CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế trực tiếp và trực tuyến

Bởi ebh.vn - 09/02/2023

Hiện nay người tham gia bảo hiểm y tế khi bị mất thẻ bảo hiểm y tế có thể thực hiện thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế kèm đơn xin cấp lại thẻ BHYT hợp lệ gửi đến tổ chức Bảo hiểm xã hội để được hỗ trợ giải quyết.

Đơn xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Quy định về đơn xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

1. Đơn xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Căn cứ theo Điều 18, Luật Bảo hiểm y tế 2014 về cấp lại thẻ bảo hiểm y tế nêu rõ: Người bị mất thẻ bảo hiểm y tế phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ;

Theo đó mẫu đơn đề nghị xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu 02/THE được ban hành kèm theo Quyết định 700/2006/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ bảo hiểm y tế.

1.1 Mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT

Người xin cấp lại thẻ BHYT có thể tham khảo và tải về mẫu 02/THE theo mẫu dưới đây:

Mẫu số 02/THE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày .... tháng .... năm 20......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố .............................

Tên tôi là:......................................Nam/nữ:................. Năm sinh:.......................

Địa chỉ: ..................................................................

Thẻ BHYT số:................................

Thời hạn sử dụng từ ngày ..../..../......... đến ngày ..../..../............

Lý do cấp lại thẻ BHYT: ..................................................

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ BHYT để thuận tiện khi đi khám chữa bệnh theo chế độ BHYT.

..............., ngày .... tháng .... năm ...........          

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ                 NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(HOẶC UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)                  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 02/THE đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT tải về Tại đây

Như vậy có thể thấy đơn xin cấp lại thẻ BHYT là giấy tờ quan trọng trong việc thực hiện xin cấp lại thẻ BHYT theo đúng quy định.

2. Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Hiện nay việc cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia bảo hiểm y tế đã được thực hiện đơn giản và nhanh chóng mang lại nhiều thuận tiện cho người bị mất thẻ BHYT. Theo đó, người bị mất thẻ BHYT có thể thực hiện làm thủ tục xin cấp lại thẻ BHYT bằng một trong 2 cách sau:

Cách 1: Làm thủ tục trực tiếp tại tổ chức BHXH

Cách 2: Làm thủ tục trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Quy định về thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Quy định về thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

2.1 Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế trực tiếp

Làm thủ tục trực tiếp tại tổ chức BHXH là việc người mất thẻ BHYT đến trực tiếp đơn vị/ điểm thu BHYT để được hướng dẫn làm thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Về cơ bản sẽ gồm các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người bị mất thẻ BHYT cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ xin cấp lại thẻ BHYT theo quy định. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

(1) Đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế.

(2) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Mẫu TK1-TS.

(3) Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS) do người sử dụng lao động chuẩn bị.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp lại thẻ BHYT tại tổ chức BHXH

Sau khi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như trên, người xin cấp thẻ BHYT thực hiện nộp hồ sơ tại một trong các địa điểm được quy định sau:

  1. Cơ quan, tổ chức BHXH cấp huyện nếu người tham gia thuộc đối tượng thuộc BHXH cấp huyện quản lý.

  2. Cơ quan, tổ chức BHXH cấp tỉnh nếu người tham gia thuộc đối tượng thuộc BHXH cấp tỉnh quản lý.

Bước 3: Nộp phí cấp lại thẻ BHYT

Theo khoản 4 điều 18 Luật BHYT 2014 người đề nghị cấp lại thẻ nộp lệ phí cấp lại thẻ theo mức lệ phí quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bước 4: Giải quyết hồ sơ

Sau khi nộp hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện tổ chức BHYT sẽ tiến hành cấp lại thẻ BHYT cho người đề nghị xin cấp lại thẻ BHYT.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là trong vòng 7 ngày làm việc kề từ thời điểm nhận được đơn đề nghị. 

Trong thời gian chờ thẻ người bị mất thẻ BHYT vẫn được hưởng các quyền lợi BHYT bình thường.

Bước 5: Nhận lại thẻ BHYT mới

Người mất thẻ BHYT có thể lựa chọn đăng ký nhận lại thẻ BHYT bằng một trong 3 cách sau đây: 

  1. Nhận qua đường bưu điện;

  2. Nhận trực tiếp tại đơn vị/ doanh nghiệp làm việc;

  3. Nhận trực tiếp tại tổ chức BHXH theo lịch hẹn;

Như vậy là người mất thẻ BHYT sẽ được nhận lại thẻ BHYT mới trong thời gian không quá 7 ngày làm việc, thông qua phương thức nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ chức Bảo hiểm y tế như đã nêu trên.

2.2 Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế trực tuyến

Thực hiện Công văn 10928/VPCP-KSTT ngày 29/11/2019 của Văn phòng Chính Phủ về việc kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Bảo hiểm xã hội Việt nam đã phối hợp với văn phòng Chính Phủ và các cơ quan để nâng cấp hệ thống giao dịch.

Sau khi Cổng Dịch vụ công Quốc gia chính thức đi vào hoạt động, BHXH Việt Nam đã có thông báo về việc triển khai các thủ tục liên quan đến Bảo hiểm xã hội trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó có thủ tục cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất.

Hiện nay người tham gia BHYT có thể thực hiện làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT online theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đường dẫn sau: dichvucong.gov.vn

Bước 2: Đăng ký tài khoản cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (người đã có tài khoản trên cổng dịch vụ công chuyển sang Bước 3).

Bước 3: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công Quốc gia bằng tài khoản cá nhân.

Bước 4: Đăng ký cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất

Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm với nội dung “Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế”

cấp lại thẻ BHYT qua cổng dịch vụ công quốc gia

Gõ tìm kiếm từ khóa để tìm kiếm

Tại danh mục gợi ý chọn “Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất” sau đó nhấn chọn “Nộp trực tuyến”.

cấp lại thẻ BHYT qua cổng dịch vụ công quốc gia

Chọn nộp trực tuyến

Lúc này, màn hình sẽ chuyển sang Cổng dịch vụ công trực tuyến của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH). Người dùng tiếp tục tiếp tục nhập “Mã số Bảo hiểm xã hội” và “Mã kiểm tra”, chọn “Tra cứu”, nhập thông tin còn thiếu để hoàn tất.

Trong mục lựa chọn địa chỉ nhận hồ sơ, người lao động có thể lựa chọn nhận tại “Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” hoặc nhận “Qua dịch vụ bưu chính”.

Lưu ý nên chọn nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thì được gửi thẻ BHYT về tận nhà theo địa chỉ nhận hồ sơ đã đăng ký. Trường hợp đăng ký nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thì phải đến cơ quan BHXH để nhận thẻ BHYT.

Bước 5: Xác nhận để hoàn tất hồ sơ

Người dùng nhập “Mã kiểm tra” và chọn mục “Xác nhận”. Cơ quan BHXH sẽ gửi thông báo xác nhận và hẹn ngày trả kết quả tới số điện thoại đăng ký.

Như vậy là bạn đã thực hiện hoàn tất việc làm thủ tục xin cấp lại thẻ BHYT online qua cổng DVC quốc gia. Cách này sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại. Các thủ tục cũng được xử lý và giải quyết nhanh chóng, thuận tiện hơn.

2.3. Thời gian cấp lại thẻ BHYT

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định thời gian cấp lại thẻ BHYT như sau:

“3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp lại thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia bảo hiểm y tế vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.”

Tuy nhiên, tại Khoản 2, Điều 30, Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 quy định từ ngày 01/5/2017 thời hạn cấp thẻ BHYT như sau:

- Trường hợp không thay đổi thông tin: cấp lại trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp người tham gia đang điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp cấp lại thẻ BHYT do bị mất hay đổi thẻ BHYT do rách hỏng mà không phải thay đổi thông tin sẽ rất nhanh nhằm đảm bảo lợi ích cho người tham gia, đặc biệt là trường hợp đang phải điều trị bệnh

3. Khám chữa bệnh trong thời gian chờ cấp lại thẻ BHYT

Căn cứ vào Khoản 3, Điều 15, Nghị định 146/2018/NĐ-CP, trong thời gian chờ cấp lại thẻ BHYT, người tham gia BHYT đi khám, chữa bệnh cần xuất trình giấy hẹn kết quả cấp lại thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân (CMND/ CCCD/Hộ chiếu)

Chỉ cần bạn xuất đầy đủ giấy tờ theo quy định là có thể tham gia khám, chữa bệnh bằng BHYT. Các quyền lợi trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia vẫn được hưởng bình thường.

Như vậy, mặc dù hiện nay đã có phương thức thay thế cho thẻ BHYT tuy nhiên trong nhiều trường hợp sử dụng thẻ BHYT vẫn mang đến một số thuận lợi nhất định. Bảo hiểm xã hội điện tử EBH mong rằng những chia sẻ trong bài viết trên đây có thể giúp bạn giải đáp được những thắc mắc của mình.

Bảo hiểm xã hội điện tử - EBH

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu