: Nguyễn Thị Thảo (0932216969)

PP: Trịnh Thị Hương    (0945330088)

3

Phòng Chế độ BHXH

Email: cdbhxh@nghean.vss.gov.vn

TP: Ngô Ngọc Thanh (0913088662)

PP: Nguyễn Văn Lương (0912341342)

PP: Trần Thị Minh Hải (0915227333)

 

Phòng Giám định bảo hiểm y tế

Email: gdyt@nghean.vss.gov.vn 

TP: Hoàng Thị Lan Anh    (0986567927)

PP: Nguyễn Việt Hùng (0912136622)

PP: Phan Duy Cường (0974546454)

5

Phòng Cấp sổ, thẻ

Email: cst@nghean.vss.gov.vn

TP: Trần Thị Thanh Hải (0904449206)

PP: Lê Thị Thanh Huyền (0914372584)

6

Phòng Truyền Thông Và Phát Triển Đối Tượng 

Email:  ttptdt@nghean.vss.gov.vn

TP: Thái Ngô Bình (0917376367)

PP: Lê Thanh Cảnh (0912079233)

PP: Ngô Xuân Dũng (0915228228)

7

Phòng Thanh tra, kiểm tra

Email: ttkt@nghean.vss.gov.vn

TP: Trần Văn Phương    (0818001348)

PP: Nguyễn Tiến Dũng    (0912287856)

PP: Nguyễn Thị Thu Hiền (0948573386)

8

Phòng Tổ chức cán bộ

Email: ttcb@nghean.vss.gov.vn


 

TP: Phan Anh Tuấn (0912435511)

PP: Võ Thị Thu Hiền (0983141288)

9

Phòng Kế hoạch tài chính

Email: khtc@nghean.vss.gov.vn

PP: Lê Thị Phương Anh (0963239887)

PP: Phạm Thị Phong (0975114557)

PP: Trần Văn Hà (0977978637)

10

Phòng công nghệ thông tin

Email: ntt@nghean.vss.gov.vn

PP: Đào Quang Quỳnh    (0982010679)

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An là cơ quan BHXH chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

2.2  Ban giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An

Ban lãnh đạo nắm vai trò chủ chốt quản lý chung và trực tiếp quả lý các phòng ban, chỉ đạo thực hiện theo định hướng chung của BHXH Việt Nam.

Lễ bổ nhiệm giám đốc BHXH Nghệ An ông Hoàng Văn Minh

Lễ bổ nhiệm đồng chí Hoàng Văn Minh ngày 29/1/2021 làm giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An

Ban lãnh đạo BHXH tỉnh Nghệ An gồm:

  1. Giám đốc: Ông Hoàng Văn Minh:

Có nhiệm vụ: Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của Ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trực tiếp phụ trách các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Thanh Tra - Kiểm tra và Tổ chức cán bộ và sinh hoạt tại phòng Kế hoạch - Tài chính. 

  1. Phó Giám đốc: Ông Lê Viết Thức

Có nhiệm vụ giúp việc cho giám đốc. Trực tiếp phụ trách các phòng: Quản lý thu, Cấp sổ thẻ. - Theo dõi, phụ trách BHXH các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và sinh hoạt tại phòng Quản lý thu.

  1. Phó Giám đốc: Bà Lê Thị Dung

Có nhiệm vụ giúp việc cho giám đốc. Theo dõi, phụ trách BHXH các huyện, thị xã: Anh Sơn, Đô Lương, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Cửa Lò và Nhà nghỉ Hà An và sinh hoạt tại phòng Chế độ BHXH.

  1. Phó Giám đốc: Ông Thái Bá Thắng

Theo dõi, phụ trách BHXH các huyện, thị xã: Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương, Nam Đàn, Thái Hòa, Nghĩa Đàn và sinh hoạt tại phòng Giám định BHYT.

3. Các cơ quan BHXH cấp huyện thuộc quản lý BHXH Nghệ An

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An sẽ trực tiếp quản lý các cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện trực thuộc tỉnh Nghệ An. Theo đó  có 20 cơ quan BHXH cấp huyện trực thuộc BHXH Nghệ An được thống kê trong bảng sau:

Bảng 3: Cơ quan BHXH cấp huyện trực thuộc BHXH tỉnh Nghệ An

STT

Tên đơn vị

Số điện thoại

BHXH Thị xã Thái Hòa 

0383.881.209

2

BHXH Thị xã Cửa Lò 

0383.949.569

3

BHXH huyện Diễn Châu 

0383.623.996

4

BHXH huyện Nghi Lộc 

0383.796.898

BHXH huyện Con Cuông 

0383.873.187

6

BHXH huyện Anh Sơn 

0383.872.225

BHXH huyện Đô Lương 

0383.870.527

8

BHXH huyện Hưng Nguyên 

0383.821.283

9

BHXH huyện Kỳ Sơn

0383.875.117

10

BHXH huyện Nam Đàn 

0383.922.321

11

BHXH huyện Nghĩa Đàn 

0383.904.255

12

BHXH huyện Quỳnh Lưu 

0383.643.447

13

BHXH huyện Quỳ Châu 

0383.884.555

14

BHXH huyện Quế Phong 

0383.885.272

15

BHXH huyện Quỳ Hợp 

0383.883.059

16

BHXH huyện Thanh Chương 

0383.931.181

17

BHXH huyện Tân Kỳ 

0383.882.199

18

BHXH huyện Tương Dương 

0383.874.203

19

BHXH huyện Yên Thành 

0383.863.273

20

BHXH thị xã Hoàng Mai

0383.661.555

Các cơ quan BHXH huyện trên có trụ sở được đặt tại huyện/thị xã thuộc tỉnh Nghệ An. Giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, quản lý thu, chi BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

Nguồn thông tin trên được cập nhật từ cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An. Qua thông tin được chia sẻ trong bài viết, Bảo hiểm xã hội điện tử eBH hy vọng sẽ hữu ích cho bạn đọc. Trong trường hợp thông tin đã cũ xin hoặc thiếu sót rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu