CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Bảo hiểm xã hội Hà Nội thông báo chuyển đổi cổng giao dịch điện tử

Bởi ebh.vn - 08/08/2019

Bảo hiểm xã hội Hà Nội ban hành thông báo 1443/TB-BHXH yêu cầu các đơn vị áp dụng phần mềm “Tiếp nhận & quản lý hồ sơ” của BHXH Việt Nam và chuyển đổi Cổng giao dịch hồ sơ điện tử.

Cổng thông tin điện tử BHXH tp Hà Nội

Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội cho phép triển khai một số thủ tục giao dịch hồ sơ điện tử

1. Thông báo 1443/TB-BHXH về chuyển đổi cổng giao dịch điện tử

Thông báo số 1443/TB-BHXH ngày 23/4/2019 được cơ quan BHXH Hà Nội ban hành quy định từ ngày 1/5/2019, BHXH Thành phố sẽ chuyển đổi Cổng giao dịch hồ sơ điện tử từ “Hệ thống phần mềm một cửa” sang phần mềm “Tiếp nhận và xử lý hồ sơ” của BHXH Việt Nam.

Các giao dịch hồ sơ điện tử giữa đơn vị quản lý người tham gia BHXH, BHYT với cơ quan BHXH (BHXH TP.Hà Nội và BHXH các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố) thông qua các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN sẽ được chuyển từ Cổng giao dịch điện tử của BHXH Hà Nội sang Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam.

2. Nội dung đáng chú ý của thông báo 1443/TB-BHXH

Thông báo 1443/TB-BHXH của cơ quan BHXH Thành phố Hà Nội có hiệu lực từ ngày 01/05/2019 với các nội dung đáng chú ý sau đây: 

Phạm vi áp dụng:  Thông báo này áp dụng đến tất cả đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho phép triển khai một số thủ tục giao dịch hồ sơ điện tử bao gồm:

1 - Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Tăng lao động) (mã thủ tục 600).

2 - Điều chỉnh mức đóng (mã thủ tục 600b).

3 - Báo giảm lao động. (mã thủ tục 600a).

4 - Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH. (mã thủ tục 602)

5 - Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (trường hợp có kết luận, kiến nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) (mã thủ tục 601).

6 - Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị. (mã thủ tục 604).

7 - Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT (mã thủ tục 603).

8 - Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng (mã thủ tục 607).

9 - Đăng ký đóng BHXH bắt buộc. (người lao động có thời hạn ở nước ngoài) (mã thủ tục 605).

10 - Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất (mã thủ tục 612).

11 - Tra cứu hồ sơ bảo hiểm xã hội

Về việc thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ (cả hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử) được thực hiện như sau:

Đối với hồ sơ do cơ quan BHXH tiếp nhận từ ngày 30/4/2019 trở về trước vẫn thực hiện tra cứu tại địa chỉ: https://hanoi.baohiemxahoi.gov.vn/

Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trang web Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đối với những hồ sơ cơ quan BHXH tiếp nhận từ ngày 1/5/2019 trở đi thực hiện tra cứu tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/

Trong giai đoạn chuyển đổi Cổng giao dịch điện tử nếu đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với cơ quan BHXH, các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN để được hỗ trợ, giải quyết.

Trên đây là chia sẻ về việc cơ quan BHXH Thành phố Hà Nội chuyển đổi cổng giao dịch BHXH điện tử. Bảo hiểm xã hội điện tử eBH hy vọng có thể mang lại cho bạn những thông tin hữu ích.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu