CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Dịch vụ I-VAN THAISONSOFT - BHXH Việt Nam

Miền bắc: 1900.55.88.73
Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Liệu tiền bảo hiểm thất nghiệp có mất nếu không lĩnh sau 3 tháng?

Bởi ebh.vn - 21/03/2020

   Tiền bảo hiểm thất nghiệp sẽ mất nếu không lĩnh sau 3 tháng? Căn cứ vào Nghị định 28/2015/NĐ-CP thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tương ứng số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo chứ không hề bị mất đi.

Tiền bảo hiểm thất nghiệp sẽ mất nếu không lĩnh sau 3 tháng? 1

Có phải tiền bảo hiểm thất nghiệp sẽ mất nếu không lĩnh sau 3 tháng?

1. Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp đóng vai trò quan trong trong hệ thống bảo hiểm xã hội của nước ta. Nhờ có bảo hiểm thất nghiệp mà rất nhiều người lao động (NLĐ) mất việc được hỗ trợ thu nhập trang trải cuộc sống của mình đồng thời giúp họ được đào tạo và tìm kiếm công việc mới phù hợp.

Bảo hiểm thất nghiệp được khuyến khích đối với tất cả các đối tượng người lao động và người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 43, Luật Việc làm 2013.

2. Tiền bảo hiểm thất nghiệp sẽ mất nếu không lĩnh sau 3 tháng?

Căn cứ vào Khoản 6, Điều 18, Nghị định 28/2015/NĐ-CP giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

- Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày NLĐ  hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng NLĐ không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì NLĐ đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà NLĐ không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Tiền bảo hiểm thất nghiệp sẽ mất nếu không lĩnh sau 3 tháng? 2

Tiền BHTN sẽ không mất nếu không lĩnh sau 3 tháng, được bảo lưu làm căn cứ để tính cho lần hưởng sau.

Tại Khoản 1, điều 9 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH xác định thời gian đóng BHTN được bảo lưu như sau:

Thời gian đóng BHTN được bảo lưu bằng = Tổng thời gian đóng BHTN - Thời gian đóng BHTN đã hưởng TCTN.

Người lao động đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp, tối đa không quá 12 tháng.

Căn cứ Điều 50, Luật Việc Làm thì người lao động được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng như sau:

Mức hưởng hàng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp  x 60%

Như vậy, tiền bảo hiểm thất nghiệp sẽ không mất nếu không lĩnh sau 3 tháng. Thời gian đóng BHTN tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà NLĐ không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng TCTN cho lần hưởng tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng theo quy định.

3. Hồ sơ, thủ tục nhận tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Để được nhận tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp người lao động cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Điều 49 Luật Việc làm 2013. Sau đó NLĐ phải làm hồ sơ, thủ tục để nhận trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Tiền bảo hiểm thất nghiệp sẽ mất nếu không lĩnh sau 3 tháng? 3

Làm hồ sơ, thủ tục nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

3.1 Hồ sơ hưởng  bảo hiểm thất nghiệp

Theo nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 17, Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sau 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định.

Hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp gồm có:

  1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

  2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

  3. Sổ bảo hiểm xã hội.

3.2 Thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hồ sơ được nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Tiền bảo hiểm thất nghiệp sẽ mất nếu không lĩnh sau 3 tháng? 4

Thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 20 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.

Người lao động chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động vào sổ BHXH và gửi lại NLĐ cùng với quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi chụp sổ BHXH để lưu hồ sơ.

Người lao động được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong trường hợp NLĐ nộp hồ sơ không đúng quy định sẽ bị trả lại hoặc yêu cầu bổ sung đầy đủ các giấy tờ cần thiết.

Như vậy người lao động khi tham gia BHTN sẽ được bảo vệ quyền lợi tuyệt đối. Các khoản tiền BHTN chưa được nhật sẽ được bảo toàn và chuyển tiếp dùng làm căn cứ tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện. Trên đây là những thông tin được chia sẻ từ Bảo hiểm xã hội điện tử eBH, hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn.

Đăng ký phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội eBH
Đăng ký cấp mã bảo hiểm xã hội lần đầu