CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Trụ sở làm việc của Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ ở đâu?

Bởi ebh.vn - 24/05/2023

Bảo hiểm xã hội Cần Thơ là nơi giải quyết chế độ, tổ chức chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người dân trên địa bàn. Vậy trụ sở làm việc của BHXH thành phố Cần Thơ ở đâu? Chi tiết thông tin liên hệ sẽ được EBH chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Thông tin liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Cần Thơ

Thông tin liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Cần Thơ

1. Địa chỉ bảo hiểm xã hội Cần Thơ

Cần Thơ là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung Ương của Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kinh tế chính trị. Bảo hiểm xã hội Cần Thơ là cơ quan sự nghiệp Nhà nước trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có nhiệm vụ thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Người dân, người lao động khi có nhu cầu liên hệ cơ quan BHXH Cần Thơ có thể liên hệ qua các kênh sau:

 • Địa chỉ: Số 138x/20 Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

 • Số điện thoại liên hệ: 02923.823.740 hoặc 02923.731.026

 • Fax: 02923.731.027

 • Email: bhxh@cantho.vss.gov.vn

 • Website: https://cantho.baohiemxahoi.gov.vn/

 • Zalo OA: https://zalo.me/2766736187519566983

Thời gian làm việc của BHXH TP Cần Thơ tuân thủ theo quy định về khung giờ làm việc hành chính chung của các cơ quan BHXH trong hệ thống BHXH Việt Nam. Cụ thể:

Buổi sáng từ 8h00 đến 12h00 và Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần.

Cơ quan nghỉ làm việc chiều thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ tết theo quy định.

Các cá nhân, tổ chức trực thuộc thành phố Cần Thơ có thể trực tiếp đến tại trụ sở của BHXH thành phố Cần Thơ để được giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ BHXH,BHYT, BHTN.

2. Cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội Cần Thơ

Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Cần Thơ gồm ban giám đốc và các phòng chức năng.

2.1  Ban giám đốc Bảo hiểm xã hội Cần Thơ

Ban giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ có:

Giám đốc: Ông: Đặng Văn Nở

Phó giám đốc: Ông: Trần Văn Khải

Giám đốc quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Các phó giám đốc giúp việc cho Giám đốc, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công trực tiếp của Giám đốc. Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ thực hiện chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị cấp dưới trực thuộc.

2.2  Các phòng chức năng của BHXH thành phố Cần Thơ

Các phòng chức năng của BHXH thành phố Cần Thơ gồm:

 1. Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội.

 2. Phòng Giám định bảo hiểm y tế.

 3. Phòng quản lý Thu- Sổ, thẻ.

 4. Phòng truyền thông.

 5. Phòng Kế hoạch – Tài chính.

 6. Phòng Kiểm tra.

 7. Phòng Công nghệ thông tin.

 8. Phòng Tổ chức cán bộ.

 9. Bộ phận văn phòng

Các phòng và Văn phòng có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Tổng Giám đốc.

3. Chức năng và nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ

BHXH thành phố Cần Thơ là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh Cần Thơ và chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đồng thời chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân cấp thành phố. Căn cứ theo Quyết định số 2355/QĐ-BHXH ngày 16/9/2022 chức năng và nhiệm vụ của BHXH thành phố Cần Thơ như sau.

Chức năng và nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ

Chức năng và nhiệm vụ thực hiện của BHXH Cần Thơ

3.1 Chức năng của BHXH thành phố Cần Thơ

Tại Điều 1, Quyết định số 2355/QĐ-BHXH quy định về vị trí, chức năng của bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương. Theo đó, chức năng của Bảo hiểm thành phố Cần Thơ như sau:

- Giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc) tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); 

- Tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); 

- Quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHTN, BHYT; 

- Thực hiện thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT và kiểm tra việc thực hiện các chế độ BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở riêng. Do đó có thể độc lập giải quyết và các vấn đề liên quan đến BHXH trên địa bàn thành phố trong phạm vi quyền hạn của mình.

3.2 Nhiệm vụ của BHXH Cần Thơ

Nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH Cần Thơ được quy định theo Điều 2, Quyết định số 2355/QĐ-BHXH. Cụ thể thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

Xây dựng chương trình, kế hoạch năm trình Tổng giám đốc BHXH Việt Nam phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

- Giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người tham gia.

- Tổ chức thực hiện thu các khoản đóng BHXH.

- Tổ chức quản lý và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

- Thực hiện quản lý, lưu trữ hồ sơ các đối tượng BHXH.

- Tổ chức hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám 

- Chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng đúng quy định.

- Quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí;

- Kiểm tra việc thực hiện các chế độ thu, chi BHXH đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; 

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân theo thẩm quyền.

- Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố;

- Phổ biến các chính sách, chế độ BHXH, thông tin, tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia.

- Tổ chức ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động Bảo hiểm xã hội Thành phố.

- Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Báo cáo với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND Thành phố theo quy định.

4. Cơ quan BHXH cấp quận huyện trực thuộc BHXH thành phố Cần Thơ

Dưới đây là danh sách các cơ quan BHXH cấp quận, huyện trực thuộc sự quản lý trực tiếp của BHXH thành phố Cần Thơ.

STT

BHXH cấp quận/huyện

Địa Chỉ

1

BHXH Quận Ninh Kiều

Số 138 B7, Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều

ĐT: (0292) 3 823 783.

2

BHXH Quận Bình Thủy

Số 135 Nguyễn Truyền Thanh, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ

ĐT: 0292 3887 366

3

BHXH Quận Cái Răng

99/2 đường Võ Tánh, phường Lê Bình, quận Cái Răng.

ĐT: 0292 3846 814

4

BHXH Quận Ô Môn

Phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn

ĐT:  0292 3664 511

5

BHXH Huyện Cờ Đỏ

Thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ

ĐT: 0292 3689 243

6

BHXH Huyện Phong Điền

244 Phan Văn Trị, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền

ĐT: 0292 3 942 087

7

BHXH Huyện Vĩnh Thạnh

ĐT919, Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh

ĐT: 0292 3858 926

8

BHXH Huyện Thới Lai

ĐT922, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai

ĐT: 0292 3 689 243

9

BHXH Quận Thốt Nốt

Khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt

ĐT: 0292 3851 130 

Các cơ quan BHXH Quận, Huyện trực thuộc BHXH thành phố Cần Thơ chịu trách hỗ trợ BHXH TP Cần Thơ giải quyết các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quận, huyện trực thuộc và làm các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo phân công của Giám đốc BHXH thành phố.

Trên đây là những chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH về cơ quan Bảo hiểm xã hội Cần Thơ. Các cá nhân, tổ chức khi cần giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ BHXH, BHYT vui lòng liên hệ với BHXH thành phố Cần Thơ hoặc BHXH các quận huyện trực thuộc nơi mình đang sinh sống và làm việc để được hỗ trợ tốt nhất.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu